V čerpání unijních dotací na Čechy nikdo nemá

Kdyby se konalo mistrovství světa v čerpání dotací, zazpívali bychom si „Kde domov můj“ a na krku by se nám houpaly zlaté medaile. V právě končícím programovém období Evropské unie se nám podařilo vyčerpat 100 procent finančních prostředků Politiky soudržnosti.
Z dotací přidělených v programovém období 2014-2020 se vybudovalo přes 300 pracovišť složek Integrovaného záchranného systému, opravilo se více než 180 památek a nakoupilo se 970 vozidel veřejné dopravy. Ilustrační foto: Ondřej Franěk, www.zachrannasluzba.cz

Ke konci dubna 2024 byly českým žadatelům vyplaceny 674 miliardy korun, tedy kompletní částka vyčleněná pro programové období 2014-2020. Potvrzuje se, že jsou čeští příjemci dotací schopni efektivně vynaložit prostředky na projekty. Zároveň si umějí poradit s nástrahami administrativní zátěže, která je s dotacemi nevyhnutelně spojena.

Majoritní část (34,1 %) prostředků byla čerpána ze strany organizačních složek státu, dalších 28,9 procenta obcemi a kraji, 22,4 procenta firmami. Školy a výzkumné instituce využily 7,4 procenta všech prostředků, dalších šest procent spolky, církve a nadace. Celkem 1,1 procenta dotací bylo čerpáno prostřednictvím družstev a SVJ.

Příjemci podpory museli své projekty dokončit do konce loňského roku. V průběhu ledna a února pak vykázali poslední žádosti o proplacení u poskytovatelů dotací. Dalším milníkem bude zaslání žádostí o platbu Evropské komisi a proplacení prostředků do českého státního rozpočtu s finálním termínem 31. 7. 2024.

Politika soudržnosti umožňuje realizovat nutné investice v oblasti infrastruktury, zaměstnanosti, vzdělání a sociálního začleňování. Řešení hospodářských, sociálních a územních rozdílů se stalo nedílnou součástí jednotného trhu. Díky ní se i Česká republika mohla rozvíjet rychlejším tempem.

Z dotací přidělených v programovém období 2014-2020 se vybudovalo přes 300 pracovišť složek Integrovaného záchranného systému, opravilo se více než 180 památek a nakoupilo se 970 vozidel veřejné dopravy.

Evropské prostředky umožnily zrekonstruovat přes 1 750 kilometrů silnic II. nebo III. třídy a 422 km železničních tratí, podpořilo se 3 420 škol, vysadilo se přes 30 tisíc stromů. Konkrétní projekty, kam prostředky zamířily, je možné nalézt na webu Dotace EU.

V nastaveném tempu navíc pokračujeme dál. V novém období Česká republika dosud proplatila příjemcům skoro dvakrát více finančních prostředků, než tomu bylo v předchozím programovém období. Ke konci dubna je vyčerpáno téměř devět procent z celkové alokace.

„Průběžně sdílíme zkušenosti a vylepšujeme detaily systému čerpání, takže ještě před polovinou aktuálního programového období máme zasmluvněnou v právních aktech již téměř třetinu přidělených prostředků.

To je velmi potěšující trend. Dosahujeme tak lepších výsledků než ve srovnatelné fázi předchozího programového období,“ uvedl vrchní ředitel sekce koordinace evropských fondů, mezinárodních vztahů a cestovního ruchu Stanislav Schneidr.

Češi vždy takovými mistry v čerpání dotací nebyli, využívat evropské fondy naplno bylo třeba se naučit. Ještě v červenci 2022 jsme se v žebříčku úspěšnosti proplacených prostředků z Evropské komise pohybovali na čtvrtém místě.

V obdobím předchozím vykazovala ČR průběžně dokonce podprůměrné výsledky ve srovnání s ostatními zeměmi a pohybovala se na chvostu žebříčku. Období 2007-2013 ukončila s využitými 96,4 procenta vyjednaných prostředků.

Z dotací přidělených v programovém období 2014-2020 se vybudovalo přes 300 pracovišť složek Integrovaného záchranného systému, opravilo se více než 180 památek a nakoupilo se 970 vozidel veřejné dopravy.

„Česká republika letos slaví 20 let členství v EU, které nám přineslo řadu výhod. Za tu dobu evropské fondy podpořily v Česku přes 150 000 projektů, které zlepšily život v celé řadě důležitých oblastí. Díky tomu máme bezpečnější a rychlejší cesty, čistší vzduch, kvalitnější vzdělání a dostupnější a modernější zdravotní péči,“ řekl ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Konkrétně naše země za dvacet let fungování v EU získala zhruba 1,9 bilionu korun. Konkrétně to znamená třeba to, že díky politice soudržnosti se dojezdový čas do krajského města zkrátil pro každou čtvrtou obec.

Výrazně se také snížil počet lidí, kteří žijí v oblastech s nadlimitní úrovní znečištěného ovzduší, před deseti lety to bylo více než 26 procent populace, Z dotací přidělených v programovém období 2014-2020 se vybudovalo přes 300 pracovišť složek Integrovaného záchranného systému, opravilo se více než 180 památek a nakoupilo se 970 vozidel veřejné dopravy.

Další osud politiky soudržnosti je zatím nejistý, její zachování po roce 2027 zůstává pro Českou republiku jednoznačnou prioritou.

Zavřít reklamu
Sdílet článek
Diskuse 1
Sdílet článek
Diskuse k tomuto článku je již uzavřena

Kurzovní lístek
Chci nakoupit
Chci nakoupit
Chci prodat
EUR
EUR
USD
GBP
CHF
JPY
DKK
NOK
SEK
CAD
AUD
PLN
HUF
HRK
RUB