Dostupnější ochrana spotřebitelů na stole

Zajištění správné transpozice směrnic o nekalých obchodních praktikách a alternativních řešeních spotřebitelských sporů, adaptace nařízení Evropského parlamentu o spotřebitelských sporech vedených on-line i posílení kontrolních pravomocí České obchodní inspekce při kontrole organizovaných akcí v zájmu zajištění potřebných důkazů. To vše si klade za cíl novela zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), kterou poslanci projednávají právě v těchto dnech a jejíž schválení bude dalším krokem sladění české legislativy s evropskými normami.

Ilistrační foto: Pixabay

Největší pozornost vzbudilo rozšíření kompetencí České obchodní inspekce (ČOI) při mimosoudním řešení sporů mezi spotřebitelem a prodejcem. Ty dosud často končívají před soudy, které jsou touto agendou zahlcené, a navíc soudní jednání bývá pro obě strany dlouhé, nákladné a přes zdánlivou jednoduchost s nejistým výsledkem. To všechno spotřebitele od řešení jeho sporu soudní cestou odrazovalo a prohlubovalo jeho nevýhodné postavení, což by novela měla změnit

Mimosoudní řešení sporu, pro obě strany bezplatné, bude začínat stížností spotřebitele podané na Českou obchodní inspekci nejpozději rok po prvním kontaktu (reklamaci) s prodejcem. ČOI vyzve prodejce k dodání podkladů a vyjádření a pak vede spor jako nestranná třetí strana formou odborných názorů o postavení, právech a povinnostech spotřebitele a prodejce až k jejich dohodě, k níž by mělo dojít do 90 dní.

Pro prodejce touto novelou vznikne informační povinnost, tedy doplnit obchodní smlouvy i vlastní prezentaci na webu o upozornění na možnost řešení případných sporů mimosoudní dohodou. Předpokládané administrativní náklady by však měly být bohatě kompenzovány tím, že vyhnutí se soudnímu sporu znamená úsporu i pro prodejce, a navíc v delším časovém horizontů znamenají navržené změny předpoklad pro narovnání a zlepšení vztahů mezi prodejci a spotřebiteli.

„Jedná se především o vytvoření podmínek pro fungování rychlého, levného a eurokonformního nástroje pro řešení spotřebitelských sporů, který nezatíží obchodní vztahy mezi podnikatelem a spotřebitelem. Navrhovaný způsob řešení spotřebitelských sporů má být přínosem zejména v případě řešení tzv. bagatelních sporů, se kterými se spotřebiteli nevyplatí obracet se na soud,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek, jehož úřad novelu vypracoval.

Dokument předložený poslancům nadále počítá s již existujícími systémy řešení spotřebitelských sporů ve specializovaných oblastech. Tedy zachovává současnou působnost v oblasti finančních služeb finančního arbitra, pošt a telekomunikací Českého telekomunikačního úřadu a v oblasti energetiky Energetického regulačního úřadu. Naproti tomu zakazuje v mimosoudních řízeních (ADR-alternative dispute resolution) činnost všech soukromých subjektů.

„Ráda bych tu zmínila dopady na občany. Jak vyplývá z dopadové studie k implementované směrnici, přibližně každý pátý spotřebitel se setkává s problémy při nákupu zboží a služeb. Tyto problémy zůstávají často nevyřešeny,“ řekla při prvním čtení zákona ve sněmovně jeho zpravodajka, poslankyně Květa Matušovská (KSČM).

Požadavkům na implementaci evropské legislativy vychází novela zákona o ochraně spotřebitelů vstříc také v řešení spotřebitelských sporů on-line. Bude se týkat především reklamací obchodů uzavřených na e-shopech a při sporech stran sídlících v různých zemích EU.

Novela reaguje rovněž na upozornění Evropské komise na nedostatečnou implementaci směrnice o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu a nově umožňuje inspektorům ČOI pořizovat při kontrolách prodejních akcí obrazový a zvukový záznam bez vědomí dotčených osob, což by mělo umožnit lepší dokazování nekalých nebo agresivních obchodních praktik tzv. šmejdů. Tato pravomoc dlouho narážela na legislativu týkající se ochrany osobních údajů, ale nyní akceptuje posun ve vnímání větší ochrany práv poškozených na úkor osobních práv nepoctivých obchodníků.

Sdílet:
Zobrazit pingbacky

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odesláním vyslovujete souhlas s dokumentem Všeobecné podmínky používání webových stránek

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Další z rubriky Spotřebitel

Českou ekonomiku táhnou útraty spotřebitelů

V září vzrostly maloobchodní tržby ve stálých cenách meziročně o 7,3 procenta, tedy nejvýrazněji od ledna roku 2018. Ke znatelnému růstu jim ovšem pomohla poměrně nízká srovnávací základna loňského září, které bylo …

Nejčtenější

Nechcete už pracovat? Začněte počítat…

Už se vám nechce pracovat, protože jste se podle vašeho mínění už napracovali dost? Pak je ta správná chvíle spočítat si, zda máte nárok na starobní důchod, případně předdůchod či předčasný důchod. Pokud ještě ne, …

Do důchodu v 65 letech. Nebo bude všechno jinak?

Čím jsme starší, tím více vyhlížíme magickou hranici 65 let, kdy budeme moci začít čerpat starobní důchod. Finanční prostředky, které jsme každý měsíc či jednou za rok platili státu, se nám konečně začnou vracet a …
Kurzovní lístek
Chci nakoupit
Chci nakoupit
Chci prodat
EUR
EUR
USD
GBP
CHF
JPY
DKK
NOK
SEK
CAD
AUD
PLN
HUF
HRK
RUB

Obyvatel sídliště vyhodí ročně 33 kilogramy potravin

Analýza
Češi každoročně vyhodí do popelnic výrazně více potravin, než jsou si ochotni připustit. Dokládá to mimo jiné i aktuální výzkum Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Zjistil, že v koších skončí až 33 kilogramy potravinového odpadu.

Partneři Portálu

NOOL
Rolovat nahoru