Radujete se z nového bytu? Čeká vás nepříjemná povinnost

Poradna
Slavili jste příchod tohoto roku v novém bytě nebo na loni zakoupené chalupě? Pak vám kromě hezkých vzpomínek vznikla i méně příjemná příjemnost. Musíte se zajímat o daň z nemovitých věcí. Letos je sice termín podání odložen z konce ledna o dva měsíce, nic to však nemění na tom, že správně vyplnit příslušný daňový formulář je takřka nadlidský úkol.
Na finančním úřadu naštěstí pomoc s vyplněním daňového formuláře neodmítají. Ilustrační foto: FAEI.cz

Vyznat se ve všech výměrách a dohledat si sazby a koeficienty je oříšek i pro odborníky. Takže u daně z nemovitosti nevadí ani tak její výše, navíc ji obvykle (pokud nemovitost nezvětšíte či nepřikoupíte pozemek – pozn. aut.) přiznáváte jen jednou, ale otrávit dokáže její administrativní náročnost.

Naštěstí na finančním úřadu pomoc s vyplněním neodmítají, některé servery nabízejí dokonce kalkulačky, i když ty berte raději jen jako orientační ukazatel.

Daň z nemovitosti se počítá zvlášť pro stavby a pozemky, jde o souhrn několika položek. Raději se tedy starat s předstihem a raději daň vypočítat nepřesně, než podat přiznání se zpožděním, nebo se jí dokonce vyhýbat.

Klíčový je Nový rok

V poradnách často najdete údaj, že daň z nemovitosti zaplatí ten, kdo si v minulém roce pořídil nemovitý majetek. Je to zavádějící tvrzení, protože stačí nemovitost získanou v restitucích, darem nebo dědickém řízení obratem prodat a této dani se vyhnete.

Klíčové je datum 1. ledna. Pokud jste tedy nemovitost zakoupenou v průběhu předchozího roku (daň jste dosud nepodávali) vlastnili 1. 1. 2021, pak se vás daňová povinnost týká aktuálně bez ohledu na to, co se s nemovitostí majetkově dělo předchozí a co se s ní stane už následující den.

Daň z nemovitosti se totiž jako jediná platí předem, a přestože se na rozdíl od jiných daní může přiznání vyplnit jen jednou za dobu vlastnictví nemovitosti, hradí se samozřejmě každoročně. Když porostou koeficienty a sazby, aktuální změny už za vás vypočte finanční úřad.

Stačí změna okolností

Daňová povinnost tedy nově vznikla tomu, kdo si v roce 2020 pořídil a k 1. lednu 2021 vlastnil pozemek, stavbu, byt nebo nebytový prostor. Nebo na déle vlastněném nemovitém majetku došlo ke změně okolností určujících výpočet daně.

Tedy např. ke stavební úpravě na domě, využívání nemovitosti k podnikání nebo změně klasifikace pozemku (často u rekreačních objektů). V současné době také probíhá revize katastru nemovitostí, což má za následek časté změny výměry parcel. To všechno jsou důvody k návštěvě finanční správy, nebo alespoň kontaktu s jejími pracovníky, a vyplnění nového přiznání k dani z nemovitosti, kterou užíváte už několik let.

PSALI JSME:
Daňové přiznání můžete odložit. Zatím jen k dani silniční a k nemovitým věcem

Posunuto o dva měsíce

Obvyklý termín na podání přiznání k dani z nemovitých věcí byl letos přesunut z 1. února na 1. dubna bez rizika sankcí z prodlení (totéž se týká silniční daně) u všech, kdo prokážou ovlivnění své situace covidem. Tedy prakticky u všech poplatníků.

Ministerstvo financí totiž přistoupilo k tzv. prominutí příslušenství daně, což jsou pokuty, úroky, penále a náklady na řízení, které jsou výsledkem pochybení při plnění této daňové povinnosti.

Deklarovaným důvodem dvouměsíčního přesunu je skutečnost, že daň z nemovitosti je většinou možné vyřídit jen s aktivní pomocí pracovníků finančních úřadů a očekávaný nápor se bude kvůli pandemii zvládat patrně lépe na jaře.

Splatnost daně z nemovitých věcí však zůstává standardně 1. června.

U spoluvlastníků jen jeden

Letošní odklad se netýká pouze těch, kteří si svůj díl na nemovitosti ve spoluvlastnictví chtějí „admi-nistrovat“ samostatně. Pokud však za nemovitou věc ve spoluvlastnictví bude podávat daňové při-znání společný zástupce, lhůta na daňové přiznání za celou nemovitou věc se bez sankce prodlužuje do 1. dubna 2021.

