V čem se liší mileniálové od svých rodičů?

Nedávná studie výzkumného think-tanku IDEA při Národohospodářském ústavu Akademie věd ČR „Generace X a Y očima dat: Když byli rodiče mladí jako my“ představuje unikátní srovnání současného života generace Y, tzv. mileniálů, s generací X, tedy jejich rodičů.
Největší rozdíl mezi generacemi X a Y je v úrovni vzdělání. Mezigeneračně výrazně narostl podíl lidí s vysokoškolským vzděláním. Ilustrační foto: Depositphotos.com

Jak výrazné jsou rozdíly v úrovni vzdělanosti, partnerských vztazích nebo relativních výdělcích? A žije se dnes mileniálům celkově lépe než jejich rodičům, když byli stejně mladí? Redakce FAEI.cz má výsledky průzkumu k dispozici.

Studie porovnává životní situace generací X a Y na základě dat Českého statistického úřadu Životní podmínky (EU-SILC) z let 2006 a 2021. V roce 2006 bylo zástupcům generace X 25-40 let a podobně stará byla generace Y v roce 2021.

Analýza ukazuje, že největší rozdíl mezi generacemi X a Y je v úrovni vzdělání. Mezigeneračně výrazně narostl podíl lidí s vysokoškolským vzděláním. Alespoň bakalářské vzdělání má celých 32 procent generace Y, zatímco v generaci X jejich rodičů to bylo jen 13 procent. Naopak počet vyučených se mezigeneračně snížil ze 40 na 23 procent.

„Za pozornost stojí, že se nárůst vysokoškolsky vzdělaných týkal mnohem více žen než mužů.  Zatímco v generaci X byl podíl vysokoškolaček a vysokoškoláků stejný, v generaci Y dosáhlo vysokoškolského vzdělání 37 procent žen a jen 27 procent mužů,“ informoval naši redakci jeden z autorů studie Michal Šoltés.

Druhý nejvýraznější mezigenerační rozdíl lze podle něj nalézt v poklesu podílu manželských svazků. Ženy i muži v generaci Y se vdávají a žení výrazně méně často než jejich rodiče v generaci X.

Mezi mileniály je do 40 let vdaných jen 46 procent žen, tedy méně než polovina, a ženatých je pouze 34 procent mužů. Oproti tomu v generaci X bylo vdaných 65 procent žen a ženatých 52 procent mužů.

S poklesem výskytu manželství souvisí i menší podíl dětí v generaci Y. V analýze je za rodiče považován každý, s nímž žije v domácnosti aspoň jedno závislé dítě. Zatímco v generaci X má označení rodič 74 procent žen a 50 procent mužů, v generaci Y podíly rodičů klesly, u žen na 65 procent a u mužů na 43 procent.

V neposlední řadě studie porovnala hmotné zajištění domácností napříč generacemi podle toho, zda si jednotlivé domácnosti mohou dovolit týdenní dovolenou mimo domov, zda mohou obden jíst maso, jestli mají k dispozici osobní auto či počítač nebo jak dobře vycházejí s příjmy. Ve všech těchto rozpočtových položkách si generace Y vede jednoznačně lépe než kdysi generace X.

Nicméně je třeba mít na paměti, že rozdíly v materiálním zajištění jsou způsobeny nejen jinou osobní situací, ale také zlepšením vnějších faktorů, jako je reálný růst ekonomiky, mezd, produktivity práce či dlouhodobě nízká míra nezaměstnanosti v ČR.

Ilustrační foto: Depositphotos.com

Zavřít reklamu
Sdílet článek
Diskuse 0
Sdílet článek
Diskuse k tomuto článku je již uzavřena
Kurzovní lístek
Chci nakoupit
Chci nakoupit
Chci prodat
EUR
EUR
USD
GBP
CHF
JPY
DKK
NOK
SEK
CAD
AUD
PLN
HUF
HRK
RUB