Ochota mladých lidí k podnikání se snížila ve srovnání s rokem 2010 téměř o třetinu

V roce 2015 začalo podnikat více než 48 tisíc lidí ve věku 18 35 let. Jde o 59 % všech lidí, kteří zahájili v roce 2015 své podnikání. Téměř 11 tisíc mladých podnikatelů se podílelo na založení společností s ručením omezeným a přes 37 tisíc mladých lidí se registrovalo jako fyzické osoby podnikatelé. Oproti roku 2010 se počet nově registrovaných mladých podnikatelů do 35 let snížil téměř o třetinu. Vyplývá to z analýzy provedené z dat portálu www.informaceofirmach.cz společnosti CRIF obsahujícího údaje o podnikatelských subjektech z České i Slovenské republiky.

Nižší ochota mladých lidí pouštět se do vlastního podnikání je patrná ve všech sledovaných kategoriích. Zatímco v roce 2010 zahájilo podnikání téměř 71 tisíc mladých osob, v roce 2015 jich bylo jen 48 tisíc, což je pokles o 32 %. Na úbytku mladých podnikatelů se nepříznivě podepsal především pokles mladých fyzických osob podnikatelů (FOP). V roce 2010 se nově registrovalo přes 57 tisíc FOP ve věku 18-35, zatímco v roce 2015 jich bylo pouze 37 tisíc. Počet mladých, kteří se rozhodli pro založení či spoluzaložení společnosti s ručením omezeným, poklesl z 13 tisíc v roce 2010 na necelých 11 tisíc v roce 2015.

„Mladí lidé jsou vždy ochotnější podstupovat riziko a pokoušet se realizovat vlastní vize a nápady. Pokles jejich vůle vydat se cestou samostatného podnikání může být ovlivněn mnoha faktory. Ať už je to uspokojivá situace na trhu práce, která je nenutí hledat jiné cesty seberealizace, nebo třeba nějaké subjektivně vnímané překážky v podnikání.“ vysvětluje Jan Cikler, analytik společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.

Zatímco v roce 2010 tvořili mladí podnikatelé 65 % všech nových podnikatelů, v roce 2015 jejich podíl dosahoval již jen 59 %. Podíl nových podnikatelů ve věku 18 35 let na vzorku všech stejně starých lidí v ČR klesl z 2,5 % v roce 2010 na 2 % v roce 2015. Majetkový podíl mladých lidí v nově zakládaných společnostech s ručením omezeným potom klesl z téměř 44 % v roce 2010 na 37 % v roce 2015.

Zároveň se snižuje počet i podíl mladých žen, které se rozhodly podnikat. V roce 2015 začalo podnikat celkem 16 tisíc mladých žen, což je o 10 tisíc (38 %) méně než v roce 2010. Jejich podíl na všech nových podnikatelích v roce 2015 dosáhl 20 %, což je o 4 procentní body méně než v roce 2010. Celkově přitom ženy v roce 2015 tvořily pouze 35 % mladých podnikatelů, což je o tři procentní body méně než o pět let dříve.

Share

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *