Firmy i domácnosti zvedají vklady v bankách

Po březnových a dubnových číslech, která byla hodně poznamenána uzavřením Sberbank a jejím následným vyřazením z bankovní statistiky sestavované Českou národní bankou (ČNB) ke konci dubna, přinesl květen již jen mírné navýšení vkladů obyvatel v bankách, počítáno v korunách i cizí měně celkem.
Češi tradičně velmi dbají na vzorné splácení hypoték. Podíl nevýkonných hypotečních úvěrů pokračoval v prolamování mnohaletých minim. Ilustrační foto: Depositphotos.com

Zatímco v březnu neklid vedl k odlivu depozit následovaný dubnovým návratem do systému, v květnu depozita meziměsíčně stoupla o 3,5 miliardy korun. Celkový objem úložek obyvatel se od srpna loňského roku drží nad hranici tří bilionů korun – ke konci letošního května ji převyšoval o 80 miliard. Meziroční nárůst vkladů obyvatelstva představuje 111,5 miliardy korun, tedy nárůst o zhruba tři a tři čtvrtě procenta.

Ze statistik sestavovaných ČNB také vyplývá, že při zjevně opadající hypoteční vlně dosáhl celkový objem úvěrů obyvatelstva 1,985 bilionu korun, meziročně je o devět procent vyšší, při meziměsíčním růstu pak o necelých devět desetin procenta. Výsledné saldo mezi vklady a úvěry obyvatelstva tak meziměsíčně mírně pokleslo z dubnových 1,108 bilionu na 1,094 bilionu korun.

Živnostníci v květnu „nehýbali“ ani s celkovým objemem úvěrů ani vkladů, na úložkách však měli koncem měsíce o téměř 116,7 miliardy korun více, než kolik bankám dlužili.

Vývoj úvěrů a vkladů (v mil. Kč)

Období Domácnosti – živnosti Domácnosti – obyvatelstvo
vklady úvěry Saldo vklady úvěry saldo
31.5.2022 163 009 46 297 116 712 3 079 720 1 985 452 1 094 268
31.12.2021 171 035 47 641 123 394 3 020 385 1 948 112 1 072 273
31.12.2020 166 284 47 008 119 276 2 822 763 1 763 145 1 059 618

Zdroj: ČNB (ARAD), vklady a úvěry rezidentů dle sektorového hlediska (Kč + cizí měna)

V květnu meziměsíčně stav podnikových úvěrů stagnoval, s nepatrným poklesem o 667 milionů, meziročně ovšem zaznamenáváme plus 74 miliard korun (+6,6 %) na květnových 1,216 bilionu korun. Depozita, která mají firmy v bankovních ústavech, oproti dubnu stoupla o poměrně významných 20,7 miliardy korun na 1,357 bilionu korun; výsledné saldo vůči bankám tak skončilo v plusu o bezmála 141 miliard korun.

Po dvou měsících dynamického pohybu, kdy březen přinesl výrazný pokles vkladů domácností jako reakci na uzavření poboček Sberbank a duben byl ve znamení návratu vkladů do (jiných) bank, byl vývoj depozit v květnu ve znamení statisticky minimálního vzestupu.

Na straně úvěrů od dubna platí přísnější pravidla ČNB pro posuzování příjmů uchazečů o hypotéky, sazby hypotečních úvěrů nadále rostou a při jejich naprosto dominující váze na celkových úvěrech obyvatelstvu je výsledkem faktická stagnace objemů úvěrů v tomto segmentu.

Vývoj úvěrů a vkladů (v mil. Kč)

Období Nefinanční podniky
vklady Úvěry saldo
31.5.2022 1 357 067 1 216 315 140 752
31.12.2021 1 308 877 1 190 673 118 204
31.12.2020 1 217 934 1 123 034 94 900

Zdroj: ČNB (ARAD), vklady a úvěry rezidentů dle sektorového hlediska (Kč + cizí měna)

Firmy, jimž to jejich tvorba volné hotovosti dovoluje, nadále usilují o posilování finančního polštáře, ale to platí i pro domácnosti. Na jedné straně rostoucí úložky v bankách působí proti inflaci (co je uloženo, není utraceno, pozn. aut.), na straně druhé se tento faktor propisuje do klesající domácí poptávky, zejména té investiční.

Souhrnné statistiky neposkytují plastický pohled na realitu jednotlivých domácností a firem, nicméně jak firmy, tak domácnosti včetně živností mají v bankách uloženo tolik prostředků, že by byly schopny s rezervou vyrovnat své závazky. Rostoucí úročení termínovaných depozit vede k výraznému přesunu prostředků firem i domácností z běžných účtů. Další zaznamenání hodným jevem je rostoucí objem přijatých úvěrů v cizí měně v podnikové sféře.

I v květnu platilo to, co zmiňujeme již dlouho: Podíly nevýkonných úvěrů, jak u firemních půjček, tak v případě úvěrů obyvatelstvu, v Česku patří v celoevropském srovnání mezi nejnižší v Evropě. Pozoruhodné je, že podíl úvěrů, jež jdou za dlužníky, kteří měli potíže se splácením závazků nejméně tři měsíce před tím, i v květnu klesal.

Vývoj nevýkonných úvěrů

  Prosinec 2011 Prosinec 2020 Prosinec 2021 Květen 2022
Domácnosti, spotřební úvěry 11,3 % 5,08 % 4,67 % 4,07 %
Domácnosti, hypoteční úvěry                                              3,09 % 0,88 % 0,74 % 0,64 %
Podniky                                                                                    8,2 % 4,15 % 3,84 % 3,63 %

Zdroj: ČNB (ARAD)

Vývoj nevýkonných úvěrů je jedním z nejdůležitějších indikátorů zdravotního stavu ekonomiky a víme, že vzhledem k souběhu řady nepříznivých faktorů bude v nadcházejících měsících stoupat, s příslušným zpožděním, jak se promítnou potíže se splácením do klasifikace.

Jak v případě úvěrů obyvatelstvu, a to nejen hypoték, ale i na financování spotřeby, tak u firem jsou však nevýkonné expozice na podstatně nižší úrovni, než například po světové finanční krizi na počátku minulého desetiletí. Podíl firemních nevýkonných úvěrů v dubnu dále meziměsíčně, byť nepatrně klesl z 3,65 na 3,63 procenta. To je hluboko pod hladinou 8,2 procenta, na níž byl na konci roku 2011, natož pak 17,67 procenta v lednu před dvaceti lety.

Češi tradičně velmi dbají na vzorné splácení hypoték. Podíl nevýkonných hypotečních úvěrů pokračoval v prolamování mnohaletých minim a v květnu si rekordní historické minimum ještě o dvě setiny procentního bodu polepšil, když klesl na 0,64 procenta. U spotřebních úvěrů šlo o zlepšení o 0,22 procentního bodu na 4,07 procenta.

Autor je hlavní poradce České bankovní asociace
(Redakčně upraveno)

Zavřít reklamu
Kurzovní lístek
Chci nakoupit
Chci nakoupit
Chci prodat
EUR
EUR
USD
GBP
CHF
JPY
DKK
NOK
SEK
CAD
AUD
PLN
HUF
HRK
RUB