Kdy mají rodiče povinnost uhradit škodu, kterou způsobilo jejich dítě?

Se začátkem školního roku vás mohou zaskočit i nečekané výdaje v podobě plateb za škody, které váš potomek při svých školních i poškolních alotriích způsobí. Že vaše dítě není žádný ničitel? I tak může nešťastnou náhodou nějakou škodu zavinit. A nezapomínejme na to, že v kolektivu vrstevníků děti občas ztrácejí zábrany, které mohou mít doma, a snadněji se zapojují do různých lotrovin.
Že vaše dítě není žádný ničitel? I tak může nešťastnou náhodou nějakou škodu zavinit. Ilustrační foto: Depositphotos.com

Škod, které děti mohou způsobit, je celá řada. „Během přestávky se syn bavil s kamarády na chodbě. Předváděli se, rozhazovali rukama, poskakovali a najednou syn vletěl do prosklených dveří, které předělovaly chodbu. Nic se mu nestalo, sklo mělo drátěnou vložku, takže se nerozbilo, ale popraskané bylo dost,“ líčí Marcela Procházková, maminka žáka sedmé třídy základní školy z Olomoucka.

„U nás ve škole se nejčastěji setkáváme se škodami způsobenými našimi žáky ve formě popsaných lavic, rozbitého skla nebo ulomených dvířek ze skříněk,“ doplňuje příklady typických škod Dalibor Horáček, zástupce ředitele na Tyršově základní škole v Brně. Krom toho ovšem mohou vzniknout i výraznější škody, například v podobě převrhnutého monitoru v počítačové učebně, rozbitého výukového tabletu či zničeného náčiní v tělocvičně.

Jakmile škoda nastane, jednou z prvních otázek, které padnou, jistě bude, kdo ji zaplatí. Ne vždy to nutně musejí být pouze rodiče. Jak je to s odpovědností u náhrady škod zaviněných nezletilou osobou?

„Zákon se v tomto ohledu v prvé řadě ohlíží na to, zda dítě, které škodu způsobilo, bylo schopné ovládnout své jednání a posoudit jeho následky. V případě školáků můžeme usuzovat, že jsou již dostatečně rozumově vyspělí a ve většině případů tedy tato podmínka splněna bude,“ říká advokát Michal Hon.

Do hry ale vstupuje ještě druhá proměnná, a to povinnost dohledu nad nezletilou osobou. Ta primárně náleží rodičům, v době školní docházky či během aktivit organizovaných školou ji však přebírá škola, v době návštěvy kroužku poté vedoucí kroužku a tak podobně.

„Pokud osoba povinná vykonávat nad dítětem dohled tuto svoji povinnost zanedbala, musí se na proplácení škody podílet. V případě, že by nebyla splněna podmínka dostatečné rozumové vyspělosti dítěte, pak dokonce odpovědná osoba či organizace, která dohled zanedbala, musí uhradit škodu celou. Když se prokáže, že povinný dohled zanedbán nebyl a dítě zároveň bylo již dostatečně rozumově vyspělé, pak nese odpovědnost samo dítě. Fakticky se však promítne povinnost náhrady škody spíše do finanční sféry jeho rodičů,“ doplňuje právník.

„Podle průzkumu České asociace pojišťoven až 30 % rodičů řešilo škodu, kterou způsobilo jejich dítě. Za svou ratolest zodpovídáte, i když je ve škole. I když rodič v té době nebyl ve škole a nemohl škodě zabránit, je za ni zodpovědný (respektive je zodpovědný za jednání svého potomka) a bude vzniklou škodu muset uhradit,“ dodává Jiří Váchal, analytik neživotního pojištění junior společnosti Broker Consulting.

Prohlášení o plné odpovědnosti rodičů? Cár papíru

Způsobí-li tedy vaše dítě v době školní výuky škodu, ať už přímo škole, nebo třeba také spolužákům, v prvé řadě se zajímejte, zda škola nezanedbala povinnost dohledu nad dítětem. Pokud se zanedbání dohledu neprokáže, bude úhrada škody jen na vás.

„Synův střet s prosklenými dveřmi viděla přímo dozorující učitelka, nemohla mu ale nijak zabránit. Proto jsem se s vedením školy dohodla, že celou škodu zaplatím já. Situaci mi finančně ulehčil fakt, že mám pro syna sjednanou pojistku odpovědnosti,“ říká paní Procházková. Právě pojistka odpovědnosti je pro rodiče v případech řešení škod, které jejich děti způsobí, značnou pomocí.

Některé školy dávají před odjezdem na školní výlet, exkurzi či lyžařský kurz rodičům k podpisu prohlášení, v němž se snaží celou odpovědnost za případné škody rovnou přenést na rodiče. To ale ze zákona není možné. Legislativa jasně určuje, že během školou organizovaných akcí spadá povinnost dohledu nad dítětem na školu. Pokud tak dítě např. při školním výletě poškodí vitrínu v muzeu, přičemž se prokáže, že pedagogický dozor zanedbal svou povinnost dohledu, podělí se o náhradu škody rodiče dítěte a škola.

A když se dítě ve škole zraní?

Každý rok se ve školách zraní tisíce dětí, až třetina z nich při tělesné výchově. Každé čtvrté si přitom zraní hlavu. Zranění školáci i studenti mají právo na odškodění, které zahrnuje mimo jiné i náklady spojené s léčením. Problém ale je, že školy často nemají dostatečné pojištění: Buď ho nemají vůbec, nebo je plnění nastaveno na nižší desítky tisíc. A to je pro odškodnění vážněji zraněných dětí naprosto nedostatečné.

Problém s nízkým plněním ilustruje příklad z praxe. „Jedenáctileté děvčátko z Chomutovska se vážně zranilo při tělesné výchově. Nadějná sportovkyně, která vyhrávala atletické závody, skončila se zlomenou patní kosti. Škola, která je pojištěna u soukromé pojišťovny, úraz zaznamenala a tím přiznala. Rodičům však oznámila, že limit plnění pojišťovny je jen 10 tisíc korun,“ popsal vloni příklad z praxe Tomáš Beck ze společnosti Vindicia.

Pravidla odškodnění pro zraněné děti se řídí vyhláškou stejně jako pracovní úrazy, ale pojištění je zcela jiné. Pracovní úrazy jsou totiž, připomíná Beck, ze zákona pojištěné u Kooperativy a nemůže se stát, že pojišťovna při větším počtu plnění vypoví firmě, jejíž pracovník se zranil, smlouvu. „Odškodnění zraněných školáků a studentů je ale hrazeno z pojištění odpovědnosti, které si školy často zřizují u soukromých pojišťoven. A ty smlouvy v případě opakovaného plnění vypovídají,“ uzavírá Beck.

Zavřít reklamu
Kurzovní lístek
Chci nakoupit
Chci nakoupit
Chci prodat
EUR
EUR
USD
GBP
CHF
JPY
DKK
NOK
SEK
CAD
AUD
PLN
HUF
HRK
RUB