Výpovědní doba nejsou dvouměsíční prázdniny

Poradna
Máme smutnou zprávu, zrušili jsme vaše pracovní místo. Tuto větu může prakticky každý zaměstnanec slyšet kdykoli. Personalista mu podává papír s výpovědí a zaměstnanec má pocit, že právě skončila další etapa jeho života. Omyl, obvykle následují ještě dva měsíce výpovědní doby, což není zase taková formalita a už vůbec ne dva měsíce prázdnin.
Máme smutnou zprávu, zrušili jsme vaše pracovní místo. Tuto větu může prakticky každý zaměstnanec slyšet kdykoli. Ilustrační foto: Depositphotos.com

Zmíněné dva měsíce po výpovědi nenásledují automaticky. Podle zákoníku práce může být pracovní poměr rozvázán také zrušením okamžitým, ve zkušební době i uplynutím sjednané doby (poměr na dobu určitou, pozn. aut.), kdy v zaměstnání skončíte ze dne na den. Rychlý konec si však můžete vyjednat i dohodou, v tomto případě si zaměstnanec a zaměstnavatel mohou domluvit prakticky cokoli.

Dvouměsíční výpovědní doba existuje obvykle u výpovědi, což je jednostranný krok jedné z obou stran (zaměstnavatel a zaměstnanec), s níž ta druhá nemusí souhlasit. Dokonce nemusí písemnou výpověď ani podepsat, pokud je jí řádně doručena.

Dva měsíce na řešení

Zatímco zaměstnanec může dát výpověď z jakéhokoli důvodu nebo i bez uvedení důvodu, dostat ji může pouze z jednoho z osmi důvodů, které jsou pojmenovány v zákoníku práce a z nichž si musí zaměstnavatel vybrat.

Obě strany jsou si však rovny v povinnosti podat (a doručit) výpověď písemně a dodržet výpovědní lhůtu. Ta musí být pro obě strany stejně dlouhá (pokud nejde o okamžitou výpověď) a počítá se od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi.

Tohle dvouměsíční období má poskytnout propuštěnému zaměstnanci prostor na hledání nové práce a firmě čas na sehnání náhrady za pracovníka mířícího za lepším. A přesto by se obě strany měly chovat, jako by se nic nestalo, protože od zaměstnance se nadále čeká plnění základních povinností a od firmy vyplácení mzdy v dohodnutém termínu a výši.

Smluvně nejméně dvouměsíční

Zkrátit toto čekání na konec můžete čerpáním dovolené (zaměstnavatel ji může nařídit, aby nevyčerpanou část nemusel proplácet), neplaceným volnem a případně zaměstnavatel může nařídit tzv. překážky v práci, kdy vám do konce „angažmá“ zakáže pobyt na pracovišti, nebo celou výpovědní dobu rovnou proplatí.

Výpovědní dobu můžete v jejím průběhu zkrátit, výpověď dokonce i zrušit, ale už půjde o dohodu, k níž je nutný souhlas obou stran.

Z pracovní nebo jiné smlouvy může vyplývat, že výpovědní doba v případě konkrétního zaměstnance bude delší než zákonem stanovené dva měsíce, ale opět platí pravidlo stejných podmínek pro obě strany.

PSALI JSME:
Jak hledat práci na vlastní pěst. Vyzkoušejte inzertní portály i pomoc přátel

Smluvně se obě strany na kratší výpovědní době dohodnout nemohou, zkrácení připadá v úvahu pouze při změně vlastníka firmy, kdy můžete odejít o den dříve, než se nový majitel fakticky firmy ujme.

Ochranná doba nastavuje

Zaměstnanec nemůže dostat výpověď během tzv. ochranné doby, což je mj. dočasná pracovní neschopnost (nezaviněná), těhotenství, mateřská a rodičovská dovolená, při ošetřování dítěte nebo jiného člena domácnosti (podle zákona o nemocenském pojištění) a při dlouhodobém ošetřovném, uvolnění k plnému výkonu veřejné funkce a k vojenskému cvičení.

Může se stát, že zaměstnanec dostane výpověď dřív, než nastane ochranná doba. Pak se výpovědní doba dočasně pozastaví a její zbytek „doběhne“ až po skončení ochranné doby. Pracovník se však práva na toto přerušení může vzdát.

Ochranná doba se (mimo těhotných a pracovníků na mateřské a rodičovské) netýká případů, kdy se zaměstnavatel či jeho část ruší, nebo přesouvá sídlo zcela mimo místo výkonu práce, které má zaměstnanec uvedeno ve smlouvě, a dále závažného nebo opakovaného „porušení pracovní kázně“ nebo právních předpisů pro výkon práce.

PSALI JSME:
Ve zkušební době se o důvody výpovědi starat nemusíte

Možnost okamžité výpovědi

Během výpovědní doby není pracovník nijak zvlášť chráněný, rozhodně mu nenastaly dvouměsíční prázdniny. Pracovní poměr ještě ukončen není, takže mu hrozí až okamžitá výpověď, pokud porušil povinnost vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem, byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než jeden rok, nebo pro úmyslný trestný čin spáchaný při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu nejméně šesti měsíců.

Ani v takových případech však nelze okamžitě zrušit pracovní poměr se zaměstnanci na mateřské či rodičovské dovolené a s těhotnými.

Právo pro zaměstnance

Také zaměstnanec může dát okamžitou výpověď v závěru svého pracovního poměru (pokud mu to za to vůbec stojí) v případě, že podle lékařského posudku nemůže dále konat práci bez vážného ohrožení svého zdraví a zaměstnavatel mu neumožnil v době 15 dnů ode dne předložení tohoto posudku výkon jiné, pro něho vhodné práce, nebo zaměstnavatel mu nevyplatil mzdu do 15 dnů po splatnosti.

Zaměstnanci, který okamžitě zrušil pracovní poměr, přísluší od zaměstnavatele náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za dobu, která odpovídá délce výpovědní doby či jejího zbytku.

PSALI JSME:
O výpovědi se vyplatí diskutovat nebo se soudit

Půl dne za týden

Zaměstnanci ve výpovědní době mají právo na pracovní volno pro hledání nového místa (§ 199 zákoníku práce). Volno určené k hledání nového zaměstnání je zákonem vnímáno jako jiná důležitá osobní překážka v práci.

U překážky v práci poskytne zaměstnavatel zaměstnanci pracovní volno bez náhrady mzdy nebo platu na nezbytně nutnou dobu, nejvýše 1 půlden v týdnu po dobu odpovídající výpovědní době v délce 2 měsíců.

Náhrada mzdy nebo platu je poskytnuta jen, jde-li o výpověď ze strany zaměstnavatele z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až e) nebo dohodou z týchž důvodů. Jde o rušení či přemístění zaměstnavatele, nadbytečnost či zdravotní důvody.

Pracovní volno je možné se souhlasem zaměstnavatele slučovat, za dva měsíce má zaměstnanec nárok na čtyři a půl dne volna. Tyto dny lze vybrat i naráz, zaměstnanec však je povinen prokázat, že pracovní volno čerpal skutečně k vyhledání nového zaměstnání.

PSALI JSME:
Když už letět, tak s co největším padákem

A kam dál?

Už v průběhu výpovědní doby je důležité přemýšlet o dalších krocích. Pokud plynule nastoupíte do dalšího zaměstnání, pak je hlavní starostí ukončit pracovní poměr se všemi potvrzeními v kapse. Když vaše další kroky povedou na úřad práce, je důležité i to, kdo ukončil pracovní poměr a jakým způsobem.

Při výpovědi, vyjma okamžité, náleží propuštěnému zaměstnanci obvykle i odstupné podle délky pracovního poměru (jeden až tři platy v průměrné výši za minulé čtvrtletí). O tento počet měsíců se odkládá vyplácení podpory, neruší se však její délka podle počtu dosažených let.

Důvod také u dohody

U dohody obecně platí, že není třeba udávat důvod ukončení pracovního poměru, ale zaměstnanec má právo na napsání skutečného důvodu. Na pracovním úřadě se po těchto důvodech ptají, a když jsou uvedeny organizační nebo zdravotní, pak nedochází ke krácení podpory.

To jinak u dohody, která je považována za dobrovolný odchod zaměstnance, zvláště u nižších platů krácení podpory hrozí (u vyšších ani tato srážka nezabrání, aby nezaměstnaný bral podporu v maximální výši).

PSALI JSME:
Pro výpověď dohodou platí – po podpisu se nediv

Kde dostat odstupné?