PSALI JSME:
Daňové a právní novinky v roce 2021: Uplatňování DPH u nájmu nemovitostí určených k bydlení

Pokud si nemovitost pořídili manželé společně (jsou v katastru uvedeni jako spolumajitelé), podává daňové přiznání jen jeden z nich a ten je pak zodpovědný za správné zaplacení daně (spoluvlastníci jsou ručitelé).

Kdo si v jednom roce pořídí nemovitostí několik, podává jedno přiznání jen v případě, že jsou všechny v jednom kraji (jeden správce daně).  V kolika krajích si pořídil nemovitost, tolik přiznání na místně příslušném finančním úřadě (územním pracovišti) podává. V dalších letech mu však budou „chodit složenky“ (poštou, mailem, datovkou) za jednotlivé nemovitosti naráz.

Možná změna pro starousedlíky

Prakticky nic se tedy nemění pro ty, kdo daňový formulář vyplnili už v minulých letech, a na jejich nemovitosti nedošlo k žádné změně. Ti jako obvykle dostanou v průběhu května vyrozumění od finančního úřadu, jaký výměr jim byl vypočten na základě aktuálních sazeb a koeficientů. Také letos musejí zaplatit v obvyklém termínu, tedy do konce května.

PSALI JSME:
Na květnovou daň z nemovitosti vás obvykle upozorní složenka

Změna je v tom, že letos bude právě tímto výpočtem dost majitelů nepříjemně překvapeno, protože v závěru minulého roku schválený daňový balíček mj. umožní obcím stanovovat místní koeficient jen pro jednotlivé části, zatímco dříve byl koeficient nastaven jednotně pro celou obec. Daň z nemovitosti je přitom jednou z mála možností, jak obce alespoň částečně nahrazují výpadky ve veřejných financích.

Nemovitosti také bez daní

Na druhou stranu loni vešel v účinnost zákon, podle kterého je na základě obecně závazné vyhlášky možné osvobodit nemovité věci od daně už nejen kvůli živelné pohromě, ale také např. povodni, extrémnímu suchu, vichřici či pandemii. Osvobození je časově omezeno od roku 2020 na maximálně pět let.

Nově je také možné uplatnit nárok na osvobození (§ 4 zákon o dani z nemovitých věcí) u pozemků, v nichž se nachází tzv. krajinný prvek (např. dřeviny, travnatá plocha, mez, mokřad) evidovaný podle zákona jako ekologicky významný.

PSALI JSME:
Pražská „podpora“ bydlení: Stoprocentní zvýšení daně z nemovitosti

Nad pět tisíc na části

Jak se platí daň z nemovitých věcí? Do 5 000 Kč naráz v určeném termínu, nad tuto částku je možné platbu rozdělit na dvě poloviny s tím, že druhá je splatná do konce listopadu. Na placení se zkrátka nic nemění ani letos.

Naopak příjemnou změnou pro nové vlastníky je zrušení daně z nabytí nemovitých věcí (4 %), u nichž katastr provedl zápis v prosinci 2019 a později.

Nezapomenout se odhlásit

Kdo nemovitost čerstvě prodal, neměl by zapomenout tuto skutečnost uvést do daně z příjmu, pokud není od této povinnosti osvobozen. Toto osvobození se v budoucnu nebude týkat příjmu z prodeje tzv. investiční nemovitosti (pronajímané byty, samostatné pozemky) vlastněné méně než deset let (prodloužení z pěti let). Prodloužení časového testu se však vztahuje až na nemovitosti pořízené v letošním roce a dále.

A prodej nemovitosti je výhodné nahlásit na finanční úřad. Jinak vás v květnu příštího roku patrně čeká výzva k zaplacení daně za již prodanou nemovitost, takže se kontaktu s úřadem stejně nevyhnete a bude to výrazně komplikovanější.

PSALI JSME:
Daňové a právní novinky v roce 2021: Časový test u nemovitostí se prodlouží

Zavřít reklamu ×
 1. Dobrý den, termín pro podání daňového přiznání posunut nebyl. Stále platí termín do konce ledna. Avšak kdo podá později tak mu z pozdního podání neplynou žádné sankce.
  Příště si ověřte správnost tvrzení. Na stránkách finanční správy je uvedeno následující:
  Pondělí 1. února 2021 je posledním dnem pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2021. V případě, že z důvodu dopadů pandemie viru SARS-CoV-2 (nemoc, karanténa) nemůžete podat daňové přiznání do 1. února, tak jej můžete podat později, aniž by Vám vznikla pokuta za opožděné podání daňového tvrzení.

 2. Proč bych měl platit nějakou daň,když jsem si barák zaplatil ? v životě jsem žádnou daň neplatil a kdo je platí, tak je vůl !!

