Ke krachu cestovky RS Tour nemuselo dojít. Na vině je i šlendrián úřadů

Analýza
Klienti cestovní kanceláře RS Tour, která před dvěma týdny zkrachovala, se zklamání z neuskutečněných zájezdů vůbec nemuseli dočkat. Státní aparát měl totiž dostatek indicií, že s podnikáním majitele cestovky Romana Šimka není něco v pořádku. Úředníci mohli zasáhnout, jenže to neudělali.
Listovat v letošním katalogu RS Tour by už bylo jen pro zlost. Zdroj: RS Tour, úprava: FAEI.cz

První podobnou firmu poslali Šimek a jeho partner do likvidace už v roce 2003. V roce 2011 pak za velkého zájmu médií zkrachovala cestovka I. Parkam Holidays, kde byl spoluvlastníkem. V roce 2010, poté, co se jej spolumajitelé zbavili coby jednatele, založil si Šimek novou firmu RS Tour. A s ní pak dál podnikal v cestovním ruchu, i když v prvních měsících její existence prodával zájezdy bez koncese a také bez zákonného pojištění.

V rozporu se zákonem ale nová Šimkova cestovka jednala i v tom, že od začátku své činnosti ani jednou nedodala do obchodního rejstříku informace o svém hospodaření. Klienti tak neměli šanci zjistit, v jaké byla firma „kondici“ v předchozích letech: Zda funguje normálně, jestli je v zisku anebo naopak zatížena úvěry a půjčkami.

Tyto údaje velmi pravděpodobně vyjdou najevo až u insolvenčního soudu, k němuž by podle litery zákona každá obchodní společnost, která vyhlásí krach, měla sama podat návrh v případě, že je předlužená a není schopna dostát svým závazkům.

Do včerejšího poledne však v insolvenčním rejstříku nebyl záznam o tom, že na sebe cestovka RS Tour podala insolvenční návrh. Do téhož termínu neodpověděl ani její jednatel a jediný vlastník Roman Šimek redakci portálu Finanční a ekonomické informace (FAEI.cz) na dotaz, kdy bude insolvenční návrh podávat.

„Majetek dlužníka nepostačuje“

První společnost – Makrap (původně Parkam), která podle obchodního rejstříku měla v letech 1994-2001 povolení k provozování cestovní kanceláře, poslal na valné hromadě v červnu 2003 Šimek se svým společníkem do likvidace. Ještě před výmazem z rejstříku Městský soud v Praze konstatoval, že „majetek dlužníka nepostačuje k úhradě nákladů konkurzu“, jak lze dohledat v obchodním a v insolvenčním rejstříku.

Neblahou proslulost získala cestovka I. Parkam Holidays, která svůj úpadek ohlásila na přelomu června a července 2011 a připravila o dovolenou více než 300 klientů v Bulharsku a Řecku. Ti, kteří na dovolenou neodletěli, nedostali od pojišťovny Generali vyplaceny celé své náklady, protože cestovka byla tzv. podpojištěna.

Roman Šimek byl v této cestovce jednatelem od listopadu 1998 až do 20. prosince 2010, kdy došlo k výmazu v obchodním rejstříku, třetinovým spolumajitelem byl až do konce firmy v listopadu 2017, kdy ji bez likvidace zrušil Městský soud v Praze.

Úřady ignorovaly důkazy

Už 14. prosince 2010 Roman Šimek založil cestovní kancelář RS Tour, která byla zapsána do obchodního rejstříku 12. ledna následujícího roku. Koncesovaná živnost – provozování cestovní kanceláře – ale byla ve zmíněném rejstříku společnosti zapsána až v polovině března 2011. Veškeré předešlé aktivity firmy související s prodejem vlastních zájezdů tak byly v rozporu se zákonem, protože podnikala bez příslušného živnostenského oprávnění.

Z prvního katalogu RS Tour je zřejmé, že cestovka nabízela slevy při úhradě celého zájezdu do 28. února 2011. Reprofoto: RS Tour/Krachy cestovek

Jenže. Podle dnes již neexistujícího portálu Krachy cestovek živnostenský odbor Městské části Praha 1 v roce 2011 „neuvěřitelným způsobem ignoroval jednoznačné důkazy o protiprávním jednání společnosti RS Tour“. Od ledna 2011 byli odpovědní úředníci informováni, že RS Tour prodává zájezdy do Bulharska, aniž by měla tato společnost odpovídající koncesi – a především – aniž by měla sjednané zákonné pojištění proti úpadku.

