Z půlmilionové pokuty sešlo, ERÚ porovnával jablka s hruškami

Společnosti SE - SOLAR, provozující fotovoltaickou elektrárnu (FVE) o výkonu 1,5 MW, se nedávno podařilo vyvrátit obvinění z dvojího porušení energetického zákona. Informovala o tom právní kancelář Frank Bold Advokáti.
Ilustrační foto: Pixabay

Podle Energetického regulačního úřadu (ERÚ) společnost neoznámila úřadu změny podmínek pro udělení licence spočívající ve zvýšení výkonu elektrárny a v přečíslování pozemků, na nichž elektrárna stojí. Ve skutečnosti ani k jednomu nedošlo. Zdánlivě triviální omyl ERÚ však provozovatel elektrárny pracně vyvracel v dva roky trvajícím správním řízení.

Úřad neměl sjednocený postup

Kontrola elektrárny ze strany ERÚ na konci roku 2015 zjistila, že elektrárna, která má podle udělené licence mít výkon 1,5 MW, ve skutečnosti disponuje výkonem převyšujícím 1,65 MW. ERÚ proto na základě protokolu z této kontroly spustil přestupkové řízení s cílem prošetřit, zda se provozovatel nedopustil přestupku spočívajícího v porušení energetického zákona, spočívajícího v neoznámení navýšení výkonu elektrárny.

Jak se ale ukázalo po dvou letech, ve skutečnosti ale k žádnému navýšení výkonu nedošlo. Příčina nesouladu mezi oficiálním a naměřeným výkonem byla vskutku triviální: Zatímco hodnota 1,5 MW uvedená v licenci vycházela z měření střídavého proudu dodávaného do sítě, naměřená hodnota 1,65 MWp se týkala vyrobeného stejnosměrného proudu. Když ERÚ namítal nesoulad mezi těmito dvěma hodnotami, porovnával lidově řečeno jablka s hruškami.

Příčina však nebyla na straně výrobce, ale v postupech úřadu, který v době uvedení elektrárny do provozu neměl sjednocený postup. Někdy uváděl v licencích hodnotu výkonu na straně střídavé, jindy na straně stejnosměrné. Hodnotu na straně stejnosměrné – tedy součet výkonu jednotlivých panelů – začal ERÚ uvádět až později.

Tato změna postupu, na kterou výrobce elektřiny nemá žádný vliv a nemusí s ní ani být seznámen, vedla později k mylnému podezření, že fotovoltaická elektrárna společnosti SE – SOLAR má vyšší výrobní kapacitu, než pro jakou má udělenou licenci. Firmě byla vyměřena pokuta ve výši půl milionu korun a rozhodnutí o jejím udělení se jí podařilo zvrátit až v řízení o rozkladu.

Přečíslování pozemků v katastru

Druhé podezření z deliktu, které vzešlo z kontroly téže FVE, se týká skutečnosti, že elektrárna se v době provedení kontroly nacházela na pozemcích s jinými parcelními čísly, než jaká jsou uvedená v licenci.

Podle Energetického regulačního úřadu opět mohlo jít o delikt spočívající ve včasném neoznámení změn. Jak výrobce opakovaně uváděl ve své korespondenci s úřadem v rámci daného správního řízení, elektrárna nezměnila své umístění, pouze došlo k přečíslování pozemků v katastru nemovitostí.

Tuto změnu lze zjistit z veřejných seznamů a podle názoru právníků Frank Bold Advokáti její neoznámení nenaplňuje materiální znaky přestupku, ERÚ by ji proto neměl trestat. Šetření v tomto případě skončil sám úřad, který pomocí leteckých snímků ověřil, že nedošlo k přemístění FVE na jiné pozemky, a dále se věcí nezabýval.

Sdílet:

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odesláním vyslovujete souhlas s dokumentem Všeobecné podmínky používání webových stránek

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Další z rubriky Právo

Ve stavebním právu chybí otevřené dveře

Ministerstvo pro místní rozvoj odeslalo do meziresortního připomínkového řízení věcný záměr nového stavebního zákona. Členové Sdružení pro architekturu a rozvoj (SAR) oceňují dodržení harmonogramu tak, aby mohl nový …

Nenechte se oholit ani od domácího

„Majitel mi zase zvedl nájem o třetinu. To už se nedá utáhnout, budu se muset odstěhovat,“ postěžoval si zákazník u holiče. Oholit se však, v přeneseném slova smyslu, nechal už dříve právě od zmíněného majitele, …

Za odložené věci v čekárně se neručí? Omyl

Odložili jste si v čekárně u lékaře kabát na věšák a při odchodu jste zjistili, že vám jej někdo odcizil? Máte jednoznačně nárok na náhradu, i když vás sestra bude nejspíš vyhánět s poukazem na ceduli s nápisem, že …

Nejčtenější

Nechcete už pracovat? Začněte počítat…

Už se vám nechce pracovat, protože jste se podle vašeho mínění už napracovali dost? Pak je ta správná chvíle spočítat si, zda máte nárok na starobní důchod, případně předdůchod či předčasný důchod. Pokud ještě ne, …

Partneři Portálu

NOOL
Rolovat nahoru