Zahraničí dál „vysává“ Českou republiku. Jen na dividendách loni odteklo 257 miliard korun

Názor
Zahraniční subjekty, které v Česku realizují přímé investice, z nich vloni inkasovaly souhrnný výnos ve výši 414 miliard korun. Vyplývá z předběžných údajů České národní banky. V roce 2017 to přitom bylo 447,3 miliardy korun, tudíž za loňský rok je patrný meziroční pokles v rozsahu osmi procent.
Výnosy z přímých investic v Česku přesahující deset miliard korun loni realizovalo devět zemí, resp. jejich subjektů. Foto: stc.cz

Ze zmíněného celkového výnosu ve výši 414 miliard korun představují dividendy 256,7 miliardy korun, což odpovídá 62 procentům. Reinvestovaný zisk pak činí 149,9 miliardy korun, tedy 36,2 %. Zbytek, 1,8 procenta celkového výnosu, tvoří úrok z poskytnutých úvěrů v rámci nadnárodní společnosti. Předloni byla struktura celkového výnosu z přímých zahraničních investic v ČR více vychýlena ve prospěch reinvestovaného zisku, na který připadalo 39,5 procenta, zatímco objem vyplacených dividend odpovídal 57,8 procenta.

Z geografického pohledu realizovaly loni nejvyšší výnos ze zahraničních investic v ČR subjekty německé, a sice 85,4 miliardy korun, což odpovídá 20,6 procenta celkového výnosu. Na dalších příčkách se umisťují subjekty nizozemské (71,7 miliardy korun čili 17,3 procenta), lucemburské (66 miliardy čili 15,9 procenta), rakouské (48,2 procenta čili 11,6 procenta), belgické (31,2 miliardy čili 7,5 procenta), francouzské (23,6 čili 5,7 procenta) a dále subjekty italské, švýcarské, kyperské, britské a korejské. Jižní Korea je tedy nejvýrazněji zastoupena z neevropských zemí. Drtivou většinu celkového výnosu, 96 procent, však loni realizovaly subjekty evropské.

PSALI JSME:
Anonymizace vlastnictví: Daňový ráj můžete mít i doma

Nejvyšší objem reinvestovaného zisku vykazují za loňský rok subjekty německé, a to 40,3 miliardy korun. Více než deset miliard korun zisku reinvestovaly také ještě subjekty nizozemské (21,5 miliardy korun), lucemburské (21,4), rakouské (13,9) a italské (10,2). Na dividendách loni inkasovaly nejvíce subjekty nizozemské (47,1 miliardy korun), německé (44,8), lucemburské (41,6), rakouské (34,0), belgické (25,1) a francouzské (15,2). Subjekty ze všech dalších zemí už inkasovaly na dividendách méně než deset miliard korun.

Výnosy z přímých investic v Česku přesahující jednu miliardu korun loni realizovalo 21 zemí, resp. jejich subjektů. Výnosy z přímých investic v Česku přesahující deset miliard korun loni realizovalo devět zemí, resp. jejich subjektů. Jde o Německo, Nizozemí, Lucembursko, Rakousko, Belgii, Francii, Itálii, Švýcarsko a Kypr. Z této devítky zemí vykazuje Itálie, resp. její subjekty, nejvýraznější vychýlení ve prospěch reinvestovaného zisku, když objem reinvestovaného zisku odpovídá 88 procentům celkových výnosů loni realizovaných italskými subjekty. Nejméně výrazné vychýlení ve prospěch reinvestovaného zisku – a tedy nejvýraznější vychýlení ve prospěch vyplacených dividend – pak za loňský rok vykazuje Belgie, resp. její subjekty, a sice pouze 20,3 procenta.

PSALI JSME:
V loňském roce si investoři spálili prsty

Z uvedených údajů je zřejmé, že silný odliv dividend z ČR pokračoval i v loňském roce. Zahraniční firmy a podniky se „vezou na vlně“ investičního cyklu. Ten je ve své aktuální fázi charakteristický právě vybíráním zisku z investic, které byly mnohdy započaty už na počátku milénia. Česká republika náleží k těm zemím světa, kde jsou vůbec nejvýrazněji rozevřeny nůžky mezi objemem vytvořeného hrubého domácího produktu a objemem hrubého národního důchodu.

