Výši úspor považují za nejcitlivější údaj téměř dvě třetiny lidí

Za nejcitlivější údaj, který by za žádných okolností nikomu nesdělili, považují skoro dvě třetiny Čechů (62 %) informaci o výši svých úspor. Vyplývá to z průzkumu agentury SC&C pro Českou bankovní asociaci (ČBA). „Citlivost na sdělování výše úspor roste s věkem, kdy lidem úspory přibývají, a mírně také se vzděláním,“ komentovala výsledky průzkumu Jana Hamanová, ředitelka výzkumu SC&C. Pro třetinu Čechů jsou nadmíru citlivými údaji i rodné číslo, výše platu a číslo bankovního účtu.

Výši úspor považují za nejcitlivější údaj téměř dvě třetiny lidí . Foto: Pixabay.

V průzkumu 89 % Čechů potvrdilo, že právě banka je subjektem, o kterém si lidé myslí, že nejlépe před zneužitím zabezpečí jejich osobní data o financích. Z průzkumu vyplynulo, že rychlost poskytovaných služeb nesmí být na úkor bezpečnosti ochrany citlivých dat. Při implementaci nové evropské směrnice o platebních službách bude klíčové, aby všichni dodržovali standardy bezpečnosti. Je také potřeba, aby i samotní klienti bank obezřetně zvažovali, komu a za jakých podmínek umožní přístup k jejich osobním údajům.

NEBEZPEČÍ ZNEUŽITÍ

Češi si také uvědomují nebezpečí zneužití jejich dat ze strany hackerů či zlodějů identit. Správně si jich 86 % myslí, že největší riziko hrozí při zadávání údajů přes nezabezpečenou internetovou stránku u obchodníků, a 70 % uvedlo, že vnímají riziko při internetové komunikaci s nebankovními společnostmi. Jen 13 % klientů bank zmínilo, že možné riziko vidí v rámci využívání internetového bankovnictví bank. Nejbezpečnějším způsobem, kdy data o své osobě sdílejí, je pro respondenty stále osobní jednání na úřadech (9 %) a na pobočkách bank (4 %).

Největší únik dat podle veřejnosti hrozí buď v případě nezabezpečeného e-shopu (51 %), kterého se obávají více lidé v Praze než mimo pražští a také s vyšším stupněm vzdělání, nebo u nebankovních poskytovatelů půjček (45 %), kterým nedůvěřují starší občané. Naopak v oblasti důvěry v zabezpečení mezi lidmi vedou banky (v 89 %), u kterých vědí, že v nich mají bezpečně uloženy své úspory a spoléhají na ně při provádění každodenních transakcí.

„Banky jako instituce poskytující finanční služby drtivé části populace nakládají s údaji o klientech velmi bezpečně, a to tak, aby neohrozily žádného z nich. Veřejnost tuto skutečnost vnímá a hodnotí pozitivně,“ uvedl Tomáš Hládek, odborník ČBA na bezpečnost v online prostředí a poradce pro platební styk.

NOVÝ ZÁKON O PLATEBNÍM STYKU

Přestože banky podle něj investují do zabezpečení dat klientů nemalé částky, nedokážou ovlivnit to, co se s daty bude dít po jejich zpřístupnění podle pravidel daných novým zákonem o platebním styku. „Proto ČBA apeluje na dopracování všech jejich bezpečnostních aspektů tak, aby byla zaručena ochrana všech zainteresovaných stran,“ dodal Hládek.

Rok 2018 přinese zásadní rozšíření prostoru, ve kterém se na internetu mohou pohybovat citlivé informace o klientech finančních institucí. V bankovním sektoru panují určité obavy z možných rizik. „Banky podporují inovace i spolupráci s dalšími subjekty. Současně však v okamžiku účinnosti nového zákona o platebním styku bude nutné, aby všichni dodržovali standardy bezpečnosti. Jen tak bude vždy zajištěna co nejvyšší ochrana osobních dat klientů,“ uvedl Hládek.

Podle něj bude ochrana dat v novém prostředí klást větší nároky na banky jak po stránce technologické, legislativní, procesní, tak i ekonomické. A veřejnost na banky spoléhá. Pro naprostou většinu Čechů (83 %) je prioritou bezpečnost a ochrana údajů i při zrychlení poskytování služeb.

I přes veškeré úsilí bank, hraje v konečném důsledku klíčovou roli při ochraně citlivých údajů především chování spotřebitele. „Naprostá většina spoluobčanů v průzkumu deklaruje, že je pro ně bezpečnost a ochrana údajů důležitá i při zrychlování nabízených služeb,“ řekl Hládek. „Je ale důležité, aby se v souladu s touto myšlenkou chovali i v reálném životě. Je na každém z nás, aby dodržoval pravidla bezpečného chování v online prostředí a s citlivými údaji, mezi které patří přístupové údaje a hesla k internetovému bankovnictví, nakládal nanejvýš obezřetně,“ uzavřel.

Zavřít reklamu
Sdílet článek
Diskuse 0
Sdílet článek
Diskuse k tomuto článku je již uzavřena
Kurzovní lístek
Chci nakoupit
Chci nakoupit
Chci prodat
EUR
EUR
USD
GBP
CHF
JPY
DKK
NOK
SEK
CAD
AUD
PLN
HUF
HRK
RUB