Jak ochránit majetek jeho vložením do svěřenského fondu

Poradna

Svěřenský fond může založit kdokoliv ve prospěch kohokoliv, s tím, že jeho správcem může být také kdokoliv. Třeba kamarád, blízká osoba, najatý profesionál. Něco nepatří nikomu. Svěřenský fond to je, jak říká soudce Nejvyššího soudu Roman Fiala, právní systém jak z jiného vesmíru. A o to jde. Ideální nástroj jak pro potomky, ale i pro zakladatele, jak ochránit majetek například před exmanželkou, která nemá nikdy dost, či exekucemi. Třeba katastr se svěřenským fondem pracuje už běžně.

Osoba správce má klíčovou roli a je proto vhodné, aby jím byl informovaný profesionál. Foto: Freepik.com

Svěřenský fond je podle § 1448 občanského zákoníku účelové vyčlenění. Zřízení svěřenského fondu je možné na základě smlouvy nebo pořízením pro případ smrti. Fond však není právnickou osobou, nemá právní osobnost svéprávnost a není ani věcí v právním smyslu, jedná se v podstatě o vyčleněný majetek bez vlastníka. Důležitým principem je proto zejména oddělenost vlastnictví vyčleněného majetku a také princip oddělené správy majetku,“ vysvětluje Michael Dobrovolný z poradenské společnosti Smart Companies, která se kromě svěřenských fondů specializuje na předem založené firmy a daňové optimalizace.

Ve světě jsou svěřenské fondy (trusty) tradičním institutem. „Jedná se unikátní nástroj, který umožňuje efektivně chránit rodinný či jiný majetek, například získaný úspěšným podnikáním před budoucími riziky, a to i v podobě exekucí, insolvencí. V okamžiku, kdy zakladatel vyčlení majetek do svěřenského fondu, k němu pozbývá nejméně po dobu trvání svěřenské správy vlastnická práva. Přičemž výjimečně svěřenský fond nemá právní osobnost. To nemusí bránit tomu, aby ten, kdo majetek do fondu vyčlenil, tento majetek užíval, a je-li také správcem fondu, o něm i rozhodoval,“ zdůrazňuje Dobrovolný.

Statut svěřenského fondu může podle něho reflektovat přání zakladatele téměř bez omezení a zakladatel může být také i obmyšleným, což znamená, že majetek vyčleněný do svěřenského fondu, mu může zase připadnout po čase zpět do vlastnictví, nebude-li vydán např. potomkům či jiným obmyšleným, resp. osobě dle přání zakladatele.

Svěřenecké fondy jsou vymezeny především zákonem číslo 89/2012 Sb., tedy novým občanským zákoníkem. Je vhodné sledovat i judikaturu.

„Svěřenský fond se využívá nejen v oblasti obchodních vztahů, ale i v případě rodinného majetku. Účelem svěřenského fondu tak může být zachování určitého majetku pro budoucí generaci, aniž by na správu majetku měla tato generace jakýkoliv vliv,“ uvádí advokátka bnt attorneys-at-law Lola Laštovičková.

CO BUDE VEŘEJNÉ, SE UVIDÍ

„V tuto chvíli to může zjistit jen obtížně, veškeré uspořádání vztahů je pojato ve statutu svěřenského fondu,“ konstatuje Dobrovolný. Uvidíme, jaké informace budou přístupné ve veřejné a neveřejné části registru fondů a kdo bude mít k neveřejné části přístup,“ soudí Bořivoj Líbal z advokátní kanceláře PwC Legal.

Centrální databáze fondů nebo jejich vyznačení u nějaké instituce v tuto chvíli není, kromě registrace u Finančního úřadu Praha 7, nicméně jak připomíná Dobrovolný od roku 2018 bude jak evidence svěřenských fondů, tak registr skutečných majitelů. V tomto případě půjde o osoby vykonávající vliv nad fondem.

FOND SE NEZAKLÁDÁ, ALE VZNIKÁ

Fond se nezakládá (častý omyl), nýbrž vzniká. „Zřídit jej může víceméně kdokoli,“ potvrzuje Dobrovolný. Podle Líbala zpravidla jde o rodinné přátele zakladatelů, jejich advokáty nebo rodinné příslušníky, kteří nejsou obmyšlenými.

Svěřenským správcem může být sám zakladatel, ale i obmyšlený (pak je nutná další nezávislá osoba – druhý správce). Osoba správce má ostatně obecně klíčovou roli a je proto vhodné, aby jím byl informovaný profesionál.

Profesionálními správci disponují poradenské společnosti, jako třeba česká skupina APOGEO, poskytující ekonomické a finanční poradenství, která je zároveň spoluzakladatelem Asociace pro podporu a rozvoj svěřenských fondů.

V řadě případů je proto nejen vhodné, ale i nutné, aby správcem byl profesionál. Správce má nejen povinnosti řádného hospodáře se všemi z toho plynoucími důsledky, ale také povinnost konat v souladu se statutem svěřenského fondu a je také např. povinen zohledňovat aktuálně panující okolnosti při svém jednání a tyto nejlépe i zaznamenávat. Správce může nést samozřejmě i trestní odpovědnost.

Běžné rodinné svěřenské fondy nákladově odpovídají správě společností s ručeným omezeným.

VYSOKÁ PRÁVNÍ JISTOTA

Svěřenské fondy požívají vysoké právní jistoty, jelikož v legislativě jsou pevně zakotveny a legislativa s nimi také nadále počítá i v novelách, které svěřenským fondům vedle transparentnosti přinesou ještě vyšší míru právní jistoty (evidence, registr skutečných vlastníků).

Zcizení majetku protiprávním činem sice není možné vyloučit, nicméně by provedení bylo mnohem komplikovanější, než např. u společnosti s ručením omezeným a to i z toho důvodu, že majetek vyčleněný do svěřenského fondu nemá vlastníka, jen správce.

„Správce je povinen s majetkem nakládat dle statutu – jeho zástupní oprávnění je tedy mnohem konkrétnější a tedy užší, než je obvyklé u obchodních korporací, a navíc jej správce v praxi prokazuje.  Veškerá rizika zásadně limituje textace statutu,“ vysvětluje Dobrovolný ze Smart Companies.

ÚŘADY SI UŽ ZVYKAJÍ

Svěřenský fond může nakupovat, prodávat, pronajímat nemovitosti. Katastr nemovitostí zapíše pouze nacionále správce s dovětkem „svěřenský správce“.

Není zároveň vyloučeno, pokud by byl zakladatel obmyšleným, aby se mu výnosy například z pronájmů vyplácely, nebo bude-li jedním ze správců, aby spolurozhodoval.

„Nejflexibilnější se ukázal finanční úřad, ten s fondy uměl zacházet velmi rychle, ale ani v řízeních před katastrálními úřady nezaznamenáváme problémy. V praxi je mezi notáři velmi rozdílná úroveň zkušeností se svěřenskými fondy,“ shrnuje praktické zkušenosti Michael Dobrovolný.

Co se finanční závěrky fondu týče, chová jako jakákoli korporace, právně jedná vůči správci daně správce nebo jeho zástupce (daňový poradce).

EXEKUCE

Majetek vyčleněný do svěřenského fondu není možné postihnout exekucí zakladatele, je ale nutné zohlednit možnost věřitele dovolávat se relativní neúčinnosti či neplatnosti takového jednání, kterým by byl věřitel zkrácen na svých právech. Jednoduše řečeno při vyčlenění majetku jeden den před exekucí svěřenský fond nepomůže; stejně, jako by došlo k vyčlenění výnosu z trestné činnosti.

Naopak pokud podnikatel za vydělané peníze pořídil rodinný dům a ten do fondu vyčlenil a po letech jeho firma zkrachovala a firma i on sám jako fyzická osoba jsou exekvováni, o dům nepřijde a dále může mít i plnění z fondu, jejichž účelem je udržení jeho životního standardu. Svěřenské fondy mají sloužit k poctivým účelům.

„V rámci exekuce je možné postihovat plnění, která jsou vyplácena obmyšlenému, přitom je zde možné nastavení omezení účelu, ke kterému bude plnění sloužit (obdobný princip jako např. smlouva o důchodu), v jehož důsledku nebude exekuce možná,“ dodal Dobrovolný.

VÝŽIVNÉ

Majetek vyčleněný do svěřenského fondu ani výnos fondu není majetkem správce. Ten je s ním oprávněn nakládat pouze v souladu se statutem. Majetek ani výnosy nelze použít jinak, než statut určí. Záleží tedy na textaci statutu.

U plnění z fondu, náležícímu obmyšlenému (povinnému – otci) k zahrnutí dojít může, ovšem opět zde může být omezení účelu, ke kterému bude plnění sloužit (obdobný princip jako například smlouva o důchodu), pokud by šlo o plnění správci za výkon správy, pak je zahrnutí možné.

Podle Michaela Dobrovolného (Smart Companies) není neobvyklé, že zřízení fondu je kombinováno se založením firmy v daňovém ráji. Účelem bývá nejčastěji silnější ochrana soukromí, nebo užití jako správce či obmyšleného ve specifických situacích (štít při právních rizicích).

PSALI JSME:

TÉMA TÝDNE/ROZHOVOR: „Svěřenské fondy chrání majetek zakladatele, ale co ti druzí?“ ptá se místopředseda Nejvyššího soudu Roman Fiala
TÉMA TÝDNE: Počet manželských smluv v ČR meziročně stoupá
TÉMA TÝDNE: Majetek svěřenského fondu je právně absolutně vyčleněn od zakladatele
TÉMA TÝDNE: Svěřenský fond jako nový nástroj k ochraně majetku
TÉMA TÝDNE: Svěřenský fond – zajištění pro děti, místo výživného exmanželce
TÉMA TÝDNE: Svěřenský fond v otázkách a odpovědích

 

Zavřít reklamu ×

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odesláním vyslovujete souhlas s dokumentem Všeobecné podmínky používání webových stránek

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Další z rubriky Právo

Vítejte, a držte si kabáty!

Je to pěkný podraz na zákaznících, říkáte si možná. S nástupem chladných měsíců v provozovnách oprášili cedulky s alibistickým nápisem „Za odložené věci neručíme“. To má patrně znamenat, že provozovatelé restaurací, …

Nejčtenější

Kurzovní lístek
Chci nakoupit
Chci nakoupit
Chci prodat
EUR
EUR
USD
GBP
CHF
JPY
DKK
NOK
SEK
CAD
AUD
PLN
HUF
HRK
RUB

Daňová škatulata: Od ledna zdraží (skoro) vše

Poradna
Poslanci a následně senátoři schválili novely zákonů, které jsou nezbytné k tomu, aby vstoupil v platnost tzv. konsolidační balíček, představený letos v květnu. Oproti jarním návrhům došlo k několika dílčím změnám, avšak podstata zůstává stejná – od ledna si sáhne hlouběji do peněženky úplně každý. Jakého zboží se nová opatření týkají?