Jinými slovy, Češi mohou disponovat jen s relativně malým podílem hodnoty – jedním z nejmenších na světě, který je na českém území vytvářen, přičemž v zahraničí sami nevytváří takovou hodnotu, jež by tento nepoměr byť jen vzdáleně kompenzovala. Výnos českých subjektů z dividend z přímých investic v zahraničí loni činil 10,1 miliardy korun, což představuje meziroční pokles o 1,7 miliardy korun. Za tento do značné míry nežádoucí stav je ponejvíce odpovědný právě enormní odliv dividend. Klíčovou výzvou hospodářské politiky ČR dnešních dní je právě to, jak zmíněné nůžky uspokojivě přivřít.

Autor je hlavní ekonom společnosti Czech Fund
(Redakčně upraveno)

PSALI JSME:
Société Générale se chystá na masové propouštění. Evropské banky se potácejí v problémech

Zavřít reklamu ×
 1. Ano. To je největší problém. Veškerý zisk odchází mimo ČR. A když do toho započítáme ještě to, že veškeré zboží včetně potravin dovážíme, tak je to tragédie. Takové pěkné otroctví.

 2. Je to jednoduché, stát by měl lidi motivovat k nákupu akcií českých firem a připravovat se tak na důchod. Například osvobozením od daně z dividend do výše například 100 tisíc ročně

 3. Vše naši zákonodárci pod vedením tuneldědka a dalších jeho kamarádíčku a podlejzačů zprivatizovali za pakatel do rukou cizinců, podvodníků a zlodějů(v očích soudů legálně-špatné zákony) a následně utržené peníze z této privatizace byly neznámo kam projedeny a ještě nasekali bilion a půl dluhů.
  Kapitál nejsou jen peníze, kapitál vytváří již zprivatizovaná firma v podobě peněz, ale ta už nám neříká pane. Situace v naší banánové republice je taková, že na nic nejsou peníze, nic nám nepatří a patřit nebude. Zloději a tuneláři, a ani ti co jim to dovolili, nebyli potrestání a cizinci nám zpět nic neprodají, proč by to dělali, když z nás mají vývar, jaký by se nikomu ani nesnil a nemusí hnout ani prstem. Viz česká voda paří Francouzům a prý se bude radikálně zdražovat vodné i stočné, prý investice a opravy, jinými slovy řečeno dividendy:DDD

  • A proto nechápu proč pořád máme vyzbrojovat armádu když nám tu v ČR napatří ani ta voda v podzemí?Prvním krokem mělo být zrušit armádu.Ušetřené peníze dát na důchody a zdravotnictví.Já bych opravdu nešel bojovat za Německé fabriky na našem území.Češi tu nevlastní skoro nic,banky a všechny větší fabriky patří cizákům.

 4. A není to pak krásné poslouchat ty pohádky v médiích, kde nám tvrdí, jak účetně jsme na tom dobře, že z EU dostaneme třeba 120 miliard a odvedeme 70, o těchto skrytých příspěvcích, které z nás dělají čisté plátce se jaksi zapomínají zmiňovat a ještě nám podsouvají, jak je nemorální, chtít za práci vyšší mzdy, argumentujíce vyšší produktivitou práce v západní Evropě, která je však daná buď větší přidanou hodnotou jejich výrobků nebo tím, že dělají na modernějších strojích a s novými technologiemi, ne že by Češi pracovali méně, čímž se snaží nízké platy zdůvodňovat. To nemluvím ani o daňových prázdninách a jiných pobídkách, díky kterým náš stát tato podpora tvorby pracovních míst zahraničními společnostmi dále stojí.

  • Dobrý den.
   Nemíchejte prosím hrušky s jablky, jelikož za toto EU a ani jiné světové mocnosti nemohou alespoň v tom smyslu, že toto způsobila především nenajedenost našich politiků a s nimi spolčených osob.

