Lékař musí pacienta seznámit se záznamy o něm

Poradna

K práci lékařů mají mnozí z nás až nekritickou úctu, což se může projevit i v tom, že se vůči nim cítíme ve výrazně podřízeném postavení. Přitom poskytují námi placenou službu, a tak není důvod se obávat vyžádat si informaci například o tom, jaké údaje si o nás vedou, a požadovat i jejich výpis nebo kopii. I když na to mnozí lékaři zareagují s nelibostí.

Pacient má právo nahlížet do své zdravotnické dokumentace a pořizovat si její výpisy nebo kopie. Foto: Pixabay

Povinnost vést, archivovat a sdílet údaje ve zdravotnické dokumentaci pacienta je uložena každému poskytovateli zdravotních služeb bez ohledu na to, zda má či ne uzavřenou smlouvu se zdravotní pojišťovnou, jaké služby poskytuje a zda jste u něj poprvé nebo docházíte mnoho let.

VYHOZENÉ ŠANONY SE TRESTAJÍ

V zákoně o zdravotních službách (č. 372/2011 Sb.) je mj. řešena i problematika zdravotnické dokumentace včetně jejího vedení, nakládání s ní, nahlížení do dokumentace a pořizování výpisů, opisů a kopií. Přesná specifikace obsahu zdravotnické dokumentace a jejího vedení je předmětem vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci.

Z médií se sice čas od času můžeme dozvědět, že někdo u kontejneru našel vyhozené záznamy místního praktika, což by zavdávalo příčinu k domněnce, že jde o formuláře nedbale vedené a evidované, ale opak je pravdou. Jestliže lékaři nebo nemocnice pracují s dokumentací v rozporu s legislativou, může jim být pozastaveno nebo dokonce odebráno oprávnění k vykonávání praxe.

VYPISOVAT I KOPÍROVAT ZDARMA

Velmi často se stává, že potřebujete informace, které o vás shromáždil jeden lékař, předat lékaři jinému. Nebo jste ošetřen na ambulanci či náhodně v cizím městě a máte se příště hlásit u svého lékaře. Jak je to s právem na informace o vašem zdravotním stavu?

Podle zákona je každý lékař povinen předat zprávu o poskytnutých zdravotních službách registrujícímu praktickému lékaři pacienta (obvykle ji pošle po pacientovi), ale i potřebné informace o zdravotním stavu pacienta, které jsou nezbytné k zajištění návaznosti zdravotních služeb. To je obvyklé např. před operací nebo vyšetřením u specialisty. Rovněž je povinen zajistit, aby jinému lékaři zpřístupněny informace v rámci konzultací.

ŽÁDOSTI DO MĚSÍCE

Informace vedené ve zdravotní dokumentaci není možné před pacientem tajit, složitější však bývá konkrétní způsob jejich předání, protože pacient nedostává k využití kompletní dokumentaci. Má pouze právo nahlížet do své zdravotnické dokumentace a pořizovat si její výpisy nebo kopie, a to pouze v přítomnosti zaměstnance poskytovatele a nesmí být při tom narušen chod pracoviště.

Pokud si nepořídí výpis či kopie sám, může o ně požádat lékaře či nemocnici, která je vyhotoví do maximálně 30 dní. Poskytovatel zdravotní péče může žádat úhradu, která nepřesahuje s tím spojené náklady. Ceník těchto služeb musí být umístěn na místě veřejně přístupném pacientům. Jestliže poskytovatel není schopen zajistit nahlížení do dokumentace, musí pořídit kopii na vlastní náklady.

ARCHIVUJE SE DESÍTKY LET

Zdravotní dokumentace se musí u praktického lékaře, gynekologa a stomatologa uchovávat 10 let od případné přeregistrace pacienta k jinému lékaři nebo od jeho úmrtí. Pokud však například lůžkové zdravotnické zařízení, které pacienta dříve ošetřilo, nemá informaci o jeho úmrtí, musí zdravotnickou dokumentaci uchovávat 40 let od poslední hospitalizace.

Kratší doba je stanovena pro výsledky laboratorních a dalších pomocných vyšetření nebo pro zprávy o ambulantní péči, které se uchovávají jen 5 let od provedení vyšetření nebo od posledního vyšetření pacienta.

Nahlížet do dokumentace zemřelého pacienta, zjišťovat informace o jeho zdravotním stavu i výsledcích pitvy a jiných zápisů mají osoby blízké, nikoli však automaticky. Zemřelý pacient totiž mohl za svého života vyslovit zákaz sdělovat podobné informace i jim. Pak lze informaci podat pouze v případě, že je to v zájmu ochrany zdraví jejich či další osoby, a to pouze v nezbytném rozsahu.

Jaká pravidla platí při nahlížení do vlastní zdravotnické dokumentace?

  1. Povinnost vést, archivovat a sdílet údaje ve zdravotnické dokumentaci pacienta je uložena každému poskytovateli zdravotních služeb bez ohledu na to, zda má či ne uzavřenu smlouvu se zdravotní pojišťovnou, jaké služby poskytuje a zda jste u něj poprvé nebo docházíte mnoho let.
  2. Jestliže lékaři nebo nemocnice vedou dokumentaci v rozporu se zákonem, může jim být pozastaveno nebo odebráno oprávnění k vykonávání praxe.
  3. Každý lékař je povinen předat zprávu o poskytnutých službách registrujícímu praktickému lékaři pacienta i potřebné informace o jeho zdravotním stavu a je povinen zajistit, aby kolegovi byly zpřístupněny informace v rámci konzultací.
  4. Pacient má právo nahlížet do své zdravotnické dokumentace a pořizovat si její výpisy nebo kopie v přítomnosti zaměstnance poskytovatele.
  5. Pokud si nepořídí výpis či kopie sám, může o ně požádat poskytovatele, který je za úhradu vyhotoví do maximálně 30 dní.
  6. Zdravotní dokumentace se musí např. u praktického lékaře, gynekologa a stomatologa uchovávat 10 let od případné přeregistrace pacienta k jinému lékaři nebo od jeho úmrtí.

Zavřít reklamu ×

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odesláním vyslovujete souhlas s dokumentem Všeobecné podmínky používání webových stránek

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Další z rubriky Zdraví

Nejčtenější

Nechcete už pracovat? Začněte počítat…

Už se vám nechce pracovat, protože jste se podle vašeho mínění už napracovali dost? Pak je ta správná chvíle spočítat si, zda máte nárok na starobní důchod, případně předdůchod či předčasný důchod. Pokud ještě ne, …
Kurzovní lístek
Chci nakoupit
Chci nakoupit
Chci prodat
EUR
EUR
USD
GBP
CHF
JPY
DKK
NOK
SEK
CAD
AUD
PLN
HUF
HRK
RUB
Rolovat nahoru