Cookies a soukromí

Fakta, vydavatelství a nakladatelství, s.r.o., IČ: 19387938, se sídlem Antala Staška 1859/34, Krč, 140 00, Praha 4, který je provozovatelem informačního a názorového portálu Finanční a ekonomické informace na internetové adrese www.faei.cz, neshromažďuje o návštěvnících stránky www.faei.cz osobní údaje a není jejich zpracovatelem ve smyslu zákona.

Uživatel souhlasí s využitím cookies udělením informativního souhlasu pomocí lišty v dolní části webových stránek (podle Evropské směrnice č. 2002/58/ES o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací, resp. podle její novelizace směrnicí č. 2009/136/ES, v ČR transponované zákonem č. 468/2011 Sb., který s účinností od 1. ledna 2012 novelizoval zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích), nebo používáním webu.

Podle směrnice jde zejména o využívání cookies (tzv. „session cookies“). EU předpis se zaměřuje zejména „na behaviorální cílení a zneužití soukromých informací u tzv. „neanonymních“ (ze kterých je zřejmá identita uživatele) a „third-party“ (ukládájících informace na jiné, než navštívené stránce) cookies. Toto je popsáno v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, neboli GDPR, celé znění naleznete zde. Více o GDPR naleznete na webu Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Když navštívíte naše webové stránky, náš server (stejně jako většina webových stránek) automaticky zaznamenávají požadavky na naše webové stránky. Tyto protokoly serverů obvykle obsahují informace o vašem webovém požadavku, IP adrese, typu prohlížeče, jazyku prohlížeče a datu a čase požadavku. Dále mohou také obsahovat jeden či více souborů cookie, které jednoznačně identifikují váš prohlížeč.

Pro rozlišení jednotlivých počítačů a individuální nastavení některých služeb používáme takzvané soubory cookies. To jsou malé textové soubory, které náš server (podobně jako ostatní servery) ukládají pomocí webového prohlížeče do jednotlivých počítačů. Cookies lze přirovnat k paměti webové stránky, která podle nich při další návštěvě uživatele stejného počítače pozná.

Cookies nezabírají na disku počítače téměř žádné místo, jejich velikost činí zpravidla několik kilobajtů. Cookies neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů.

Standardní webové prohlížeče podporují správu cookies. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu Vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů.

V souladu s ustanovením § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, Vás tímto informujeme, že náš server využívá pro svoji činnost tzv. cookies. Jde o malé množství dat, která náš server posílá Vašemu počítači a která umožňují lepší využití našeho serveru a přizpůsobení jeho obsahu Vašim potřebám a preferencím. Pokud pro návštěvu našich internetových stránek použijete stejný počítač a stejný internetový prohlížeč, cookies pomohou Vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a Vaše preferované nastavení jednotlivých stránek.

Žádná z našich cookies použitých na našich stránkách přitom nesbírá informace, jež by obsahovaly Vaše přímé identifikační údaje.

Existují dva druhy cookies – dočasné soubory cookie, které jsou uloženy ve vašem počítači jen do ukončení relace prohlížeče a trvalé soubory cookie, které zůstávají uloženy ve vašem počítači déle. Dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů.

Trvalé soubory cookie nám pomáhají váš počítač identifikovat, jestliže opětovně navštívíte naši internetovou stránku, neumožňují však jakkoliv identifikovat vás osobně. Další výhodou trvalých cookies je to, že nám umožňují přizpůsobit naše stránky vašim zájmům a zabraňují opakovanému zobrazení stejné reklamy. Ani v tomto případě nemůžeme ovšem jakkoliv identifikovat vás osobně a příslušná data ukládáme zcela anonymizovaná a nespojujeme je s jakýmikoliv jinými daty.

Vyhradili jsme si právo omezit či zamezit přístup k našim stránkám těm uživatelům, kteří používají nástroje blokující zobrazování reklamy. Za tímto účelem používáme cookies také k technickému testování koncových zařízení, zda takové nástroje používají či nikoliv, abychom jim mohli zobrazit příslušné upozornění či omezit využití našich stránek. V rámci toho uchováme tato cookies po dobu 30 dnů, a to pouze za účelem rozlišení, zda vám bylo zobrazeno naše upozornění na užití výše uvedeného nástroje nebo ne.

Při každé návštěvě našich stránek si analytický software ukládá anonymní cookies. Ty pomáhají zjišťovat, kolik uživatelů chodí na naše stránky opakovaně. Lépe tak chápeme, jak se čtenáři na našich stránkách chovají, čemu dávají přednost a co je zajímá. Pro tyto účely využíváme také nástroj Google Analytics. Podrobnosti o tomto nástroji naleznete zde. Pro informace o dalším zpracování v rámci tohoto nástroje se ovšem musíte obrátit na společnost Google.

Tyto informace nejsou nijak spojeny s jinými informacemi. Víme tedy například, kolik lidí četlo konkrétní článek, ale nevíme jmenovitě kdo. Námi zaznamenávané údaje mohou také sloužit k zabezpečení naší sítě a prevenci útokům na ni.

Některé cookies vytvářejí inzertní systémy. Jejich pomocí zjišťují, kolik lidí vidělo určitou reklamu nebo kolik z nich ji vidělo opakovaně. Prostřednictvím našich webových serverů mohou být ve Vašem počítači ukládány také cookies jiných subjektů, a to provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány. Za takové zpracování však odpovídají přímo tito provozovatelé.

Reklamní systémy mají většinou vlastní zásady ochrany osobních údajů, náš server tyto cookies nedokáží číst ani zapisovat.

Měřící pixel (někdy nazývaný také web beacon) je malý grafický obrázek umístěný na webové stránce, který je, podobně jako cookies, možné využít pro sběr určitých informací z vašeho počítače, například jeho IP adresy, času, kdy došlo k prohlížení obsahu stránky, typu prohlížeče a existence cookies již dříve nastavených týmž serverem. Některé naše stránky mohou využívat web beacons.

Standardní webové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našeho serveru.

Údaje o Provozovateli:

Fakta, vydavatelství a nakladatelství, s.r.o., se sídlem Antala Staška 1859/34, Krč, 140 00, Praha 4, IČ: 19387938, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, složka 385836. Kontaktní údaje: [email protected]

Poslední aktualizace: 21. 05. 2024

Kurzovní lístek
Chci nakoupit
Chci nakoupit
Chci prodat
EUR
EUR
USD
GBP
CHF
JPY
DKK
NOK
SEK
CAD
AUD
PLN
HUF
HRK
RUB