 5. Po sametové revoluci ve státní kase zanechali komunisté našetřený jeden roční rozpočet naší republiky. To znamená, že nikdo nemusel rok pracovat, tyto peníze taky zmizely.
  Prodat strategické zdroje jako je voda, elektřina do rukou cizinců je vlastizrada. Máme tepelný elektrárny a prodáme doly s uhlím podvodníkovi=vlastizrada. Máme fungující flotilu lodí a obchodní kontakty a prodáme lodě podvodníkovi=vlastizrada. Máme …. atd

 6. Už dávno mělo několik desítek zainteresovaných lidí včetně tuneldědka a dalších poslanců sedět na Mírově v teplákách za vlastizradu a tunelování státu. Imunita neimunita, na tohle by se vztahovat neměla a promlčecí lhůty by měly být zrušeny, protože vytunelovat stát jen tak nejde zapomenout natož promlčet. Pěkně tohle tunelování tuneldědek završil amnestií. Procesy táhnoucí se 10 a více let s jeho kamarádíčky a on je osvobodí, tuhle amnestii zrušit a procesy obnovit jinak to nejde.

 7. Diví se pak někdo ,že dochází ke znárodnění majetku,já né a zřejmě to do budoucna bude jediné řešení nejen pro nás ,ale pro celkovou společenství národních hospodářství,aby se vymýtila chudoba.
  Tohle již předvídal Karel Marx

 8. …a tak je to správné tak to má být…………

  Teď když máme, co jsme chtěli, do rachoty zvesela!
  Ať těm, kteří za nás mřeli,
  žádný hanbu nedělá.

  Ref.: Vyhrňme si rukávy, když se kola zastaví, hej rup! Hola hej! Hej rup!
  Hola hej! Do práce se dej!
  Hubu utře, kdo se válí,
  republika práce je;
  tomu čest, kdo nezahálí,
  ten je její naděje.
  Ref.:
  Makat není otročina,
  která spadla na tebe.
  Dneska, chlapci, to je jiná –
  dnes děláme pro sebe!

  …a v šest v práci a budovat vysoce rozvinutý kapitalizmus

 9. Celý článek je psaný tendenčně, z kterého mají určitě radost levicové strany, neboť dochází na jejich slova, jak je ČR vysávána nejlépe z Ameriky. Ale je nedostatečný, neboť jak se říká, statistika je přesný součet nepřesných čísel a říká pouze A a neříká B. Jestliže se jedná o zahraniční firmy, které v ČR investovaly kapítál, zaměstnávají tisíce zaměstnanců, je přirozené, když nemají možnost reinvestovat další kapitál v České republice, kapitál převádějí dále. Jak je ale patrné, tak zejména německé firmy zde reinvestují. Zajímavé by bylo ale zjistit, v kolika případech za těmito firmami jsou čeští vlastnící, kteří na počátku privatizovali českou cestou bez vloženého kapitálu. Tedy Česká republika v těchto případech jen sklízí plody toho, co zasela cestou privatizace a transformace ekonomiky zejména v devadesátých letech a těmto subjektům jde o peníze v první řadě. Jedná se zejména o firmy s tzv. nizozemskými a kyperskými vlastníky a kdybyste je potkali, tak zjistíte, že to jsou čistokrevní Češi. Je to známkou pokračující oligarchizace České republiky a navázanost na státní akciové i jiné firmy, jejich dceřinné společnosti a veřejné zakázky. Tento trend naopak sílí. Moje teze je, že peněz je dost, ale neefektivně se využívají. My se tady bráníme vrátit rodině Lichtejnštejnů majetek, který by dále zvelebovali svým kapitálem z ciziny a díváme se na to, jak se nám ztrácejí „legálně“ peníze ze státních peněz prostřednictvím dividend do zahraničí. Takže tady je cesta, sledujte toky všech státních peněz do privátních firem většinou ve skutečnosti s českými vlastníky, podívejte se na kontroly NKÚ a vyvozujte z nich závěry.

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odesláním vyslovujete souhlas s dokumentem Všeobecné podmínky používání webových stránek

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Další z rubriky Ekonomika

Nejčtenější

Kurzovní lístek
Chci nakoupit
Chci nakoupit
Chci prodat
EUR
EUR
USD
GBP
CHF
JPY
DKK
NOK
SEK
CAD
AUD
PLN
HUF
HRK
RUB

Dana Drábová: Nejdražší elektřina je ta, kterou si nevyrobíte doma

Rozhovor
„Myslím si, že bychom měli přemýšlet i o tom, že pod rouškou libého cíle snižování skleníkových plynů se také skrývá velmi pragmatická úvaha. Potřebujeme se zbavit závislosti na všech nepřátelských režimech, které spravují země, odkud dovážíme zejména ropu a plyn,“ říká v rozhovoru Dana Drábová, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.