Česko v boji s covidem vynaložilo v přepočtu na obyvatele druhé nejvíce z Visegrádské čtyřky

Česká republika na boj s pandemií koronaviru covid-19 vynaložila 308 miliard korun, tedy 28 800 korun na jednoho obyvatele. Ze zemí Visegrádské čtyřky (V4) bylo štědřejší pouze Maďarsko s částkou 35 640 korun. Vyplývá to ze srovnávací analýzy poradenské společnosti Moore Czech Republic, která vychází z dat Mezinárodního měnového fondu (MMF).
Nejvyšší podporu v sektoru zdravotnictví poskytlo Maďarsko, a to 9 017 korun na jednoho obyvatele (2,8 % HDP). Ilustrační foto: Pixabay.com

Výrazná část pomoci plynula do ekonomiky jako podpora likvidity v podobě záruk a garancí, naopak v rámci nadlimitních opatření ČR uvolnila pouze sumu ve výši 5,4 procenta hrubého domácího produktu (HDP). Méně to bylo ze zemí V4 jen na Slovensku, a to 4,4 procenta HDP.

Ze srovnání klíčových fiskálních opatření států Visegrádské čtyřky je zřejmé, že méně než Česká republika vynaložilo v přepočtu na jednoho obyvatele Polsko (25 577 Kč) i Slovensko (20 062 Kč). Celosvětově nejvíce vynaložily Spojené státy americké s přibližně 413 000 korunami, v rámci Evropské unie vydalo nejvíce Rakousko, a to 144 000 korun na jednoho obyvatele.

„Fiskální opatření jednotlivých států měly dvě různé podoby. Šlo o nadlimitní opatření a podporu likvidity. Ve využívání nástrojů jako jsou záruky či garance byla Česká republika výrazně aktivnější než zbývající země Visegrádské čtyřky, tímto způsobem do ekonomiky putovaly finanční prostředky ve výši 15,4 procenta HDP, zatímco v Polsku, Maďarsku a Slovensku na úrovni čtyř procent,“ informoval redakci partner poradenské skupiny Moore Czech Republic Radovan Hauk.

PSALI JSME:
Ekonomika USA se zotaví dříve než zbytek světa. Za cenu rekordního schodku obchodní bilance

U přímé podpory ekonomiky byly ve všech zemích V4 finance určeny hlavně na kompenzaci mezd pro zaměstnance a OSVČ v postižených odvětvích, nemocenské a ošetřovatelské dávky, podpora úhrady nájemného provozoven, kompenzace ušlého příjmu postižených podniků, odklady či prominutí daní a povinných odvodů.

Podpora jednotlivých sektorů

Většina financí nadlimitních opatření směřovala ve všech zemích V4 do nezdravotnických sektorů. „Nejvyšší podporu v této oblasti poskytlo Polsko ve výši 7,4 procenta HDP následované Maďarskem s 6,4 procenta. Česko a Slovensko vynaložily v nezdravotnických sektorech vůbec nejméně – 4,2 procenta HDP,“ upozornil Hauk.

Uvedené výdaje zahrnovaly podpory zaměstnanosti, příspěvky na péči rodičům, příspěvek na péči OSVČ, nájmy společností, programy na podporu sportu, kultury, turismu, transportu, restaurací, zemědělství a jiných uzavřených sektorů.

V sektoru zdravotnictví se pomoc týkala především nákupu zdravotnického materiálu, bonus pro pracovníky v sociálních službách, nemocnicích, hygienických stanicích a záchranářů, podpora péče o pacienty, spolufinancování rozvoje zdravotnické infrastruktury, telemedicínu, digitalizaci a dalších zdravotnických opatření.

„Nejvyšší podporu poskytlo Maďarsko, a to 9 017 korun na jednoho obyvatele (2,8 % HDP). Česká republika tímto způsobem uvolnila 1,2 procenta HDP, tedy 5 628 korun na jednoho obyvatele,“ vysvětlil Hauk.

„Pumpování veřejných peněz do národních ekonomik přineslo růst v rozmezí od 3,4 procenta (Česká republika) po pět procent (Maďarsko). Na svoji původní ekonomickou výkonnost by se však mělo dostat nejrychleji Slovensko spolu s Polskem, a to ještě v průběhu letošního roku. V případě Česka, které loni vykázalo meziroční pokles HDP o 4,6 procenta, se očekává návrat na původní předcovidovou výkonnost až v příštím roce.“

PSALI JSME:
Tuzemský průmysl letos roste nejrychleji v historii

Zavřít reklamu ×
 1. Když se podíváme na českou politickou scénu, v čem naši politici obstáli a v čem naopak selhali? A to jak vládní, tak opoziční? Jak tento rok zvládli?

  Je to smutný pohled, ale nejen u nás, ale i v dalších zemích. Nutné je si přiznat, že nastala jedinečná situace, kdy bylo obtížné předjímat, jaký bude vývoj a co vlastně covid-19 představuje. Vláda na jaře situaci zvládla a naše země byla v tomto směru vnímána jako příklad. Negativní roli naopak sehrála opozice, která veškerá rozhodnutí a opatření vlády negovala a dohnala ji k rozvolnění opatření a vypuknutí druhé vlny nákazy, a tím i zhoršení epidemické situace.

  Opozice by se v takovéto situaci měla chovat konstruktivně, ale vystupování pánů Bartoše, Fialy, Rakušana, Jurečky považuji za politický hyenismus. Těmto pseudopolitikům nejde o lid této země, ale o vlastní kariéru a moc. Selhali, jak je vždy typické pro liberalismus – předhánění se v podbízivosti voličům, eventuálně populismu, aby udrželi, případně získali větší politickou moc.

  Premiérovi bych si dovolil vytknout přílišnou slušnost a to, že podlehl tlaku těchto lidí a že zmírnil opatření dříve, než bylo vhodné. To, že pan Babiš nemá šťastnou ruku ve volbě vhodných spolupracovníků, potvrdil i v této situaci.

  A co česká média? Jak hodnotit jejich práci především v tom, jakým způsobem o koronaviru informovala?

  Česká mainstreamová média jsou kapitolou sama pro sebe. V čele s Českou televizí jen šířila strach a paniku mezi občany země a, i když už dávno ztratila důvěru, nenašla v sobě ani v této složité době zbytky novinářské etiky. Snahy vlády prostřednictvím těchto médií dnes cokoliv vysvětlovat či prosazovat, budou asi zbytečné.

  Obecně lze říci, že média jako vždy prokázala důkladnou neznalost věci, zastírala skutečnou podstatu dění, žonglovala se slovy a naučenými, stále se opakujícími literárními výrazy, podbízela se čtenářům i posluchačům a projevovala politickou korektnost ke svým chlebodárcům.

  Pro koho byl tento rok podle vás nejtěžší? Byli to rodiče, kterým zůstaly děti doma na online výuce, samoživitelky, umělci nebo provozovatelé hotelů, hospod a restaurací?

  Každá ze skupin obyvatel, kterou v otázce zmiňujete, situaci vnímala svým způsobem a pro každou z nich byla svým způsobem složitá. Nejvíce však všude bylo slyšet o problémech umělců a majitelů hospod a restaurací.

  Umělcům v sympatiích národa vrazily nůž do zad hloupé a nevkusné nářky pana Hrušínského a dalších „uměleckých veličin“ zvyklých žít z grantů a nejrůznějších dotací. Jejich prezentování se v bulvárech svými luxusními dovolenými a honosnými sídly a následné nářky jen svědčí o jejich finanční negramotnosti a rozhodně jim mnoho sympatií v očích lidí zvyklých žít od výplaty k výplatě nepřidaly.

  Nářky hospodských a majitelů restaurací se mají následovně. Pokud měli vlastní zaměstnance a řádně platili veškeré odvody a daně, byli schopni i s výdejovými okénky situaci přečkávat a platit svým zaměstnancům alespoň 90 % mzdy. Pokud ale pracovníky zaměstnávají tak, že jim větší část výdělku vyplácejí „na dlaň“, nemohou dosáhnout na podpůrné programy vlády, musí lidi propouštět a naříkají a kritizují vládu.

  Nejtěžší rok z výše jmenovaných skupin byl pro samoživitelky. Ty měli nejméně šancí se postarat o malé děti a zároveň pracovat. Dávky pro tuto skupinu jsou více než směšné. Ostatní skupiny mohou změnit obor, či směr výdělku. Ale matka samoživitelka, pokud nemá hlídání, a většinou si jej z malého platu nemůže dovolit, nemůže nechat malé děti doma a jít pracovat (až na matky samoživitelky, které mohou pracovat z domova).

  Z vlastní zkušenosti, jak moc lidi změnila pandemie? Máte pocit, že mají, alespoň někteří, jiný přístup k životu, k práci, penězům, hodnotám, vztahům?

