Do základu daně z nabytí nemovitostí se už nezahrnuje DPH

Poradna
Je to zvláštní daň. Na rozdíl od většiny ostatních případů, kdy se obvykle daní příjem, čtyřprocentní daň z nabytí nemovitých věcí čeká na ty, kteří si pořídili vlastní bydlení za cenu mnohdy vysokých nákladů. Malou náplastí je nedávné rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (NSS), podle něhož se do základu pro výpočet této daně už nebude započítávat DPH.
Podle nedávného rozhodnutí Nejvyššího správního soudu se do základu pro výpočet daně z nabytí nemovitých věcí nebude započítávat DPH. Foto: wikimedia CC 3.0/Millenium187

Novinka je pochopitelně týká pouze těch, kteří si v souladu s platnou legislativou v minulých letech do daňového základu započítali DPH. Mohou tedy nyní podat dodatečné daňové přiznání a v souladu s rozsudkem NSS část daně získat zpět.

Plátci byli v nevýhodě

Podle dosavadní legislativy (zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb. s účinností od 1. ledna 2014) se totiž za sjednanou kupní cenu, která je základem pro výpočet daně, považovala částka včetně DPH.

To je však podle Nejvyššího správního soudu chyba, protože smyslem daně z nabytí nemovitých věcí je zdanění výnosu z prodeje nemovitosti. DPH je však částkou inkasovanou státem, a proto není součástí tohoto výnosu a logicky ani součástí pro výpočet této daně.

NSS rovněž poukázal na to, že díky minulému výkladu docházelo k nepřípustnému znevýhodnění plátců daně z přidané hodnoty.

Danili totiž rovněž částku, která se nestala jejich majetkem, takže odváděli státu vyšší daň než ti, kteří plátci DPH nebyli.

Prodávající může uniknout   

Již dva roky platí, že daň z nabytí nemovitosti (dříve daň z převodu nemovitosti) platí vždy kupující. Logiku to dává spíše státním úředníkům než těm, kteří zaplatí milionové částky a ještě je následně čtyřprocentně zdaní. Procenta se počítají z tzv. nabývací hodnoty, což je buď sjednaná cena, nebo srovnávací daňová hodnota (75 % znaleckého posudku).

K úřednickému postoji se přiklonil i Ústavní soud, který se touto problematikou zabýval. Obecným vysvětlením je, že není daněna samotná finanční transakce, ale hodnota nabytého majetku. To ostatně jako povinnost čeká majitele i v dalších letech, i když naštěstí už v nižší než čtyřprocentní míře. Daň z nabytí se neplatí v případě dědictví, darování a prvního úplatného převodu, pokud od kolaudace či užívání pozemku neuplynulo pět let.

Zdanění čeká také na prodávajícího, v jeho případě se však nabízí i další možnosti úniku z povinnosti zvané daň z příjmu. Musí však získanou částku zcela využít na získání nového bydlení, a to do jednoho roku od přijetí peněz z prodeje, nebo v roce předcházejícím. V obou případech však musí přijetí peněz za prodej oznámit finančnímu úřadu a následně doložit také náklady vynaložené na uspokojení bytových potřeb.

PSALI JSME:
Jaké záludnosti na nás číhají při prodeji nebo nákupu nemovitosti

Jen osobní majetek

Prodávající je od daně z příjmu osvobozen také v případě, že nemovitost vlastnil alespoň pět let, nebo dva roky bezprostředně před prodejem v ní měl trvalé bydliště. Pro podnikatele však platí, že pokud chtějí využít tuto výjimku, nesmějí mít nemovitost zahrnutou v obchodním majetku.

Pokud prodávající žádnou z výjimek uplatnit nemůže, je povinen státu tento příjem přiznat a zdanit. Na rozdíl od kupujícího, který podává daňové přiznání a daň z nabytí nemovitých věcí platí do tří měsíců od zápisu v katastru, tak učiní až v řádném termínu pro přiznání daně z příjmu, tj. do konce března následujícího roku. Jako výdaj proti příjmu z prodeje nemovitosti případně uvede jím zaplacenou kupní cenu za novou nemovitost a daň tak platí pouze z případného kladného rozdílu (zisku) při uspokojovaní svých bytových potřeb.

Sdílet:
  1. Jen drobný dotaz – opravdu prodávající musí nahlásit svůj úmysl použít prostředky získané z prodeje nemovitosti na STAVEBNÍ úřad?

    • Omlouváme se Vám i dalším čtenářům. Šotek se vloudil: Správně tam samozřejmě má být finanční úřad. Děkujeme, redakce

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odesláním vyslovujete souhlas s dokumentem Všeobecné podmínky používání webových stránek

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Další z rubriky Právo

Jak na náhradu škody po dopravní nehodě

Jako řidič motorového vozidla máte určitou pravděpodobnost, že se můžete stát účastníkem dopravní nehody, ať už jako viník, nebo poškozený. A aby bylo lehko na bojišti, je dobré si na cvičišti udělat přípravu a …

Jaké obydlí dlužníka je chráněno?

Z nařízení vlády ze dne 22. 7. 2019 přímo plyne, že pod pojem „obydlí“ je třeba podřadit vše, co je užíváno k zajištění bytových potřeb dlužníka a jeho rodiny, zejména dům, bytovou jednotku nebo družstevní podíl v …

Nejčtenější

Nechcete už pracovat? Začněte počítat…

Už se vám nechce pracovat, protože jste se podle vašeho mínění už napracovali dost? Pak je ta správná chvíle spočítat si, zda máte nárok na starobní důchod, případně předdůchod či předčasný důchod. Pokud ještě ne, …

Do důchodu v 65 letech. Nebo bude všechno jinak?

Čím jsme starší, tím více vyhlížíme magickou hranici 65 let, kdy budeme moci začít čerpat starobní důchod. Finanční prostředky, které jsme každý měsíc či jednou za rok platili státu, se nám konečně začnou vracet a …
Kurzovní lístek
Chci nakoupit
Chci nakoupit
Chci prodat
EUR
EUR
USD
GBP
CHF
JPY
DKK
NOK
SEK
CAD
AUD
PLN
HUF
HRK
RUB

Partneři Portálu

NOOL
Rolovat nahoru