Zpoždění s platbami závazků je podle průzkumu nejhorší v Polskuzdroj: Pixabay.com

Více než třetina Čechů si může dovolit vše, co potřebuje. Více než polovina ale má problém s nečekanými výdaji

Evropský průzkum agentury MillwardBrown pro skupinu KRUK, která se zaměřuje na správu pohledávek finančních ústavů a korporátních zákazníků, mimo jiné ukázal, v čem se Češi odlišují od jiných evropských národů, když jde o peníze.

„V našem mezinárodním průzkumu Češi potvrdili, že se aktivně zajímají o finanční záležitosti, s penězi vycházejí převážně dobře a deklarují, že se zadlužují s rozmyslem,“ říká Markéta Kolářová, tisková mluvčí společnosti KRUK.

Češi podle průzkumu velmi vysoko hodnotí svoji finanční gramotnost – jen necelých sedm procent respondentů přiznalo velmi nízkou nebo žádnou znalost bankovních produktů. Pro srovnání: V Itálii to bylo více než 18 % z dotazovaných. Výbornou nebo velmi dobrou znalost bankovních produktů deklaruje 34 % Čechů, nejvýše svoji finanční gramotnost hodnotí Slováci (40 %).

Nadprůměrně hodnotíme i svoji finanční situaci. Plných 37 % českých respondentů průzkumu uvedlo, že si může dovolit vše, co potřebuje, spoří a zvládne pokrýt i neplánované výdaje. Stejně jsou na tom i Slováci.

Nejlépe (43 %) ale hodnotí svoji finanční situaci Němci a nejhůře respondenti v Itálii a Rumunsku, kde více než 17 % z nich přiznává, že často nemá prostředky ani na nejnutnější potřeby. Dvě třetiny Poláků (64 %) uvádějí, že mají dostatek peněz na běžné potřeby, ale nečekané výdaje jim způsobují problémy. Ve stejné situaci je polovina Čechů (51 %).

OPOŽDĚNÉ PLATBY

Téměř polovina Čechů (44 %) v průzkumu uvedla, že měla větší či menší zpoždění se splátkami dluhu nebo platbami za jiné závazky. „Platební morálka dlužníků je ale spíše podprůměrná – skoro pětina respondentů měla v době průzkumu nějaký závazek po splatnosti,“ komentuje to tisková mluvčí. Zpoždění s platbami závazků je podle průzkumu nejhorší v Polsku, kde se k němu přiznalo více než 57 % respondentů. Nejlépe z průzkumu vyšli Španělé (29 %) a Slováci (36 %).

Závazky po splatnosti má téměř pětina (18 %) dotazovaných Čechů. V případě Němců je to téměř třetina (29 %), zatímco v Polsku je to méně než 12 % respondentů. Zpoždění plateb českých dlužníků se týká nejčastěji splátek úvěrů (29 %). „Zatímco Češi mají nesplacené závazky především k bankám a přátelům či rodině (18 %), v Itálii a Rumunsku dluží lidé hlavně za elektřinu či plyn. Ve Španělsku mají dlužníci největší problém se splácením hypoték a v Polsku s nájmem,“ dodává Kolářová.

Z českých respondentů průzkumu má aktuálně nějakou půjčku 44 % a dalších 12 % plánuje vzít si úvěr během následujícího roku. Nejzadluženější jsou lidé v Rumunsku, kde má půjčku přes 60 % respondentů a dalších více než 33 % se plánuje zadlužit v následujícím roce. Nejméně půjček splácejí respondenti z Německa (méně než 38 %), kde se také nejméně lidí plánuje zadlužit (méně než 10 %).

(pet)

Share

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *