Přespání pod smrkem v ceně luxusního hotelu. Víte, co všechno se v přírodě nesmí?

Poradna
Kde jsou ty doby, kdy si milovníci přírody dělali ohledně stanu starost jenom s tím, aby nebyl malý a netáhlo jim na nohy. Dneska si přejí, aby naopak byl tak malý, aby jejich přístřešek neobjevila lesní stráž nebo policejní dron, jak se nedávno stalo trampům v Brdech.
Najdete na snímku, kolik zákazů je porušeno? Foto: Depositphotos.com

Češi chodí do lesa tak samozřejmě, že si mnohdy ani neuvědomují, jak často svým počínáním porušují zákon. A že je to může stát citelnou pokutu, jako onu zmíněnou skupinku výletníků, která za noc pod stanem v chráněné krajinné oblasti zaplatila několik tisíc. V hotelu by za to pořídili týden se snídaní.

A nejde o to, že se tento případ odehrál v chráněné krajinné oblasti, s úplně stejným postihem totiž můžete počítat i v „běžném“ lese, kde se rovněž nesmí stanovat mimo vyhrazená tábořiště. Ono se toho totiž v přírodě nesmí tolik, že budete patrně překvapeni. Za některé přestupky můžete platit až 15 000 Kč a ve správním řízení ještě násobně víc.

Na druhou stranu, zmíněný případ vyvolal zájem nejen ombudsmana, ale i ministerských úředníků, protože výklad některých pojmů, co se v lese smí či nikoli, je dosud poněkud vágní a obvykle záleží především na osobním přístupu strážců pořádku.

Kde se dozvíte, co se v lese smí a co je zapovězeno? Zákon č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny upravuje režim v chráněných krajinných oblastech, národních parcích. A pravidly obecného užívání lesů se zabývá zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon). Není se však třeba složitě probírat legislativou, stačí si pojmenovat několik zásad.

Zákony striktně zakazují táboření mimo vyhrazená tábořiště, nikoli však nocování. Jaký je mezi tím rozdíl? Podle stanoviska ministerstva životního prostředí je táboření souhrn různých činností umožňujících vícedenní pobyt v přírodě spojených s možností přespání, a to obvykle ve stanech nebo jiných přístřešcích. Zatímco nocování je jednorázové přespání bez znaků dlouhodobějšího pobytu. Rozdíl tedy bude hlavně v té plachtě nad hlavou, ale především v tom, jak se se strážci pořádku domluvíte a přesvědčíte je, že svým počínáním neničíte přírodu a nezamýšleli jste na pasece strávit půl prázdnin.

Výjimku z těchto pravidel tvoří první nebo speciální zóny národního parku, kde platí zákaz vstupu mimo vyznačené cesty. Tam tedy logicky platí nejen nocování (mimo vyznačené cesty), ale i zákaz sběru hub či lesních plodů. Tento zákaz mimochodem platí rovněž např. v památkových rezervacích.

Pět i patnáct tisíc

Přespání však není jediná aktivita, za níž můžeme být v lese pokutováni. Sankce až 5 000 Kč hrozí mj. za rušení klidu, vyzvedávání semenáčků a sazenic stromů a keřů, sbírání semen lesních dřevin (šišek), jmelí a ochmetu, sběr plodů způsobem poškozujícím les (46 druhů hub je chráněných), táboření mimo vyhrazená místa, porušení zákazu vjezdu a stání motorových vozidel a vstup do oplocených míst a porostů. Tyto zákazy může zrušit nebo zmírnit majitel lesa.

PSALI JSME:
V košíku s houbami si můžete z lesa přinést i pokutu 50 000 Kč

S pokutou až 15 000 Kč může počítat ten, kdo v lese a do 50 metrů od jeho okraje kouří, rozdělává nebo udržuje otevřené ohně nebo odhazuje hořící nebo doutnající předměty, poškozuje nebo těží keře, stromy, ale i písek či kámen a kdo odhazuje odpady nebo odpadky.