První kontrola živnostenského úřadu v kancelářích RS Tour údajně neprokázala prodej zájezdů. Je obtížné uvěřit, že kontroloři přehlédli vytištěné zájezdové katalogy, smluvní formuláře a také internetovou prezentaci kanceláře, kde RS Tour (www.rstour.cz) ve své premiérové nabídce lákala klienty až na dvoutisícové slevy při úhradě ceny celého zájezdu do 28. února 2011.

Následně dostali úředníci na stůl dvě uzavřené smlouvy i s doklady o přijetí záloh, které jasně prokazovaly, že RS Tour zájezdy prodávala bez pojištění a bez koncese. „Znovu nic – kontroloři na věci nevidí nic divného,“ napsal server, který se věnoval ochraně zákazníků v cestovním ruchu.

Žádné informace o hospodaření

Je to těžko neuvěřitelné, ale je tomu tak. Cestovní kancelář RS Tour od svého vzniku ani jednou neposlala na obchodní rejstřík informace o svém hospodaření. Z analýzy poradenské společnosti Bisnode vyplývá, že firmy, které se vyhýbají plnění informační povinnosti, jsou rizikovější než ty, které své finanční výkazy pravidelně zveřejňují.

„Absence finančních výkazů na sbírce listin by měla být varovným signálem. Společnosti, které tají své finance, jsou postiženy negativní událostí výrazně častěji než ty, které v této oblasti dodržují zákon,“ varoval generální ředitel Bisnode Jiří Skopový.

Dosavadní nevyužívání kontrolních a sankčních nástrojů podle něj vede k netransparentnímu podnikatelskému prostředí, kdy většina firem profituje z nefunkčního systému, když tají své finance. Společnostem, které neukládají finanční výkazy do sbírky listin, přitom dle zákona hrozí sankce až do výše tří procent hodnoty aktiv a pořádková pokuta až do výše 100 tisíc korun. A v krajním případě i likvidace.

Kde a jak byla cestovka pojištěna?

Portál Krachy cestovek v minulosti také opakovaně upozorňoval na problémy, které měla RS Tour se zákonným pojištěním proti úpadku. Zákazníci každé cestovní kanceláře by podle platného zákona měli dostat od prodejce informaci o tom, u koho je pojištěn – a to buď přímo v cestovce, nebo na jejích webových stránkách. Například v lednu 2013 ale tato informace na webu RS Tour chyběla, jak v té době upozornily Krachy cestovek.

Poslední (tehdy známé) pojištění měla RS Tour sjednáno u slovenské pojišťovny Union, ale jen na zájezdy prodané v době trvání pojistné smlouvy a jen v období od začátku března do konce října 2012 a jen do částky tří milionů korun.

Zákazníci důležitou informaci o pojištění cestovky neměli na začátku roku 2013 šanci zjistit ani na webu ministerstva pro místní rozvoj (MMR), ani na stránkách Asociace českých cestovních kanceláří a agentur (AČCKA), jejímž je RS Tour členem. Tehdejší mluvčí MMR poskytla redakci webu Krachy cestovek seznam pojištěných CK k 11. lednu 2013, podle nějž byla RS Tour k tomuto datu pojištěna u pojišťovny Union. Jenže ta ji na svém seznamu pojištěných cestovních kanceláří neuváděla.

Podle webových stránek AČCKA byl její člen RS Tour na začátku roku 2013 pojištěn u Generali, napsal web Krachy cestovek. Ale ani to nebyla pravda. Až posléze vyšlo najevo, že cestovku pojistila proti úpadku pojišťovna Slavia. Jenže od kdy a na jakou částku, nebylo z tehdy zveřejněné informace zřejmé.

Fígl s přerušením živnosti

Podle dalšího zjištění webu Krachy cestovek si Šimkova cestovní kancelář v roce 2013 dvakrát přerušila živnost – před sezónou a pak i po ní od začátku října až do konce roku. Je to obvyklý fígl podnikatelů nebo firem s koncesovanou živností, když řeší nějaký problém: Pokud sami nahlásí přerušení provozování živnosti, úřad jim živnostenské oprávnění odebrat nemůže.

Ale ani v následujícím roce neměla RS Tour uzavřeno povinné pojištění proti úpadku celoročně, nýbrž pouze od ledna do září 2014. „Proč není Šimkova cestovka pojištěna standardně na celý rok, nevíme. Zástupci pojišťovny Slavia ani RS Tour na naše dotazy neodpověděli. Nicméně takové fungování cestovní kanceláře o perfektním stavu firmy určitě nesvědčí,“ napsaly Krachy cestovek.

Lepší ochrana klientů?