  Myslím, že někteří lidé, zejména část generace nad 40 let si životní hodnoty a priority začala uvědomovat a někteří si je i přestavěli. Generace nad 60 let si jen více než dříve uvědomuje, že důležité je zdraví a jsou vděčni, že žijí v zemi s tak vysokou úrovní zdravotní péče, kterou nám některé okolní země mohou závidět.

  Bohužel, je mnoho mladých lidí, kteří se mylně domnívají, že se jich nic z toho netýká a zajímá je jen užívání života bez problémů, překážek a omezení a jakékoliv zodpovědnosti. Neuvědomují si, že svým nezodpovědným chováním ubližují svým rodičům a prarodičům a ve svém důsledku i sami sobě. Duševní prázdnota je snad to nejhorší, co člověka může potkat.

  Zde se musím zmínit o Pirátské straně, která programově mladé lidí štve proti starší generaci a důchodcům. Neúcta těchto lidí vůči pamětníkům, národní historii a vlastenectví je varující.

  Zažili jsme demonstrace proti covidovým opatřením a výzvy k jejich nedodržování. Na druhou stranu byli k mlčení důrazně vyzýváni ti, kteří měli na řešení covidové krize jiný názor. Vzpomínáte si na nějaké, jakékoliv výroky, které dle vás v naší zemi letos opravdu neměly padnout?

  Vynořilo se takové množství epidemiologů a vakcinologů, jako máme v českých hospodách odborníků na fotbal a hokej. Někteří pronášeli názory hraničící s trestným činem šíření poplašné zprávy. Vyjadřovali se i lidé s naprosto odlišným medicínským zaměřením. Máme možnost se svobodně vyjádřit, ale tato svoboda neznamená, že si kdokoliv může naprosto nezodpovědně povídat, co ho napadne.

  Výroky vyřčené na demonstracích byly vesměs projevem schizofrenie jejich autorů, dokladem o katastrofickém stavu v nevychovanosti či nevzdělanosti (možná „nevycepovanosti“) jejich tvůrců. Asi bych použil Bakuninův příměr: „Konečný cíl není ničím, hnutí je vším“. Demonstrovat bychom měli tehdy, když budeme mít jinou alternativu v řešení krize. A hlavně by demonstranti měli být schopni vyargumentovat problematiku, což u současných demonstrantů chybělo.

  Proti Andreji Babišovi se formují dva opoziční bloky – Piráti a STAN na jedné straně, dále ODS/TOP 09/KDU-ČSL. Kdo má podle vás šanci? A co ještě Babiš udělá, aby nakonec byl premiérem i po příštím roce? Nebo startovní pole pro parlamentní volby není uzavřené a někdo ještě přijde?

  Jak jsem již dříve řekl. Pan Babiš se chová k opozici až příliš slušně. Počínaje Piráty, přes STAN a ODS se jedná o bandu mocichtivých, kterou vedou podprůměrní lidé bez politických schopností a vize. Lidovce a topkaře

  nezmiňuji, ti svým jednáním již dávno ztratili sympatie i těch voličů, kterým dlouho trvalo, než prohlédli. Asi chcete, abych zhodnotil šance nedostudovaného pana Mináře s jeho hnutím PRO.

  Někdo asi do tohoto projektu vrazil nějakou tu zlatku, tedy euro, ale myslím si, že tento člověk nemá schopnosti řídit ani vesnickou b

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odesláním vyslovujete souhlas s dokumentem Všeobecné podmínky používání webových stránek

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Další z rubriky Ekonomika

Stavebnictví konečně nabralo dech?

Květnové výsledky stavebnictví byly ve znamení růstu. Nejenom toho meziročního, kterých vycházel z nízkého srovnávacího základu, ale především i toho meziměsíčního (+3 %). Tentokrát se dařilo nejenom inženýrskému …

Nejčtenější

Nechcete už pracovat? Začněte počítat…

Už se vám nechce pracovat, protože jste se podle vašeho mínění už napracovali dost? Pak je ta správná chvíle spočítat si, zda máte nárok na starobní důchod, případně předdůchod či předčasný důchod. Pokud ještě ne, …
Kurzovní lístek
Chci nakoupit
Chci nakoupit
Chci prodat
EUR
EUR
USD
GBP
CHF
JPY
DKK
NOK
SEK
CAD
AUD
PLN
HUF
HRK
RUB
Rolovat nahoru