Pokud někoho zraníte, jeho léčení často uhradíte sami

Poradna

Zavinil jsem dopravní nehodu v opilosti, při níž jsem se zranil, a kromě patálií s policií mě čeká i složité jednání se zdravotní pojišťovnou, která po mě v tomto případě bude požadovat náhradu léčebných výloh. Omyl! Pokud zraníte pouze sám sebe, tak bez ohledu na okolnosti po vás zdravotní pojišťovna chtít nic nebude.

Pokud někoho zraníte, jeho léčení často uhradíte sami. Foto: Pixabay

Zcela jiná situace však nastane, pokud vaší vinou dojde ke zranění dalších osob, klidně i nejbližších příbuzných. S těmi se sice patrně domluvíte, že po vás nebudou chtít finanční kompenzaci ani vás nehodlají trestně stíhat, podstatně menší pochopení však bude mít komerční pojišťovna poškozeného a zcela jistě pojišťovna zdravotní.

JEN VŮČI TŘETÍ OSOBĚ

Požadavek zdravotní pojišťovny totiž vychází přímo ze zákona o veřejném zdravotním pojištění (§ 55 zákona č. 48/1997 Sb.), podle nějž má nárok na náhradu nákladů, které vynaložila v důsledku zaviněného protiprávního jednání někoho jiného vůči jejímu pojištěnci. Jedná se tedy vždy o nárok vůči tzv. třetí osobě, přičemž zamýšlenou první osobou je poškozený, druhou pojišťovna a třetí viník, nebo jeho komerční pojišťovna.

Zdravotní pojišťovna si totiž může vybrat, zda uplatní svůj zákonný nárok např. vůči řidiči, který způsobil dopravní nehodu, nebo jeho prostřednictvím u příslušné komerční pojišťovny, která téměř ve všech případech za pojištěného viníka dopravní nehody škodu uhradí i bez soudních řízení.

ÚHRADU ODPUSTIT NEJDE

Náhradu škody zdravotní pojišťovna vymáhá na základě informací od poskytovatelů zdravotních služeb (lékaři, nemocnice), kteří jsou povinni oznámit úrazy a jiná poškození zdraví osob, kterým poskytli hrazené služby, pokud mají důvodné podezření, že úraz nebo poškození zdraví byly způsobeny jednáním jiné fyzické nebo i právnické osoby. Oznamovací povinnost mají také orgány Policie ČR, státní zastupitelství a soudy.

Může však dojít k situaci, že poškozená osoba (např. při fyzickém napadení) stáhne stížnost na útočníka a Policie případ uzavře bez dalšího stíhání, ale zdravotní pojišťovna se přesto bude domáhat nároku na náhradu škody (náklady na léčení), ke které došlo na základě protiprávního jednání.

OHRAZOVAT SE NEMÁ SMYSL

Každý má právo bránit se proti rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení (Policie ČR, státní zastupitelství, soud) či správního orgánu (např. Úřadu městské části), je však bezpředmětné se ohrazovat vůči výzvě vydané zdravotní pojišťovnou k náhradě škody (tj. nákladů, které pojišťovna uhradila z prostředků veřejného zdravotního pojištění za léčení jejího pojištěnce, jemuž bylo ublíženo na zdraví zaviněným protiprávním jednáním třetí osoby).

Zdravotní pojišťovně nenáleží přezkoumávat, zda k události došlo a kdo je vinen. Rozhodnutí příslušných orgánů po nabytí právní moci je pro ni závazné, stejně jako pro dotčenou osobu. Po obdržení pravomocného rozhodnutí je zdravotní pojišťovna povinna vyzvat viníka k náhradě škody.

HROZÍ AŽ EXEKUCE

V doporučené zásilce pojišťovna uvede stručně podstatu tohoto jednání a přiloží vyčíslení náhrady škody. Co všechno tato náhrada zahrnuje? Účelně vynaložené platby zdravotní pojišťovny zdravotnickým zařízením, např. rentgenové vyšetření, hospitalizace, léky, vyšetření specialisty apod.

Pokud dotyčný do 15 dnů od doručení uvedenou škodu neuhradí, nepožádá o splátkový kalendář nebo do řešení nezapojí komerční pojišťovnu, zdravotní pojišťovna obvykle zašle upomínku. Dalším krokem vymáhání nároku cestou příslušného soudu, což pro povinného obvykle přináší vícenáklady při úhradě soudního řízení a úroku z prodlení. Platí se do 3 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí, případně následuje návrh na exekuci. Pokud viník uspěje dovoláním (nemá však odkladný účinek), pojišťovna náhradu škody vrací.

Co můžete očekávat v případě zranění způsobeného protiprávním jednáním?

  1. Pokud zraníte sami sebe, pak bez ohledu na okolnosti po vás zdravotní pojišťovna náhradu léčebných výloh požadovat nebude.
  2. Když dojde ke zranění dalších osob, pak se s nároky může přihlásit jejich komerční pojišťovna a zcela jistě nároky na uhrazení škody (náklady na léčení) bude uplatňovat jejich zdravotní pojišťovna.
  3. Nároky zdravotní pojišťovny můžete uspokojit prostřednictvím vlastní komerční pojistky, jinak na základě pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu musíte uhradit účelně vynaložené náklady na léčení poškozených osob, případně další náklady vzniklé v průběhu vymáhání.
Sdílet:

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odesláním vyslovujete souhlas s dokumentem Všeobecné podmínky používání webových stránek

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Další z rubriky Zdraví

Mrtví cizinci zachraňují české pacienty

Díky novele transplantačního zákona se trojnásobně zvýšil počet cizinců, kteří zemřeli na území České republiky a stali se z nich dárci orgánů. Za tři měsíce od účinnosti předlohy byly odebrány orgány od šesti …

Nejčtenější

Nechcete už pracovat? Začněte počítat…

Už se vám nechce pracovat, protože jste se podle vašeho mínění už napracovali dost? Pak je ta správná chvíle spočítat si, zda máte nárok na starobní důchod, případně předdůchod či předčasný důchod. Pokud ještě ne, …

Do důchodu v 65 letech. Nebo bude všechno jinak?

Čím jsme starší, tím více vyhlížíme magickou hranici 65 let, kdy budeme moci začít čerpat starobní důchod. Finanční prostředky, které jsme každý měsíc či jednou za rok platili státu, se nám konečně začnou vracet a …
Kurzovní lístek
Chci nakoupit
Chci nakoupit
Chci prodat
EUR
EUR
USD
GBP
CHF
JPY
DKK
NOK
SEK
CAD
AUD
PLN
HUF
HRK
RUB

Devět z deseti rodičů dává dětem kapesné. Nejčastěji kolem pěti stovek měsíčně

Průzkum
Typické české dítě jako kapesné od svých rodičů dostává kolem 500 Kč měsíčně, rodiče mu je vyplácí pravidelně každý měsíc a nejčastěji v hotovosti. Vyplývá to z marketingového výzkumu, který si na téma rodinné finance u výzkumné agentury Kantar zadala Equa bank. Oceňujeme, že banka šetření neprezentuje jako „reprezentativní průzkum“, což při pěti stech respondentů činí řada jiných firem.

Partneři Portálu

NOOL
Rolovat nahoru