Porušení obchodního tajemství? Hrozí okamžitý vyhazov, náhrada škody i trestní postih

Názor
Pokud dojde k porušení obchodního tajemství zaměstnancem, náš právní řád dává zaměstnavatelům k dispozici několik nástrojů. V případě, že zaměstnavatel zjistí, že zaměstnanec porušil své povinnosti ohledně obchodního tajemství, může z toho vyvodit pracovněprávní důsledky. A nejen to.
V nejzávažnějších případech lze okamžitě zrušit pracovní poměr. Foto: Depositphotos.com

V závislosti na intenzitě porušení tak může přistoupit k písemné výtce (byla-li intenzita závažnosti porušení nízká a chce zaměstnance prozatím pouze varovat – pozn. aut.), v závažnějších případech je možné dát zaměstnanci výpověď pro závažné porušení pracovních povinností.

V nejzávažnějších případech lze pak i okamžitě zrušit pracovní poměr. Obecně posouzení intenzity porušení pracovněprávních povinností není vždy snadné a lze doporučit, aby tuto otázku zaměstnavatelé konzultovali s odborníky na pracovní právo.

Existuje totiž poměrně rozsáhlá judikatura, která dává určitá vodítka, kdy je tato intenzita vyšší, a je tak například odůvodněno okamžité zrušení pracovního poměru. V důsledku nesprávného postupu totiž mohou zaměstnavateli vzniknout nemalé náklady například pro neplatnost ukončení pracovního poměru některým zvýše uvedených způsobů.

Předpokladem pro možnost uplatnění pracovněprávního postihu bude, že budou stanovena pravidla pro nakládání s obchodním tajemstvím třeba tím, že bude sjednána povinnost mlčenlivosti a bude řádně definováno (v dohodě či vnitřním předpisu), co tím obchodním tajemstvím u konkrétního zaměstnavatele je.

PSALI JSME:
Útok na majetek zaměstnavatele znamená okamžitý vyhazov

Mimo pracovněprávního postihu, který lze z logiky věci uplatnit jen v případě zaměstnanců, kteří jsou u zaměstnavatele stále zaměstnáni, je možné též využít ustanovení na ochranu proti nekalé soutěži vymezenou v § 2796 občanského zákoníku. Jsou to právě často odcházející zaměstnanci, kteří se dopouštějí jednání, které naplňuje znaky nekalosoutěžního jednání.

Například tím, že kopírují zákaznické databáze, cenovou a obchodní politiku a předají tyto informace k použití konkurentovi, případně je použijí sami pro svou podnikatelskou činnost, zneužijí obchodní tajemství, schraňují si podklady a dokumenty, aby je následně využili pro své podnikání, odlákání klientů a podobně. V takovém případě je možné podat na zaměstnance žalobu k soudu a požadovat, aby se porušitel nekalé soutěže zdržel či odstranil závadný stav. Dále může požadovat přiměřené zadostiučinění, a to i v penězích, případně náhradu škody za bezdůvodné obohacení.

Tyto spory jsou poměrně obtížné, zaměstnavatelé se často dostávají do důkazní nouze a nejsou schopni svá tvrzení náležitě prokázat. V neposlední řadě je možné využít i trestní postih, kdy porušení pravidel o nekalé soutěži může v případě způsobení újmy ve větším rozsahu naplnit znaky trestného činu definovaného v § 248 trestního zákoníku – porušení předpisu o pravidlech hospodářské soutěže.

Autorka je advokátka kanceláře Demeter Legal
(Redakčně upraveno)

PSALI JSME:
Po odchodu z Fincentra dostala celá moje rodina dopis, že jako poradce je nesmím kontaktovat

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odesláním vyslovujete souhlas s dokumentem Všeobecné podmínky používání webových stránek

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Další z rubriky Právo

Podali jste výpověď? Můžete ji odvolat

V zaměstnání jste dali výpověď. Jenže za pár dní tohoto kroku začnete litovat a rádi byste couvli. Třeba proto, že horká hlava vychladne a vyhlídky na nové místo přestanou být tak lákavé. Navíc se vám zdá, že díky …

Nejčtenější

Nechcete už pracovat? Začněte počítat…

Už se vám nechce pracovat, protože jste se podle vašeho mínění už napracovali dost? Pak je ta správná chvíle spočítat si, zda máte nárok na starobní důchod, případně předdůchod či předčasný důchod. Pokud ještě ne, …

Do důchodu v 65 letech. Nebo bude všechno jinak?

Čím jsme starší, tím více vyhlížíme magickou hranici 65 let, kdy budeme moci začít čerpat starobní důchod. Finanční prostředky, které jsme každý měsíc či jednou za rok platili státu, se nám konečně začnou vracet a …
Kurzovní lístek
Chci nakoupit
Chci nakoupit
Chci prodat
EUR
EUR
USD
GBP
CHF
JPY
DKK
NOK
SEK
CAD
AUD
PLN
HUF
HRK
RUB

Dejte pozor, kde se v pracovní době opaříte čajem

Poradna
Jeví se to jako velká nespravedlnost. Zlomíte si nohu na mokrých schodech, opaříte se horkým čajem během přestávky na oběd nebo se pořežete o ostrý předmět. Pokud k tomu dojde v sídle firmy, kde jste zaměstnaní, s velkou pravděpodobností budou zmíněné nehody posouzeny jako pracovní úraz. Na pracovní cestě však obdobný karambol bude naopak považován za vaši nešikovnost nebo smůlu.
Rolovat nahoru