Čeští spotřebitelé si opět více půjčili, nicméně i lépe splácejí.zdroj: www.faei.cz

Vláda předkládá další návrh na regulaci provizí

Další verze zákona o pojišťovnictví je na světě. Ve středu odsouhlasili novelu ministři s přáním, aby ji poslanci schválili již v dubnu v prvním čtení a odvrátili tak hrozbu pokuty ze strany EU. Podobný průběh si přejí v případě legislativy o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí.

Právě provize pojišťovacích zprostředkovatelů byly v loňském roce příčinou největší koaliční roztržky (duel A. Babiš – L. Šincl) i toho, že poslanci v listopadu zákon o pojišťovnictví poslali k přepracování. Ministerstvo financí předložilo novelu vládě znovu již v lednu, tentokrát bez pasáží upravujících regulaci provizí s tím, že se toto ožehavé téma bude řešit samostatným zákonem. K tomu také dochází, ale opozice si vymínila, že oba zákony budou přijaty společně.

Zatímco u zákona o pojišťovnictví se předpokládá hladké přijetí a jedná se především o sladění domácí legislativy pro činnost pojišťoven s evropskou, návrh ministerstva financí týkající se regulace provizí zprostředkovatelů pojištění se očekával s mírným napětím.

Výsledkem je kompromis předchozích návrhů, podle kterého má být prodloužena doba pro výplatu provizí u životního pojištění na pět let. Stávající legislativa totiž o rozložení výplaty provizí u životních pojistek nehovoří, ale obvykle se vyplácí v rámci uzavření smlouvy a může dosahovat až dvojnásobku ročního pojistného. reklama

Změna ve vyplácení provizí se má týkat všech typů životních pojistek, včetně těch, které kryjí jen pojištění rizik, což silně kritizují zprostředkovatelé pojištění. Nevztahuje se ale na jednorázově placené pojištění nebo pojistky, u nichž je provize vyplácena rovnoměrně. Při předčasném ukončení smlouvy bude muset zprostředkovatel poměrnou část provize klientovi vrátit. Stejně tomu bude s pořizovacími náklady při výpočtu tzv. odkupného u pojistných smluv.

Návrh nijak neupravuje maximální výši pojistného a především nestanoví strop pro výši provize. Návrh novely však pojišťovnám umožní, aby vyplácely zprostředkovatelům životních pojistek zálohy na provizi. Kolik to bude, závisí na jejich dohodě.

Chystané změny mají především zabránit takzvanému přetáčení smluv na životní pojištění. Jedná se o situaci, kdy  zprostředkovatel nutí klienta, aby předčasně zrušil pojistku a nahradil ji novou, pro klienta údajně lepší. Ve skutečnosti se však jedná především o to, že zprostředkovatel opakovaně dostává provizi z kapsy klienta.

Share

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *