Zprostředkovatelé úvěrů budou pod novým zákonným tlakem

Nový zákon o spotřebitelském úvěru formuluje mimo jiné i pravidla a povinnosti pro individuální typy zprostředkovatelů. K vykonávání zprostředkovatelské činnosti je nutná registrace u ČNB. Odborná způsobilost, důvěryhodnost a pojištění odpovědnosti zprostředkovatele, patří mezi základní podmínky získání registrace do rejstříků poskytovatelů spotřebitelských úvěrů vedeném ČNB.

Zprostředkovatelé úvěrů budou pod novým zákonným tlakem. Foto: FAEI.cz

Zákon o spotřebitelském úvěru rozlišuje čtyři kategorie zprostředkovatelů, které jsou oprávněné úvěr zprostředkovávat. Oprávněná osoba může být samostatný zprostředkovatel, vázaný zástupce, zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru nebo zahraniční zprostředkovatel.

Samostatný zprostředkovatel může činnost vykonávat pro jednoho či více poskytovatelů, zatímco vázaný zástupce může činnost vykonávat jen pro jednu zastoupenou osobu, buď pro samostatného zprostředkovatele, nebo pro poskytovatele spotřebitelských úvěrů. Samostatný zprostředkovatel nese plnou odpovědnost za své vázané zástupce i povinnost jejich registrace a pojištění odpovědnosti.

Zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru je oprávněn zprostředkovávat jen tento druh spotřebitelského úvěru a má oprávnění vykonávat činnost na základě oznámení, které podává zastoupený, tj. poskytovatel. Odpovědnost za správnost uvedených údajů nese poskytovatel.

Zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru je oprávněn uzavírat smlouvy o zprostředkování s jedním, ale i s více poskytovateli, na rozdíl od vázaného zástupce.

Zahraniční zprostředkovatel, který je z jiného členského státu Evropské unie, bude mít možnost působit v České republice buď prostřednictvím pobočky, nebo zahraničně v rozsahu, ve kterém má oprávnění provozovat tuto činnost na území daného členského státu.

Toto oprávnění bude platit jen v případě spotřebitelských úvěrů na bydlení. Pokud by zprostředkovatel z jiného státu Evropské unie chtěl poskytovat v České republice spotřebitelské úvěry jiného typu než na bydlení, měl by povinnost získat oprávnění k činnosti dle zákona o spotřebitelském úvěru.

Pro oprávnění poskytování či zprostředkování spotřebitelského úvěru je získat nebo potvrdit odborné a všeobecné znalosti a dovednosti.

Všeobecné znalosti je nutné prokázat maturitní zkouškou nebo 3 letou praxí. Odbornou způsobilost je možné získat splněním zkoušky odborné způsobilosti, kterou má oprávnění zajišťovat jen osoba akreditovaná ČNB.

Všichni zprostředkovatelé budou pod přísným dohledem ČNB a každý spotřebitel bude mít možnost si zjistit přes veřejný rejstřík informace k dané osobě, která s ním řeší problematiku týkající se úvěru.

Registr bude obsahovat údaje o předmětu činnosti podle skupin odbornosti, dále osoby spolupracující se zprostředkovatelem, datum vzniku nebo zániku oprávnění, uložené pokuty ČNB, úpadek či likvidaci.

Novelizace zákona o spotřebitelském úvěru znamená revoluci v poskytování finančních služeb. Dočkáme se díky tomu velké korekce, která bude znamenat větší profesionalizaci při poskytování služeb, kde bude mít navrch samotný spotřebitel.

Autor je předseda Asociace právní ochrany
(Redakčně upraveno)

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odesláním vyslovujete souhlas s dokumentem Všeobecné podmínky používání webových stránek

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Další z rubriky Právo

Revizorům nic podepisovat nemusíte

Bývá to nepříjemný zážitek a většinou i zásah do už beztak napjatého předvánočního rozpočtu. Setkání s revizorem a pokuta za jízdu na černo umí pokazit náladu. Navíc se při tom cítíme tak trochu nevinně, protože …

Jak na dohodu o mlčenlivosti

Pracovní smlouvy či dohody často obsahují doložku mlčenlivosti, kde uvedeno, že povinnost mlčenlivosti se vztahuje na všechny informace, které se zaměstnanec dozvěděl v souvislosti s výkonem práce u zaměstnavatele. …

Nejčtenější

Nechcete už pracovat? Začněte počítat…

Už se vám nechce pracovat, protože jste se podle vašeho mínění už napracovali dost? Pak je ta správná chvíle spočítat si, zda máte nárok na starobní důchod, případně předdůchod či předčasný důchod. Pokud ještě ne, …

Do důchodu v 65 letech. Nebo bude všechno jinak?

Čím jsme starší, tím více vyhlížíme magickou hranici 65 let, kdy budeme moci začít čerpat starobní důchod. Finanční prostředky, které jsme každý měsíc či jednou za rok platili státu, se nám konečně začnou vracet a …
Kurzovní lístek
Chci nakoupit
Chci nakoupit
Chci prodat
EUR
EUR
USD
GBP
CHF
JPY
DKK
NOK
SEK
CAD
AUD
PLN
HUF
HRK
RUB
Rolovat nahoru