Odstupné má zaměstnavatel zaplatit v nejbližším výplatním termínu po skončení pracovního poměru, jestliže se písemně nedohodne se zaměstnancem jinak. Když zaměstnavatel např. zkrachuje, o dlužnou mzdu (včetně odměn, odstupného, náhrady mzdy a podobně) můžete žádat na úřadu práce nejpozději do pěti měsíců a patnácti kalendářních dnů ode dne, kdy úřad zveřejní informace o takové možnosti.

V tom případě však musíte počítat s tím, že výše mzdových nároků za jeden měsíc nesmí překročit jeden a půl násobek takzvané rozhodné částky. Ta se odvíjí od průměrné mzdy, která je momentálně 38 911 korun. Jeden a půl násobek tedy dělá 58 367 Kč a za tříměsíční odstupné je to 175 100 korun.

Daně u poslední výplaty

Poslední výplata od zaměstnavatele však může přinést ještě jedno nepříjemné překvapení, i když bývalá firma v tom tentokrát bude nevinně. Pokud totiž dostanete plat za poslední měsíc, a navíc tříměsíční odstupné, patrně se částečně dostanete do daňového pásma 23 %, jimiž se daní příjmy nad 48násobek průměrné mzdy pro daný rok.

A protože se daně platí zálohově, hledí se tentokrát na vás, jakoby jste tento „balík“ brali každý měsíc, čili do výše zhruba 155 644 korun vám bude výplata zdaněna 15 procenty a zbytek 23 procenty. A dobrou zprávu alespoň nakonec? Z odstupného se neplatí odvody a výjimečný daňový přeplatek můžete získat zpět při podání daňové přiznání nebo vyúčtování u dalšího zaměstnavatele na začátku příštího roku.

Ilustrační foto: Depositphotos.com

PSALI JSME:
Podali jste výpověď? Můžete ji odvolat

Zavřít reklamu ×
  1. Stačí se hodit marod a nechat si od lékaře napsat vycházky nebo misto léčení napsat na chatu… pokud bych dostal padáka, už bych druhý den neprisel

  2. Ten půl den jsem netušil. Ne že bych si ve výpovědní lhůtě neudělal 2 měsíce volna, ale mohl jse mto mít lépe zaplacené 😀 Tak příště 😀

  3. Mám obavy že v dnešní době to bude hodně bolet. Některým to úplně změní život. Jen málokdo si polepší.

  4. Potřebujeme změnu politického kurzu, vykopat Fialovou antilidskou vládu a bohatym ukázat že jejich bohatství není vecne

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odesláním vyslovujete souhlas s dokumentem Všeobecné podmínky používání webových stránek

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Další z rubriky Právo

Posílají vás rozměnit bankovku? Porušují zákon

Jéé, já nemám zpátky. To si musíte rozměnit! Tak tuhle větu jsme u pokladen slyšeli u mnohokrát a patrně nám pokaždé zrychlila puls. Ani zdaleka to není jen ozvěna dávných časů, kdy pracovníci služeb měli na paměti …

Obral vás kamarád? Bojujte!

Už se vám stalo, že se na váš úkor někdo jiný obohatil? Nemuselo jít o krádež, podvod či jiný úmyslný trestný čin, dokonce ani nešťastnou shodu okolností, a přesto jste přišli o peníze? Prostě jste se snažili někomu …

Chodče, při mrazech na chodník nelez!

Je týden před Vánoci a paní Vendula vyráží z bytu pro poslední dárky pro vnoučata. Dojde však sotva do poloviny obvyklé trasy k metru a sen o poklidných Vánocích se jí rozplyne. Pád na namrzlém chodníku v první …

Nejčtenější

Kurzovní lístek
Chci nakoupit
Chci nakoupit
Chci prodat
EUR
EUR
USD
GBP
CHF
JPY
DKK
NOK
SEK
CAD
AUD
PLN
HUF
HRK
RUB

Zpackané zvětšení prsou i vypadlou korunku můžete reklamovat

Poradna
Celé měsíce se k návštěvě plastické chirurgie odhodláváte, představujete si, jaký bude výsledek, ale ten ani v nejmenším neodpovídá tomu, co jste si vysnili. Kromě nespokojenosti a výčitek můžete však využít i institut reklamace, kterou si obvykle spojujeme se spotřebním zbožím.