Z potvrzení o pojištění, které pojišťovna Slavia vystavila RS Tour na letošní rok, vyplývá, že cestovní kancelář je pojištěna na 3,9 milionu korun. Reprofoto: rstour.cz, Slavia pojišťovna

I teď hraje pojišťovna Slavia mrtvého brouka. Zajímali jsme se o to, proč pojišťovna v minulosti cestovce umožnovala nepojišťovat se proti úpadku celoročně, jak vysoký je předběžný rozsah pojistného plnění, o němž pojišťovna před pár dny informovala MMR, a v neposlední řadě nás zajímalo, jaký bude další postup, když limit k odškodnění klientů ve výši 3,9 mil. Kč nebude postačovat. Na žádný z našich dotazů pojišťovna ani její PR agentura neodpověděly.

Zda bude uvedený limit pojistného plnění stačit na repatriaci téměř 50 lidí z Bulharska a Řecka (proběhla v minulém týdnu) a na výplatu celého pojistného plnění (ceny zájezdu nebo složené zálohy) pro cca 170 poškozených klientů RS Tour, kteří už na zakoupený zájezd neodcestují, bude zřejmé až po výpočtech pojišťovny i podle toho, kolik lidí se na ni obrátí s nárokem úhrady vzniklé škody.

Pokud téměř čtyřmilionový limit nebude dostačující, může být pro poškozené zákazníky, kteří u RS Tour přišli o zaplacenou dovolenou, uklidněním, že případný rozdíl má být podle zákona dorovnán z tzv. garančního fondu, který funguje od letošního 1. července.

Zákazníci I. Parkam Holidays před sedmi lety takovou ochranu ze strany státu neměli. A přestože tato cestovka (Šimek v době jejího krachu už nebyl jednatelem, ale už jen třetinovým vlastníkem) byla pojištěna na 8,5 milionu korun, na plné vyrovnání klientů, kteří po úpadku přišli o dovolenou, to rozhodně nestačilo.

Bezproblémový člen…

„Členství v AČCKA je dle mého názoru značkou, která vzbuzuje u klientů větší důvěru v cestovní kancelář,“ napsal Roman Šimek ještě jako jednatel CK I. Parkam Holidays do ročenky Asociace českých cestovních kanceláří a agentur za rok 2010. Jak se ukázalo v létě 2011, větší důvěra v cestovní kancelář vyústila ve zklamání stovek lidí se zkaženou dovolenou nebo vůbec žádnou dovolenou.

Dnes, o sedm let později, je tato značka spojena s další padlou cestovkou, v níž Šimek figuroval, a více než dvěma stovkami oprávněně naštvaných klientů. „CK RS tour byla malou cestovní kanceláří, v rámci členství v AČCKA byla bezproblémová, na její adresu neevidujeme žádné reklamace či stížnosti od klientů. Své závazky a povinnosti vůči AČCKA plnila vždy včas a řádně,“ řekla FAEI.cz Kristýna Čámská z Asociace českých cestovních kanceláří a agentur.

RS Tour, jak uvedla, přihlášku ke členství v AČCKA podala 2. srpna 2011. Tedy měsíc po krachu I. Parkam Holidays, která byla rovněž členem této asociace. Na to, jestli Šimkova cestovka měla nějaké ručitele z řad jiných členů profesní organizace, kteří by jí tak mohli urychlit proces získání plného členství v AČCKA, už Čámská neodpověděla. Informovala pouze, že k ukončení členství cestovní kanceláře RS Tour dojde na nejbližším zasedání prezidia asociace.

Autor je bývalým redaktorem webu Krachy cestovek
(Redakčně upraveno)

Zavřít reklamu ×

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Odesláním vyslovujete souhlas s dokumentem Všeobecné podmínky používání webových stránek

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Další z rubriky Pojištění

Pojištění auta: Deset tipů, jak prodělat

Přinášíme deset „babských rad“, jak na první pohled ušetřit, ale ve skutečnosti si zadělat na malý či velký problém. Na internetu i od „rádoby poradců“ se lze setkat s radami, které se mohou vymstít. Pokud uvažujete …

Pojištění auta: Deset tipů, jak ušetřit

Rostoucí inflace začíná mít skrytý dopad na cenu pojištění vozidel. Zatímco u nově sjednávaných smluv zůstávají ceny přibližně stejné jako v posledních měsících, u existujících smluv dostávají klienti na výročí …

Nejčtenější

Nechcete už pracovat? Začněte počítat…

Už se vám nechce pracovat, protože jste se podle vašeho mínění už napracovali dost? Pak je ta správná chvíle spočítat si, zda máte nárok na starobní důchod, případně předdůchod či předčasný důchod. Pokud ještě ne, …
Kurzovní lístek
Chci nakoupit
Chci nakoupit
Chci prodat
EUR
EUR
USD
GBP
CHF
JPY
DKK
NOK
SEK
CAD
AUD
PLN
HUF
HRK
RUB