Zejména důchodci by měli být před praktikami "šmejdů" lépe chráněni. Ilustrační fotozdroj: www.coi.cz

„Šmejdi“ nebudou moci přijímat na akcích peníze

„Šmejdi“ budou mít těžší práci. Poslanci posvětili vládní novelu zákona o ochraně spotřebitele, podle kterého pořadatelé prodejních akcí nebudou smět na nich ani ve lhůtě dalších sedmi dnů přijímat od kupujících peníze. Rovněž budou muset na letácích uvádět i ceny nabízeného zboží.

Před praktikami tzv. šmejdů by mělo kupující ochránit také opatření, podle kterého bude moci Česká obchodní inspekce nahrávat průběh prodejních akcí i bez souhlasu jejich pořadatelů. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů měla mít podle vládní normy na starosti rovněž ČOI, poslanci však tuto pravomoc rozšířili i na nestátní organizace, které by vybíralo a na něž by dohlíželo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Řešení sporů bude bezplatné.

Lhůta pro zákaz přijímání peněz by měla nově zamezit případům, kdy kupující využije práva odstoupit do dvou týdnů od smlouvy, které se však nenaplní například proto, že podnikatel sídlí na fiktivní adrese a není dohledatelný nebo se společnost zruší.

Novela zákona obsahuje také úpravu podmínek pro zřizování registrů, které by měly obsahovat údaje o spolehlivosti a platební morálce klientů. Registry budou smět provozovat pouze neziskové organizace a shromažďovat především informace o tom, že spotřebitel má závazky po lhůtě splatnosti nebo závazky dosud nesplatné.

Legislativa stanoví údaje, které mohou být v registrech vedeny a po jakou dobu, a podmínky jejich zpřístupnění dalším prodávajícím. Ošetřuje i práva spotřebitelů, například na zpochybnění zápisu a jeho opravu. Provozovatel bude také muset smazat údaje o řádně splácených závazcích, pokud o to spotřebitel požádá.

Pro vzájemné informování a zpracovávání osobních údajů v registru nebude zapotřebí souhlasu spotřebitele. Prodávající, který bude údaje do registru poskytovat, však bude muset svého zákazníka uvědomit, že jeho údaje budou nebo mohou být v evidenci vedeny.

Při poměrné volnosti s nakládáním osobních údajů může být úskalím dodržování zákona o ochraně osobních údajů, především co se týká jejich zpracování a správy, protože dosavadní registry mají v tomto směru výrazné nedostatky. A např. registry pod hlavičkou SOLUS již podrobil kontrole Úřad pro ochranu osobních údajů a výsledkem bylo pravomocné udělení pokuty v řádu desítek tisíc korun. Návrh má také zamezit rozšířené praxi, kdy registry si nechají od spotřebitelů platit za výpisy o bezdlužnosti.

Share

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *