Přemýšlíte o paušální dani? Dobře si vše spočítejte a hlavně nepropásněte termín pro přihlášení

Do režimu paušální daně lze, stejně jako v předchozích letech, vstoupit do 10. ledna. Nejnižší měsíční paušální daň se zvyšuje na 6 208 korun s tím, že do systému přibyla další dvě pásma, v nichž je platba paušální daně vyšší. Zvýšením limitu paušálního režimu na dva miliony korun (bez DPH) se rozšiřuje potenciální počet OSVČ, které mohou do paušálního režimu vstoupit. Stát očekává, že se k paušální dani nově přihlásí až 40 tisíc osob.
Do režimu paušální daně lze, stejně jako v předchozích letech, vstoupit do 10. ledna. Nejnižší měsíční paušální daň se zvyšuje na 6 208 korun. Ilustrační foto: FAEI.cz

Navýšení doznal strop paušálního režimu, kdy do něj letos mohou vstoupit osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) s příjmy až do dvou milionů korun, které nejsou plátci daně z přidané hodnoty (DPH). Na novém nastavení dle odborníků vydělají především bezdětné OSVČ s 60% výdajovým paušálem a s příjmy těsně pod 1,5 milionem korun.

„Paušální daň znamená, že OSVČ se zkrátí čas, který musejí věnovat tzv. papírování,“ sdělil redakci FAEI.cz Lukáš Kovanda, hlavní ekonom Trinity Bank.

„Poplatník se totiž přechodem do režimu paušální daně zbavuje nutnosti vést podrobnější účetnictví. Jediné, oč musí starat, je výše jeho či jejích příjmů – aby nedošlo k překročení maximálního limitu,“ doplnil.

Ten nově činí místo jednoho milionu korun příjmu ročně hned dva miliony. Jedna pravidelná měsíční platba nahradí jak samotnou daň, tak i pojistné na sociální a zdravotní pojištění. „Odpadá nejen nutnost podávat přehledy kvůli sociálnímu a zdravotnímu pojištění, ale odpadá také nutnost podávat samotné daňové přiznání,“ upřesnil ekonom.

„Loni činila paušální daň 5 994 korun měsíčně,“ připomněl Lukáš Kovanda, „letos však nebude jen jedna paušální daň.“ Poplatníci totiž budou děleni do tří pásem podle výše příjmu, a sice 6 208 korun měsíčně, 16 000 korun měsíčně a 26 000 korun měsíčně. Děje se tak právě kvůli zvýšení limitu příjmu z jednoho na dva miliony koruny ročně, které platí od letoška.

„Nejvíce OSVČ bude pravděpodobně v prvním pásmu,“ informovala naši redakci Gabriela Ivanco, daňová poradkyně společnosti Mazars. „Nejnižší měsíční daňový paušál ve výši 6 208 Kč mohou v případě dobrovolného vstupu do daňového paušálu nově platit OSVČ s výší příjmů až dva miliony korun, pokud 75 procent příjmů pochází ze zemědělské výroby nebo řemeslné živnosti,“ dodala.

Souhrnná měsíční daňová platba ve výši 6 208 korun se bude skládat z platby daně z příjmu ve výši 100 korun, zdravotního pojištění ve výši 2 722 korun a sociálního pojištění ve výši 3 386 korun. V měsíční platbě paušální daně je zahrnuto i sociální pojištění, které je o 15 procent vyšší než minimální záloha pro OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost.

„S ohledem na budoucí výpočet starobního důchodu je to však stále nízká platba a zejména OSVČ využívající daňový paušál v prvním pásmu by si měly výrazně spořit a investovat na důchod, neboť jejich budoucí starobní důchod bude značně podprůměrný,“ upozornila daňová poradkyně Gabriela Ivanco.

„Na nové úpravě vydělají zejména bezdětné OSVČ s 60% výdajovým paušálem a s příjmy těsně pod 1,5 milionu korun, které budou platit paušál v prvním pásmu a vstupem do paušálního režimu ušetří přes 100 tisíc korun. Také např. bezdětné OSVČ s 40% výdajovým paušálem a příjmy těsně pod dvěma miliony korun na paušální dani významně ušetří,“ vysvětlila Ivanco.

„Celkově se paušální daň vyplatí například advokátům nebo lékařům. Třeba advokát s ročním příjem 1 900 000 korun, neuplatňující daňové odpočty, odvede ročně státu 386 000 korun. Paušální daň by přitom činila 312 000 korun, tedy o 74 000 méně. Naopak pro zemědělce či řemeslníky bude spíše výhodnější zůstat v režimu standardního zdanění,“ uvedl Kovanda.

„Poplatník, který se rozhodne vstoupit do režimu paušální daně, ztrácí možnost například uplatnit slevu na poplatníka, slevu na manžela či manželku či slevu na invaliditu,“ upozornil ekonom. „Nemůže také uplatnit úroky z hypoték nebo příspěvky na životní či penzijní pojištění a další. Každá OSVČ si tedy musí důkladně propočítat, zda se jí režim paušální daně vyplatí.“

„Vzhledem k tomu, že OSVČ v paušálním režimu nemohou obdržet daňový bonus, tak není tento daňový systém finančně výhodný pro OSVČ s nižšími zisky uplatňující daňové zvýhodnění na děti, které právě na dani z příjmu nic neplatí a ještě dostávají daňový bonus,“ potvrdila Gabriela Ivanco.

Důležité podle Lukáše Kovandy je, že ty OSVČ, které mohou a chtějí vstoupit do režimu paušální daně, musí tuto skutečnost oznámit příslušnému finančnímu úřadu nejpozději do 10. ledna 2023. „Při promeškání této lhůty už se situace nedá zvrátit a daná OSVČ musí na vstup do režimu paušální daně počkat až do roku 2024.“

Zavřít reklamu
Sdílet článek
Diskuse 0
Sdílet článek
Diskuse k tomuto článku je již uzavřena
Kurzovní lístek
Chci nakoupit
Chci nakoupit
Chci prodat
EUR
EUR
USD
GBP
CHF
JPY
DKK
NOK
SEK
CAD
AUD
PLN
HUF
HRK
RUB