Za nezletilé děti rodiče platit pojistné nemusí. Ale je to riziko

S takovým potomkem mají rodiče už beztak starostí nad hlavu. V 17 letech odmítá dál studovat, nikde nepracuje, ale ani se neobtěžuje se zaregistrovat na Úřadu práce. A teď se ještě rodiče od známých dozvěděli, že za své nezletilé dítě musejí platit zdravotní pojištění, což je povinnost, které se přímo nebo zprostředkovaně u nás nevyhne vůbec nikdo. Co s tím?
Za nezaopatřené děti, za něž zdravotní pojištění hradí stát, jsou považovány děti do ukončení povinné školní docházky. Foto: Pixabay

Ve zmíněném případě nebyla podaná informace relevantní, rodiče totiž ani za nezletilého potomka nic platit nemusí. Podstatně smutnější je však ten úhel pohledu, že v tom případě neplatiče dostihne celkem brzy exekuce, protože penále naskakuje dost rychle. A exekuce se ve společné domácnosti samozřejmě dotkne především majetku rodičů.

Platí se pokaždé

Všechny zdravotní pojišťovny si vedou evidenci, kdo je u konkrétního pojištěnce plátcem pojistného. To totiž kromě samotné fyzické osoby může být i stát nebo zaměstnavatel. Pokud není registrován plátce pojistného, zařadí pojišťovna svého klienta do kategorie osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP).

To však, na rozdíl od např. daní z příjmu, neznamená, že by absence příjmu zaručovala osvobození od plateb. OBZP musí platit paušální částku vypočtenou od výše aktuální minimální mzdy a v tomto roce činí 1 647 Kč za kalendářní měsíc.

Hlásit do osmi dnů

Ani v případě, kdy je pojištěnec osobou bez zdanitelných příjmů nezletilý, zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění neukládá jeho zákonným zástupcům povinnost platit za něj pojistné. Ukládá jim však jinou povinnost.

Každý pojištěnec totiž ze zákona musí nahlásit sám zdravotní pojišťovně, že za něj začal nebo přestal platit pojištění stát. Nejedná se tedy o případ, kdy zaměstnanecký poměr vyměníte za podnikání, pak se o hlášení postará živnostenský úřad. Ale po skončení nenavazujícího studia, při registraci na Úřadu práce (nebo jejím ukončení) a podobných případech zůstává nahlašovací povinnost na pojištěncích, v případě např. nezletilých (osoby s omezenou svéprávností) pak na jejich zákonných zástupcích.

Pokud rodiče vědí, že skončily důvody pro platbu pojistného státem, protože jejich 17leté dítě přestalo studovat a není ani registrováno na Úřadu práce, mají zákonnou povinnost to zdravotní pojišťovně oznámit.

Kdo je nezaopatřené dítě?

A proč v popsaném případě neplatí za nezletilého zdravotní pojištění stát? Protože se po ukončení studia nezaregistroval na Úřadu práce, čímž porušil jednu z podmínek pro zařazení do kategorie nezaopatřené dítě, na což by jinak měl, posuzováno čistě věkem, nárok.

Za nezaopatřené děti, za něž zdravotní pojištění hradí stát, jsou totiž považovány děti do ukončení povinné školní docházky. A také všichni ti, kteří jsou od skončení povinné školní docházky do 18 let vedeni na Úřadu práce. Dále stát platí pojistné za děti, které se soustavně připravují na budoucí povolání, nebo nemohou studovat ani pracovat kvůli nemoci, úrazu či invaliditě. V těchto případech je věkovou hranicí 26 let.

Vyhýbat se nevyplatí

Nesledovat tato pravidla, což se kromě zmíněného případu může týkat např. i vysokoškoláků starších 26 let, nebo se dokonce záměrně vyhýbat placení alespoň minimálního pojistného má pro hříšníka neblahé následky. Dostane se do kategorie dlužníků, kdy neuhrazené pojistné stejně musí dříve či později zaplatit.

Navíc mu však naskakuje penále ve výši 0,05 % za každý kalendářní den prodlení. A v posledních letech, kdy bylo možné se domluvit a po zaplacení dluhu pojišťovny penále často odpouštěly, se situace změnila a pojišťovny nekompromisně vymáhají i pokuty, které dlužné částky mohou i výrazně převyšovat.

Zavřít reklamu
Sdílet článek
Diskuse 0
Sdílet článek
Diskuse k tomuto článku je již uzavřena
Kurzovní lístek
Chci nakoupit
Chci nakoupit
Chci prodat
EUR
EUR
USD
GBP
CHF
JPY
DKK
NOK
SEK
CAD
AUD
PLN
HUF
HRK
RUB