Diverzifikace portfolia by měla být základním pravidlem každého investora

Diverzifikace je v případě investic důležitým nástrojem. Díky ní lze dosáhnout snížení míry rizika, aniž by současně došlo ke znatelnému snížení výnosu. Nebo opačně: Při zachovaném riziku lze diverzifikací zvýšit výnos. Proto by diverzifikace měla být základním pravidlem každého investora, i toho, který chce investovat jen a pouze do realit.
Díky diverzifikaci lze dosáhnout snížení míry rizika, aniž by současně došlo ke znatelnému snížení výnosu, anebo lze při zachovaném riziku diverzifikací zvýšit výnos. Ilustrační foto: Pixabay.com

Investoři si musí být vědomi skutečnosti, že současná doba není zcela běžná. Mimořádné kroky ministerstev financí a centrálních bank nastartované v první polovině minulého roku se stále projevují téměř na všech trzích, i když s rozdílnými dopady. Zcela konkrétně to znamená, že ceny akcií výrazně vzrostly, výnosy dluhopisů klesly, cena zlata po raketovém růstu loni v létě následně korigovala a podobně bychom mohli pokračovat dál.

Podle názorů některých odborníků dokonce lze na historii zcela zapomenout, vše se změnilo. Takový přístup, který vystihuje fráze „This time is different“ (lze přeložit jako „tentokrát je to jiné“, pozn. aut.), však není možné aplikovat globálně na všechny druhy aktiv.

Je nutné si uvědomit, že tento obrat je použitelný pouze u oborů, které prochází dlouhodobou fundamentální změnou. Často se ale stává, že danou frázi používají investoři, kterým došly fundamentální argumenty pro stávající situaci v oborech, kde nejsme svědky probíhající systémové změny. Takovými oblastmi jsou firemní dluhopisy a nemovitosti.

V případě firemních dluhopisů se pouze změnily výnosy dosahované investory a ochota akceptovat riziko. Dalším trhem, na kterém k principiální změně trhu taktéž nedošlo, jsou nemovitosti. Na obou zmíněných trzích mohou investoři najít investice s velmi dobrým výnosem, výrazně omezenou mírou rizika a téměř nulovou pravděpodobní poklesu investice.

Dluhopisy

Investoři preferující dluhopisy ve stále větší míře, o čemž svědčí i letošní rekordní emise tuzemských firemních bondů. Investující si vybírají dluhopisy společností s kladným reálným výnosem, které plánují držet až do jejich splatnosti. V takovém případě je vhodné kombinovat dva parametry – dobu splatnosti a úrokové sazby.

Dluhopisy jsou standardně prezentovány jako cenný papír nabízející předem jasně definovaný výnos. Ano, to to je pravda, ale pouze v případě, že investor drží dluhopisy až do doby jejich splatnosti. Pokud investor chce prodat dluhopisy před touto dobou, jejich cena se pohybuje inverzně ve vztahu k úrokovým sazbám.

Při jejich zvyšování požadují vyšší výnosy i investoři a cena již vydaných dluhopisů klesá dolů. Tento vývoj je jedním z hlavních faktorů ovlivňujících výnos podílových fondů investujících do dluhopisů.

Soukromí investoři v České republice začali letos investovat zvýšený objem finančních prostředků do firemních dluhopisů, které nejčastěji kupují se zájmem držet je až do doby splatnosti. V takovém případě mají výnos jasně definován již při nákupu a nemusí sledovat aktuální vývoj na finančních trzích. Také v dnešní době lze investovat do dluhopisů s kladným reálným výnosem, který banky nejsou schopny investorům poskytnout.

Nemovitosti

Nemovitosti jsou globálně považovány za jedny z nejméně rizikovějších investic. Česká republika není výjimkou. V několika posledních letech jsme svědky zrychlení růstu jejich cen v České republice, což přitahuje řadu investorů, kteří hledají možnosti, jak investovat na realitním trhu a využít pozitivní vývoj ve svůj prospěch.

Do nemovitostí lze v České republice investovat několika způsoby. Hlavní dva představují koupě vlastní investiční nemovitosti, kdy se investor o ni bude starat sám, a investice do fondů zaměřených na nemovitosti. Ty mají profesionální správu majetku.

Sestavte si portfolio na míru

Ale abychom se vrátili k tématu, které jsme nastínili na úvod, k diverzifikaci. Jak ji tedy využít v případě firemních dluhopisů a nemovitostí?

U drobných investorů, kteří se chtějí vydat konzervativnější cestou, to je rozložení rizika do dluhopisů z různých segmentů, přičemž se lze zaměřit přímo na realitní trh. Základem je si stanovit si investiční horizont, většinou se pohybuje kolem dvou až sedmi let, a minimální výnos. Ten by měl přesáhnout roční míru inflace, která je v Česku aktuálně 4,1 procenta.

Velmi zajímavou oblastí v realitách jsou průmyslové reality zaměřené na skladovací prostory, žádanou oblastí jsou také ekologické stavby. Investoři mají možnost se podílet na ekologickém projektu, který navrací lokalitě významnou historickou stavbu. Zelené dluhopisy zaměřené na zlepšení ekologického prostředí jsou v dnešní době vyhledávanou investiční příležitostí, a zájem o ně poroste i do budoucna.

Investoři, kteří hledají uložení a zhodnocení vyšších částek, mají opět několik možností. Jednak to jsou realitní fondy kvalifikovaných investorů s investicí od jednoho milionu korun. Velkou výhodou pro investora je, pokud fond dokáže výnos garantovat.

Další možností je přímá investice do konkrétní nemovitosti. Tady už investor podstupuje určité riziko, protože reálný výnos určuje míra obsazenosti jeho bytu. Na trhu ale lze najít koncepty, které investorovi umožní koupi nemovitosti s garantovaným výnosem a kompletní správou.

Jak diverzifikovat své portfolio a nevsadit vše na jednu kartu, má investor na realitním trhu celou řadu, záleží jen na jeho finančních možnostech, které z nástrojů bude moci nakonec zvolit.

Autor je Head of Research Salutem Fund
(Redakčně upraveno)

Zavřít reklamu
Sdílet článek
Diskuse 0
Sdílet článek
Diskuse k tomuto článku je již uzavřena
Kurzovní lístek
Chci nakoupit
Chci nakoupit
Chci prodat
EUR
EUR
USD
GBP
CHF
JPY
DKK
NOK
SEK
CAD
AUD
PLN
HUF
HRK
RUB