Za odložené věci v čekárně se neručí? Omyl

Poradna
Odložili jste si v čekárně u lékaře kabát na věšák a při odchodu jste zjistili, že vám jej někdo odcizil? Máte jednoznačně nárok na náhradu, i když vás sestra bude nejspíš vyhánět s poukazem na ceduli s nápisem, že za odložené věci se neručí. Omyl! Provozovatel se odpovědnosti za škodu na odložených věcech tak snadno zbavit nemůže.
Občanský zákoník poskytuje návštěvníkům určitých provozů ochranu před rizikem, že jim vznikne škoda, protože jsou nuceni odkládat věci, aby mohli využít nabízené služby, a ztrácejí nad nimi kontrolu. Foto: Pixabay

Nový občanský zákoník oproti předchozí legislativní úpravě zrušil limit 5000 Kč, do jehož výše mohla být škoda nahrazena. Tento limit se vztahoval i např. na odcizený automobil z hlídané garáže.

Odpovědnost je jasná

Občanský zákoník poskytuje návštěvníkům určitých provozů ochranu před rizikem, že jim vznikne škoda, protože jsou nuceni odkládat věci, aby mohli využít nabízené služby, a ztrácejí nad nimi kontrolu.

Pravidlo platí např. pro restaurace, kadeřnictví, zdravotnická zařízení, školy, divadla a kina, bazény, kluziště, samoobsluhy (odkládání tašek), ale i hlídaná parkoviště v obchodních centrech.  Tam všude odpovídá za odložené věci provozovatel a z této povinnosti se nemůže vyvázat. Pouze za určitých okolností může poukázat na podíl poškozeného na vzniku škody.

Na určené či obvyklé místo

Škoda totiž může být, byť jen z části, způsobena i chováním poškozeného. U odložených věcí musí být splněna podmínka, že jsou umístěny na správné místo (skříňka v šatně). Pokud toto místo není výslovně určeno, stačí si odložit věci na místě k tomu obvyklém. V případě garáží platí známé, že auto není trezor, a proto se ochrana vztahuje pouze na samotné dopravní prostředky a jejich příslušenství, nikoli věci do auta vnesené (telefon, počítač, oblečení).

Naproti tomu lze požadovat náhradu, když se z věšáku neztratí kabát, ale cennosti v něm ponechané. Je to sice chování nezodpovědné, ale ani to nedělá z poškozeného viníka. U soudu, pokud se obě strany nedohodnou, však bude pravděpodobně přihlédnuto k tomu, jak poškozený splnil povinnost chránit si své zájmy.  Navíc za věc odloženou se nepovažuje taková, kterou má návštěvník ve své bezprostřední dispozici, takže ji můžete opatrovat.

PSALI JSME:
Nosit v peněžence platební karty a doklady se nevyplácí

Škodu snižuje soud

Soud může náhradu škody přiměřeně snížit, pokud zohlední např. to, jak ke škodě došlo, zda zcizený předmět odpovídá charakteru navštíveného provozu (šperky při návštěvě bazénu). Posuzuje také osobní a majetkové poměry poškozeného, ale i člověka, který škodu způsobil či za ní odpovídá. Náhradu nelze snížit, byla-li škoda způsobena úmyslně nebo např. zaměstnanci provozovatele.

Škody se domáhá ten, jemuž byla způsobena, nemusí to být primárně majitel. Musí však doložit, že se v provozu zdržoval oprávněně se záměrem využít nabízené služby nebo jako doprovod takové osoby.

Nejpozději do 15 dní

Právo na náhradu škody musí být uplatněno u provozovatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do patnácti dnů po dni, ve kterém se poškozený o škodě musel dozvědět. Pro způsob uplatnění není stanovena písemná forma, lze se jí tedy domáhat i ústně, v tom případě raději minimálně před svědky.

Nedodrží-li poškozený tyto lhůty a provozovatel namítne, že právo nebylo uplatněno včas, soud poškozenému právo na náhradu škody nepřizná.

PSALI JSME:
Za ztrátu a poškození zavazadel v letadle je odpovědný přepravce

Sdílet:

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odesláním vyslovujete souhlas s dokumentem Všeobecné podmínky používání webových stránek

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Další z rubriky Právo

Připravovaná evropská úprava oddlužení

Orgány Evropské unie delší čas vyvíjí tlak na členské státy, aby zavedly oddlužení s maximální délkou trvání tří let. Členské státy ovšem nereagují vůbec, nebo reagují velmi pomalu, proto se EU chopila silnějšího …

Nejčtenější

Nechcete už pracovat? Začněte počítat…

Už se vám nechce pracovat, protože jste se podle vašeho mínění už napracovali dost? Pak je ta správná chvíle spočítat si, zda máte nárok na starobní důchod, případně předdůchod či předčasný důchod. Pokud ještě ne, …

Kazítka způsobující poruchu ve spotřebičích neuvidíte, ale jsou tam

Rozhovor
Výrobci televizorů, praček, fénů nebo mobilních telefonů se dušují, že do svých spotřebičů nemontují žádná speciální kazítka, jejichž smyslem je porouchat přístroj, a přimět tak zákazníka, aby si koupil nový. Jenže podle průzkumu projektu Opravme Česko se více než 75 procent dotázaných setkalo s tím, že se zejména elektrické výrobky rozbijí krátce po konci záruční lhůty. Zákazníci jsou přesvědčeni, že nejde o …

Partneři Portálu

NOOL
Rolovat nahoru