Volný vstup s omezením

Naproti tomu díky zákonu má každý právo „…vstupovat do lesa na vlastní nebezpečí, sbírat tam pro vlastní potřebu lesní plody a suchou na zemi ležící klest“. A při tom musí „…les nepoškozovat, nenarušovat lesní prostředí a dbát pokynů vlastníka, popřípadě nájemce lesa a jeho zaměstnanců“.

Zákon pamatuje i na hromadné sportovní akce, které je možné v lese pořádat jen na základě oznámení orgánu státní správy lesů. To musí být předloženo nejméně 30 dnů před dnem konání akce, pořadatel uvede místo a termín konání, předpokládaný počet účastníků, způsob zajištění a souhlas vlastníka lesa. Orgán státní správy lesů může do 15 dnů ode dne doručení oznámení stanovit doplňující podmínky.

PSALI JSME:
Lesy jsou pro každého, dřevo pouze pro majitele

S autem do lesa nelze

A jak je to s provozem motorových vozidel po lesních cestách? Vjezd do lesa i stání v něm jsou zakázány. A je úplně jedno, zda je při vjezdu do lesa zákazová dopravní značka, či nikoli. Mimo vyhrazená parkoviště se nesmí stát ani při okraji lesa. Mnozí houbaři by se tedy divili, na druhou stranu se porušování lesního zákona v tomto směru ani nelze divit, protože postihování ze strany majitelů lesa či policie je dosud mizivé.

Vjezd do lesa mají povolen zaměstnanci státní správy lesů v obvodu jejich působnosti při výkonu činnosti podle lesního zákona a osoby vykonávající činnosti povolené zvláštními předpisy. Takže až v lese uvidíte soukromníky, jak si připravují dřevo na zimu, pak se dopouštějí nejen krádeže dřeva (ani suchý strom není možné kácet, pouze sbírat klest do sedmi centimentrů šířky), ale pravděpodobně i porušení zákazu vjezdu.

Přestupky podle lesního zákona projednává a pokuty vybírá buď na místě lesní stráž, nebo příslušný orgán státní správy lesů, kterým je obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu byl konkrétní přestupek spáchán.

PSALI JSME:
Dopravní předpisy platí i za závorou

Sdílet:
  1. Jsem šťastný že jsem na vandry jezdil za komančů, žádný problém, to nyní abych se bál zabalit usarnu. To už snad za protentokratu to snad bylo lepší.

  2. To se musím smát. V lesích kolem Říčan jsou běžně k vidění bezdomovci v podivných plátěných stavbách, před kterými si běžně rozdělávají ohníčky přímo uprostřed lesů.

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odesláním vyslovujete souhlas s dokumentem Všeobecné podmínky používání webových stránek

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Další z rubriky Právo

Závěť má sepsáno sedm procent lidí nad 50 let

Přestože u nás závěti nejsou běžnou praxí, poslední vůli sepisuje stále více Čechů – vloni to bylo téměř 21 tisíc Čechů. Rostoucí počet závětí potvrzují jak statistiky Notářské komory ČR, tak aktuální šetření …

Nejčtenější

Nechcete už pracovat? Začněte počítat…

Už se vám nechce pracovat, protože jste se podle vašeho mínění už napracovali dost? Pak je ta správná chvíle spočítat si, zda máte nárok na starobní důchod, případně předdůchod či předčasný důchod. Pokud ještě ne, …

Do důchodu v 65 letech. Nebo bude všechno jinak?

Čím jsme starší, tím více vyhlížíme magickou hranici 65 let, kdy budeme moci začít čerpat starobní důchod. Finanční prostředky, které jsme každý měsíc či jednou za rok platili státu, se nám konečně začnou vracet a …
Kurzovní lístek
Chci nakoupit
Chci nakoupit
Chci prodat
EUR
EUR
USD
GBP
CHF
JPY
DKK
NOK
SEK
CAD
AUD
PLN
HUF
HRK
RUB

Partneři Portálu

NOOL
Rolovat nahoru