Načítám

Jak reklamovat vadnou nemovitost?

Nemovitost může mít v zásadě dva typy vad, a to vady faktické a vady právní, přičemž se dále rozlišují vady zjevné a vady skryté. Za faktickou vadu nemovitosti lze považovat nedostatek jejích vlastností nebo …

Manželská smlouva nesmí zavazovat k domácím pracím

Nedůvěra v institut manželství je na místě, když člověk vidí, nejen kolik přátel a známých se rozvádí, ale především za jakých okolností, kdy se děti stávají rukojmí. A tak je na místě buď včasné zúžení na radnici …

Svěřenský fond v otázkách a odpovědích

Svěřenský fond může založit kdokoliv a kohokoliv může jmenovat jeho správcem. Fond může vlastnit nemovitosti, které jsou tak patřičně zapsány v katastru. Pokud například otec vloží svůj majetek do fondu, jehož …
Rolovat nahoru