  • Pane Michal 😀 asi bych se obával návštěvy FU když na vás přijdou , a ptáte se proč ? no protože žijete v kocourkově 🙂 v práci vyděláte prachy , které vám stát zdaní , následně si koupíte třeba žrádlo na které je uvaleno DPH a pokud si vsadíte sportku za už jednou zdaněné penízky , v případě vyšší výhry se na vás opět vztahuje daň z výhry 😀 😀 .. prostě pochopte , že pro stát jste dojná kráva a tím to hasne .

   • Hned jak se navrátí šlechta, která bude mít právo první noci. Která se nebude o nikoho starat, nebudou nikomu platit důchod, nechají postižené chcípnout a tak dále. Pochopte hlupáci, že pro fungování státu jsou daně potřeba. Spíš se má lid dohadovat nad tím jak se vybrané peníze rozfrcaj, než si stěžovat že je musíme platit.

    • Vážený pane jste normální … komunistickými žvástama. Pokud vím tak šlechta nevybírala desátky,ale to dělala církev. Jinak šlechta pokud vím se starala hlavně o své zaměstnance ,aby se dobře starali o svěřených majetek na rozdíl od současných zbohatlíkú a tzv.podnikatelů viz.Bureš a spol..Do dalších podrobností nemá cenu zacházet

 3. V dnešní digi době by nový majitel neměl znát ani formulář ! katastr by měl poslat změnu údajů na fin . úřad , ten by změnil pro něj známá data u sebe a novému majiteli by poslal dopis či data že o něm ví a v termínu pak info o platbě ale proč tak jednoduše když poplatníka můžem honit s dokumenty po úřadech.

  • Jinak řečeno, zaplať kdekoliv přijdeš do styku s penězma, my zaplatíme úředníka, ale stejně si uděláš sám 😀

 4. Daň z nemovitosti je největší podvod na lidi kterému přihlíží Stát. Vše co koupíte je zdaněno, plat za který to koupíte je zdaněn a pokud něco vlastníte tak to Stát z dohledem Finančního Úřadu zdaní. Je to hnus :-(. Lepší nic nevlastnit a chodit pro dávky 🙂

 5. Nepochopitelné! Celý život si člověk spoří na nějaký domeček na důchod a pak má ještě platit nějakou dan? Připadám si tady jak u bláznů a kocourkov je ještě slabé slovo. Za minulého režimu byla bezůročná půjčka od státu na dům a dnes je situace přesně opačná! Stát nic nedá ba naopak ještě sebere!!!

  • Ano, poro rudé svině byla bezúročná půjčka, a ti ostatní to museli zaplatit. A dan z nemovitosti je v ČR směšně nízká, jinde ve světě je mnohonásobně vyšší, včetně USA.

 6. Podávala jsem toto přiznání letos. Ne stránkách FÚ ke ke stažení formulář,který se vyplní i odešle on-line. Vyplněný jsem ho měla asi za 5 minut. Nic jsem počítat nemusela,zadala se pouze nová výměra nemovistosti a počet nových podlaží a vše se vypočítalo samo. Stačí číst návody a hlavně rozet psanému textu.

  • A ůplně nejlepší je na finančáku narazit na dobrou ůřednici a ta vám to pomůže vyplnit na přepážce. Ale zase tolik ochotných lidí moc není.

 7. Zbytečně tady stršíte lidi. Finanční úřad na Lazcích v Olomouci mne oslovil k vyplnění formuláře a tím k podání ……. Oslovil jsem mailem příslušnou paní úřednici, jestli by mi pomohla s vyplněním a kdy tam mám z Brna přijet. Za dva dny mi napsala, že je vše připraveno, jen mě ještě poslala seznam věcí, které mám mít ssebou (OP, atd.). Na ůřadě jsem se pak jenom „otočil“ a bylo to.

Napsat komentář: Jerry Zrušit odpověď na komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odesláním vyslovujete souhlas s dokumentem Všeobecné podmínky používání webových stránek

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Další z rubriky Finance

Region v mínusu

Měnám středoevropského regionu se ve čtvrtek příliš nedařilo. Investoři po středečním zasedání americké centrální banky (Fed), kde zaznělo, že úrokové sazby ve Spojených státech pravděpodobně zůstanou vyšší po delší …

Nejčtenější

Kurzovní lístek
Chci nakoupit
Chci nakoupit
Chci prodat
EUR
EUR
USD
GBP
CHF
JPY
DKK
NOK
SEK
CAD
AUD
PLN
HUF
HRK
RUB

Home office? Změny spíše kosmetické

Poradna
Měly to být změny velké, snad až převratné. Novela zákoníku práce, jejíž některá ustanovení vstupují v platnost 1. října, měla mj. výrazně usnadnit používání tzv. práce na dálku (home office). Takové bylo očekávání, ale co novela skutečně přináší?