Majitel domu má povinností nad hlavu

Mít vlastní byt či dům přináší nejen radosti, ale i starosti. Na majitele nemovitostí nebo společenství vlastníků jednotek je kladena řada povinností, kterým se nevyplatí vyhýbat. Jedná se o daňové povinnosti, vytváření průkazů energetické náročnosti i pravidelné revize nejrůznějších zařízení. Na co nezapomenout?

Zastavení nemovitosti kvůli rentě je rizikové. Ilustrační foto: Pixabay

Seznam povinných revizí a kontrol závisí na zařízeních a sítích, které jsou v domě využívány. Nejčastěji se jedná o revize elektrických a plynových rozvodů a zařízení, revizi a čištění komínů, a pokud je v domě výtah, jeho kontrolu je nezbytné provádět dvakrát měsíčně. O vše se samozřejmě může postarat smluvní firma, zodpovědnost ale zůstává na majiteli.

V okamžiku neštěstí mohou chybějící revize znamenat nejen nemalé finanční ztráty (pojišťovna může odmítnout poskytnout pojistné plnění za zničenou nemovitost), ale i trestní odpovědnost (v krajním případě za obecní ohrožení).

Pravidelná revize rozvodů elektřiny je vyžadována pouze ve společných prostorách domu. U rozvodů odpovídajících současným technickým požadavkům stačí revizní kontrola provedená každých 5 let, u starších rozvodů je doporučená lhůta jeden až dva roky. V bytových jednotkách pravidelná revize není vyžadována, pouze doporučena.

Také na hromosvod (bleskosvod) se vztahuje povinnost pravidelných revizí. Jsou přitom rozlišovány hromosvody zřízené do 1. 2. 2009, které vyžadují revizi jednou za 5 let a po 1. 2. 2009, u nichž je pro rodinné a bytové domy nejčastěji vyžadována vizuální kontrola každé 2 roky a úplná revize každé 4 roky.

Je-li v bytovém domě zaveden plyn, je jeho majitel (či společenství vlastníků jednotek) povinen provádět každoroční kontrolu rozvodů plynu a plynových zařízení (např. společného plynového kotle) ve společných prostorách domu pověřeným pracovníkem až po plynoměry jednotlivých majitelů či nájemníků bytů. Pravidelná revize je vyžadována každé 3 roky.

V soukromých prostorách nájemníků či vlastníků bytových jednotek (či rodinného domu) není revize vyžadována.

Není-li dům plně vytápěn elektrickým proudem či tepelným čerpadlem, vždy bude mít používaný komín. Pokud má komín nepoužívaný, revizi nepotřebuje – nutná je ale cedulka „Mimo provoz“.

Četnost kontrol, čištění a revizí komínů závisí na výkonu spotřebiče paliv a na skupenství používaného paliva. Nejčetnější jsou u pevných a kapalných paliv při výkonu do 50 kW, u nichž je nezbytné čistit komín třikrát ročně (u pevných paliv se sezónním provozem stačí dvakrát ročně). U plynových kotlů a vyvložkovaných komínů stačí všechny činnosti sloučit do jedné každoroční procedury.

Má-li budova alespoň 5 nadzemních podlaží (tj. 4. patro), je výtah povinností. Výjimkou jsou budovy, které již stojí a výtah nemají, pokud se nezvyšuje počet bytových jednotek v domě. Provozní prohlídku musí dozorce provádět každých 14 dní, odbornou prohlídku každé 3 měsíce, inspekční technik provede odbornou zkoušku každé 3 roky a jednou za 6 let inspekční orgán při inspekční prohlídce.

Některá další zařízení vyžadují ještě další revizní kontroly a zprávy. Patří mezi ně např. nízkotlaké kotelny či tlaková zařízení (na ohřev teplé vody, expanzní nádoby a další).

Majitel nemovitosti ovšem musí za určitých podmínek (např. pronájem či prodej, ale za pár let bude postačovat pouhé vlastnictví) v desetiletých intervalech zajistit průkaz energetické náročnosti budovy (PEN, PENB).

A samozřejmě každý rok zaplatit daň z nemovitostí. Pokud je dům nebo byt pronajímán, nevyhne se ani dani z příjmů – a pravděpodobně dříve či později ani nákladům na soudní poplatky a vymáhání dlužného nájemného.

Zavřít reklamu
Sdílet článek
Diskuse 0
Sdílet článek
Diskuse k tomuto článku je již uzavřena
Kurzovní lístek
Chci nakoupit
Chci nakoupit
Chci prodat
EUR
EUR
USD
GBP
CHF
JPY
DKK
NOK
SEK
CAD
AUD
PLN
HUF
HRK
RUB