Letní brigády nejsou jen o příležitostném výdělkuzdroj: www.pixabay.com

PORADNA: Letní brigády nejsou jen o příležitostném výdělku

Nadcházející prázdniny mají stovky tisíc studentů spojených nejen s týdny lenošení, ale také s letními brigádami. Důvody pro to jít o prázdninách pracovat jsou různé, od výdělku až po získání zkušeností v oboru, kterému se chtějí po studiích věnovat. Pro někoho může jít dokonce o první pracovní zkušenosti, kdy mohou do rozhodování vstoupit i rodiče. Obecně však pro všechny platí, že letní nabídka pracovních míst zejména ve službách a manuálních oborech je extrémně široká.

Brigáda může mladým lidem pomoci nejen získat finanční prostředky pro splnění si momentálních přání, ale často je nasměruje i do dalších let a získají na ní zkušenosti, o nichž ve škole slýchávali jen v teoretické rovině.

Pokud pomineme případy, kdy ratolest nastupuje na brigádu v rodinné firmě, už jen získání pracovního místa je zmíněnou cennou zkušeností. S výběrem místa podle inzerátu či sepsáním odpovědi mohou pomoci rodiče nebo zkušenější přátelé, ale pohovor na personálním oddělení už každý adept absolvuje sám. A získává často první zkušenosti, které se budou v dalším životě hodit. Počínaje vhodným oblečením a vystupováním při pohovoru, přes schopnost reagovat na otázky personalisty až po vyjednání si platu a vyznat se v pracovní smlouvě.

Mohlo by se zdát, že brigáda ve skladu, obchodě či zemědělství nikoho profesně neposune. Omyl. Personalisté se shodují, že letní brigády v těchto oborech mají velký přínos především v tom, že si studenti poprvé uvědomují skutečnou hodnotu peněz, které byli do té doby zvyklí přijímat jako kapesné nebo jako symbolickou odměnu za vykonání drobných domácích prací.

Mladí brigádníci také získávají první pracovní návyky. Zjistí, že musí do práce chodit včas a navíc ve stavu, kdy jsou schopni nejméně osm hodin pracovat. A pro mnohé to bývá přísnější režim než v průběhu školního roku, kdy se po náročném večerním programu umějí z povinností omluvit. To už na brigádě, byť je dobrovolná, prakticky nelze. Motivací totiž je, že pracují za hotové peníze, nikoli kvůli vzdálené perspektivě ukončeného vzdělání.

Další důležitou motivací samozřejmě je to, že se na brigádě osvědčí a bude jim nabídnuta další spolupráce. Nejen pro příští prázdniny, ale za určitých podmínek v průběhu roku. Posunem může být i místo spojené s větší odpovědností i odměnou a do budoucna i pracovní místo, pokud student dochází na brigádu do firmy, která se zabývá oborem, který sám studuje a chce se mu věnovat. To je ideální scénář nejen pro brigádníka, ale i pro jeho zaměstnavatele.

Brigáda je i školou života, který na studenta čeká v příštích desítkách let. Nejenže je konfrontován s neznámými lidmi o několik generací staršími, kteří jej hodnotí nebo s ním spolupracují, ale často poprvé musí prokázat, že je schopen fungovat a prosadit se v kolektivu i konkurenčním prostředí, obhájit svou práci, prosadit nároky a připomínky. Získá, nebo naopak ztratí sebevědomí.

 Může se stát, že se výběr brigády mine s představou studenta o životním povolání, ale i tak může prázdninová zkušenost mít velký význam pro jeho budoucí práci. Kromě získání pracovních návyků je i jistým doporučením. Personalisté totiž při výběru upřednostňují toho, v jehož životopise objeví výraznou pracovní aktivitu i během studia. Naproti tomu angažování absolventa školy, který je praxí doslova nepolíbený, bývá krokem do neznáma, zda bude schopen brzy získat pracovní návyky, orientaci a schopnost spolupráce v týmu.

Je nutné připomenout ještě důležitou věc. Přestože letní brigády jsou popisovány především jako první pracovní zkušenosti, příležitostný výdělek či seznámení se s realitou, není to forma výchovy nebo podřadná záležitost. V první řadě se jedná o formu pracovního poměru, který se řídí zákoníkem práce a uzavřeným pracovněprávním vztahem. A z něj vyplývají pro obě smluvní strany nejen práva, ale i povinnosti, které je třeba dodržet.

Co očekávat od studentské letní brigády kromě výdělku:

  1. Zkušenosti s vyhledáním místa, odpovědí na inzerát, pracovním pohovorem, sjednáváním odměny a podmínek a zkušenosti se smlouvou.
  2. Ověření si, jak fungujeme v pracovním kolektivu s často mnohem staršími lidmi, jak jsme schopni se prosadit v konkurenčním prostředí a snášíme jejich hodnocení.
  3. Získání pracovních návyků i představ o budoucí profesi.
  4. Výhodu pro pracovní životopis, kontakty, reference a další brigádu či zaměstnání.

Share

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *