Pro ženy jen drobné, v platové elitě je dvojnásobek mužů

Jen asi šest procent zaměstnaných žen se dostalo mezi platovou elitu a patří mezi desetinu nejlépe vydělávajících zaměstnanců. Mužů je v této mzdové skupině zhruba dvakrát víc. Ukazuje to rozsáhlé mezinárodní srovnání platového portálu Paylab.com. V Česku, kde je portál zastoupený značkou Platy.cz, je podíl žen dokonce ještě nižší – pouhá 4,5 procenta. Nejlépe je na tom Slovinsko se 7,6 %.

Platové rozdíly mezi muži a ženami jsou celosvětovým problémem nazývaným Gender Gap. Foto: Pixabay

Platové rozdíly mezi muži a ženami jsou celosvětovým problémem nazývaným Gender Gap. Téměř všude na světě je průměrný plat mužů vyšší, než průměrný plat ženy. Tento fakt je do velké míry způsobený skladbou profesí, které ženy vykonávají, protože jsou většinou hůře finančně ohodnocené.

Rozložení žen do mzdových pásem se proti mužům značně liší. Vyšší procento žen vykonává práci, která spadá do nižší příjmové skupiny, zatímco vyšší procento mužů vykonává práci, za niž dostávají nejvyšší mzdu na trhu. Do velké míry to souvisí s faktem, že stále málo žen zastává manažerské pozice. Tyto skutečnosti vyplývají z analýzy mezinárodního platového portálu Paylab.com.

 „Z našeho Paylab Compensation Monitoru vyplývá, že mít šéfa muže je dvakrát pravděpodobnější, než mít za šéfa ženu,“ podotýká k tomu Michal Novák za Platy.cz. „A právě manažerské pozice patří k nejlépe placeným. Do velké míry to ovlivňují historické faktory, kdy lepší podmínky pro kariérní postup a růst mají muži. Tento fenomén se nazývá glass ceiling. Na druhé straně je pravda, že ženy mají o tyto posty menší zájem. Hlavně pracující matky nevyhledávají pozice, které jsou časově i emocionálně náročné, protože je pro ně problematické sladit takovéto zaměstnání s rodinným životem.“

PLATOVÉ ROZDÍLY MANAŽERŮ

Zajímavé je, že pokud porovnáme platy desetiny nejlépe vydělávajících žen a mužů, najdeme i tam rozdíly. V průměru dosahují platy těchto žen jen asi 78 procent průměrné hodnoty platu mužů s nejvyšším příjmem. Do velké míry to souvisí s tím, že ženy mnohem častěji zastávají manažerské posty v méně progresivních odvětvích, jako je administrativa a specializované obory netechnického zaměření.

Nejvýraznější rozdíly mezi ohodnocením žen a mužů jsou v Bulharsku, České republice a na Slovensku, kde rozdíl v průměrné mzdě dosahuje 28 až 30 procent ve prospěch mužů. Naopak zeměmi, které se mohou pochlubit menší diferencí ohodnocení, jsou ChorvatskoSlovinsko, kde mají muži v průměru o 10 až 11 procent vyšší plat než ženy.

PRACOVNÍ KARIÉRA

Na platy žen má nejvýraznější vliv volba pracovní pozice. Dnes je velmi obtížné, aby se kariérně uplatnily na dobře placených místech. Ale stále platí, že poměrně velký poměr žen vykonává povolání, která jsou hůře placená. Jde většinou o takzvanou práci prvního kontaktu: Například asistentky, recepční, zdravotní sestry, účetní, klientské pracovnice, zákaznickou podporu, personalistky, učitelky, číšnice, prodavačky, sociální a administrativní pracovnice.

Poměrně velký poměr žen vykonává povolání, která jsou hůře placená. Jde většinou o takzvanou práci prvního kontaktu. Foto: Pixabay

Celkově asi 15 procent zaměstnaných žen spadá do nejnižšího mzdového pásma, u mužů je to přitom jen sedm procent. Ze zemí, v nichž jsou platové portály Paylab zastoupeny, mají nejvyšší podíl žen v nízkopříjmové skupině na Slovensku (18 procent), v České republice, Bulharsku a ve Finsku (shodně 16 procent).

Jiný mezinárodní průzkum – od společnosti Accenture – ovšem prokázal, že je za jistých podmínek je možné zrychlit karierní a osobnostní růst a zároveň stírat nerovnosti v odměňování mužů a žen. Výzkum byl zveřejněn ve zprávě Getting to Equal 2018 a je založen na dotazování více než 22 tisíc mužů a žen ve 34 zemích.

 „Náš výzkum ukazuje jednu zajímavou věc. Ve společnostech s firemní kulturou, která umožňuje rozvoj ženám, se daří i mužům. Taková kultura je tedy přínosem pro obě pohlaví,“ řekla Julie Sweet, výkonná ředitelka Accenture pro Severní Ameriku. „Tento výzkum vnímáme jako cennou připomínku toho, jak zásadní je budování kultury založené na rovnosti. Protože nakonec jsou to lidé, a ne programy, díky nimž může být společnost inkluzivní a různorodá.“

PLATY VYŠŠÍ O POLOVINU

Pokud se ve firmách uplatňují vybrané podmínky a faktory, které identifikoval výzkum, vede to k tomu, že až 98 procent zaměstnanců je spokojeno se svým karierním růstem a 90 procent zaměstnanců se uchází o povýšení. U žen je přitom o více než 40 procent větší pravděpodobnost, že postoupí na manažerskou nebo vyšší pozici, a pětkrát větší šance dostat se na post senior manažerky/ředitelky, případně i vyšší. To by znamenalo zvýšení platů o více než polovinu.

„Kultura firem je nastavena shora, a tak usilují-li ženy o postup, musí být genderová rovnost strategickou prioritou vedení firmy,“ uvedla Ellyn Shook, vedoucí oddělení lidských zdrojů v Accenture. „Naším hlavním cílem je vytvořit skutečně lidské prostředí, kde mají lidé opravdový pocit sounáležitosti, kde mohou být tím, kým jsou, a mohou tak uplatňovat své silné stránky jak na odborné, tak osobní úrovni.“

Mezi faktory, které jsou klíčové pro karierní růst žen a srovnávání platů s muži, patří třeba silné vedení. „Ženy, které se snaží o rychlý kariérní postup, pracují dvakrát častěji ve společnostech, kde vedení klade důraz na cíle genderové rozmanitosti,“ konstatoval průzkum. Důležité rovněž je, aby ve firmách fungovaly ženské komunity nebo aby ženy byly správně motivovány ke svému dalšímu rozvoji. „Mezi faktory, které jsou spojeny s odborným a karierním růstem, patří i to, že zaměstnavatelé po zaměstnancích nepožadují dodržování dress code a jiných pravidel týkajících se oblékání či vzhledu a ponechávají jim zodpovědnost a volnost být inovativní a kreativní,“ upozornil průzkum.

PODNIKATELKY NA NOVÉM ZÉLANDU

Velké nerovnosti panují rovněž mezi podnikáním mužů a žen. Globální studie Mastercard Index of Women Entrepreneurs, která sleduje pokrok a výsledky podnikatelek a majitelek firem v 57 zemích po celém světě, ukázala, že nejlepší prostředí pro podnikání mají ženy na Novém Zélandu. Na dalších místech pak skončily Švédsko, Kanada, USA a Singapur. Česká republika se umístila až na 40. příčce – stejně jako při minulém hodnocení.

„Doufáme, že zjištění naší studie poslouží jako příhodná připomínka pro jednotlivé vlády a velké organizace, aby usilovaly o posílení podpory poskytované začínajícím i zavedeným podnikatelkám ve všech oblastech, od větší finanční inkluze po snadnější přístup ke vzdělání,“ řekla prezidentka společnosti Mastercard pro mezinárodní trhy Ann Cairns. Společnost dělala průzkum v rámci Mezinárodního dne žen.

Kvůli výraznému poklesu počtu žen v podnikání se Japonsko umístilo dokonce až za ČR na 46. místě. Foto: Pixabay

Z průzkumu vyplývá, že se ženám v podnikání obecně lépe daří v rozvinutých ekonomikách. Zároveň se ukazuje, že ani vyspělé země s širokými podpůrnými podmínkami nejsou imunní proti kulturním předsudkům vůči ženám v podnikání. Právě kvůli výraznému poklesu počtu žen v podnikání se Japonsko umístilo dokonce až za ČR na 46. místě.

Průzkum rovněž ukázal na rozvoj ženského podnikání v některých exotických zemích, jako je například Ghana, Uganda nebo Vietnam. Například v Ghaně je podíl žen-podnikatelek zhruba 46 procent, naproti tomu v Česku je podíl ženských majitelek firem necelých 24 procent.

 

Zavřít reklamu
Sdílet článek
Diskuse 0
Sdílet článek
Diskuse k tomuto článku je již uzavřena
Kurzovní lístek
Chci nakoupit
Chci nakoupit
Chci prodat
EUR
EUR
USD
GBP
CHF
JPY
DKK
NOK
SEK
CAD
AUD
PLN
HUF
HRK
RUB