Poskytovatelé a zprostředkovatelé úvěrů dodržují zákony a předpisy o něco lépe, než dřív. Ale polovina kontrol stejně odhalila prohřešky, včetně přímého porušení zákona o spotřebitelském úvěru.zdroj: www.pixabay.com

Zákon o spotřebitelském úvěru porušila pětina kontrolovaných

Česká obchodní inspekce za druhé čtvrtletí tohoto roku provedla 43 kontrol spojených s poskytováním spotřebitelských úvěrů. V téměř polovině případů zjistila porušení obecně závazných právních předpisů. V polovině z těchto případů šlo přímo o porušení zákona spotřebitelském úvěru.

Nejčastěji porušili zákony podnikatelé v Moravskoslezském a Olomouckém kraji, kde ze sedmi kontrol byla jen jedna bez závad. Nejlepší výsledek vykázali podnikatelé ve Zlínském a Jihomoravském kraji, kde ze šesti kontrol jen jedna nalezla nesrovnalosti. Podobně tomu bylo v Praze a Středočeském kraji, kde z pěti kontrol jen jedna odhalila porušení zákona. V obou případech ovšem šlo přímo o porušení zákona spotřebitelském úvěru.

Česká obchodní inspekce (ČOI) kontrolovala ve druhém čtvrtletí 30 zprostředkovatelů spotřebitelských úvěrů, sedm poskytovatelů úvěrů a šest dalších subjektů, které pro firmy z této  branže zajišťovaly služby, jako například hosting. Celkem Inspekce uložila 27 pokut, jejich souhrnná výše dosáhla 825 000 korun. V uvedeném období ČOI přijala celkem 52 podání vztahujících se ke spotřebitelským úvěrům, nebo jejich zprostředkování.

Prohřešky proti zákonu

ČOI zveřejnila také bližší popis 10 zjištěných porušení zákona č. 145/2010 o spotřebitelském úvěru:

– nejčastěji, ve 13 případech, bylo zjištěno porušení obsahových náležitostí reklamy spotřebitelského úvěru (§ 4), např. nebyla uvedena hodnota RPSN, výpůjční úroková sazba, údaje o poplatcích, celková výše spotřebitelského úvěru, výše jednotlivých splátek a celková částka splatná spotřebitelem nebo doba trvání spotřebitelského úvěru,
ve třech případech věřitelé před uzavřením smlouvy, ve které se sjednával spotřebitelský úvěr, s odbornou péčí neposoudili schopnost spotřebitele spotřebitelský úvěr splácet (§ 9),
ve třech případech zprostředkovatel v reklamě a dokumentaci určené pro spotřebitele neuvedl údaje o rozsahu svých oprávnění, zejména pro kolik věřitelů zprostředkovatelskou činnost vykonává, nebo že tuto činnost nevykonává pro žádného věřitele (§ 17 odst. 1),
– porušení ustanovení týkající neuvedení některých náležitostí ve smlouvě sjednávající spotřebitelský úvěr (§ 6) bylo zjištěno v jednom případě.

Ostatní porušení předpisů

Druhá polovina zjištěných přestupků se týkala porušení obecně závazných právních předpisů:

– porušení zákazu používání nekalých obchodních praktik (§ 4 v návaznosti na § 5 odst. 1, § 5a odst. 1 a § 5b odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele) bylo zjištěno ve 12 případech, kdy například kontrolované osoby na svých webových stránkách uváděly nepravdivé informace o postupu uplatnění práva při odstoupení od kupní smlouvy,
– porušení jiných ustanovení zákona o ochraně spotřebitele bylo zjištěno ve čtyřech případech,
v jednom případu bylo ujištěno porušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o názvech textilních vláken a souvisejícím označování materiálového složení textilních výrobků.

ČOI zaznamenala, oproti předchozím kontrolám, mírné zlepšení dodržování zákonných povinností. Ale právě jen mírné a  v kontrolách proto bude pokračovat i nadále.

(res)

Share

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *