Mimosoudní řešení je hledání oboustranně přijatelné dohody

Poradna
Nejste spokojeni s tím, že cestovní kancelář, obchodní řetězec či autoservis zamítly vaší reklamaci? Jedinou možností, jak jejich negativní sdělení zvrátit, dává soudní líčení. V případě, že jste ochotni ze svých požadavků i částečně ustoupit, pak lze kompromis najít prostřednictvím mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.
Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů nabízí hledání oboustranně přijatelné dohody. Foto: Pixabay

Tzv. ADR (Alternative Dispute Resolution) u nás zprostředkovává Česká obchodní inspekce (ČOI) na základě notifikace vedené Evropskou komisí. ČOI na rozdíl od soudů nemá pravomoc o předmětu sporu závazně rozhodnout nebo strany sporu k dohodě donucovat. ADR je totiž institut založený na hledání oboustranně přijatelné dohody.

Někdy je nutný znalecký posudek

„Pokud byla služba provedena nebo dodána vadně a na straně zákazníka vznikla škoda, je poškozený oprávněn se její náhrady domáhat po poskytovateli. Pokud nedojde k dohodě, pak jedině soudní cestou. Ještě před tím se však spotřebitel může obrátit na Českou obchodní inspekci s žádostí o mimosoudní vyřešení sporu,“ uvádí ing. Jan Štěpánek, ředitel České obchodní inspekce, inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha.

Nejčastěji jsou v institutu ADR posuzovány spory z vadného plnění, typicky neuznané či zamítnuté reklamace. Čím lépe doloží spotřebitel oprávněnost svého požadavku, tím samozřejmě jeho šance na úspěch roste.

Někdy je pádná argumentace snadno dostupná (nedodané či předražené zboží či služba), jindy je však nutné podpořit ji znaleckým posudkem vypracovaným odborníkem ze seznamu soudních znalců. V případě, že stěžovatel uspěje, může po poskytovateli služeb požadovat i uhrazení nákladů vynaložených na vypracování posudku.

Neřeší se podnikatelské spory

Návrh na zahájení mimosoudního řešení může podat jen fyzická osoba, která ve sporu vystupuje jako spotřebitel. Formou ADR se tedy neposuzují spory vzniklé při podnikání nebo mezi dvěma fyzickými osobami.

Navrhovatel musí být jednou ze smluvních stran a ve smluvním vztahu musí jít ze strany spotřebitele o finanční plnění. Z projednávání jsou tedy vyloučeny spory týkající se zboží a služeb, které jsou spotřebiteli poskytnuty bezplatně, a rovněž nároky uplatňované vůči třetím stranám.

K návrhu musí dojít nejpozději rok poté, co stěžovatel poprvé vznesl svůj požadavek vůči dodavateli poprvé.

K soudu až následně

Z institutu ARD při České obchodní inspekci jsou rovněž vyloučeny celé oblasti, v nichž se spory mohou odehrávat, a to obvykle z toho důvodu, že je řeší jiné instituce. Jde např. o finanční služby (řeší finanční arbitr), elektronickou komunikací a poštovní služby (Český telekomunikační úřad), elektroenergetiku, plynárenství a teplárenství (Energetický regulační úřad), nebo zdravotní služby (zdravotní pojišťovny), atd.

Návrh na mimosoudní řešení sporu je nutné podat před zahájením soudního či rozhodčího jednání nebo jiné formy mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Ale až poté, co se spotřebitel pokusil vyřešit spor s dodavatelem např. reklamací. Tuto skutečnost je nutné písemně doložit. Pokud ale při mimosoudním pokusu spotřebitel neuspěje, může se obrátit na soud, i když by mu výsledek prvního pokusu už měl něco signalizovat.

Nejjednodušší cestou k podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení je prostřednictvím internetového formuláře. Více informací na stránkách https://adr.coi.cz/cs.

Sdílet:

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odesláním vyslovujete souhlas s dokumentem Všeobecné podmínky používání webových stránek

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Další z rubriky Spotřebitel

Vadné zboží reklamujte s optimismem

Našli jste na dárku nebo spotřebiči nějaký kaz či nefunkčnost? Nebojte se obrátit na prodejce, a to i internetového, s žádostí o záruční opravu. Zákon vám totiž dává poměrně velkou výhodu, a to po dobu roku či …

Nejčtenější

Nechcete už pracovat? Začněte počítat…

Už se vám nechce pracovat, protože jste se podle vašeho mínění už napracovali dost? Pak je ta správná chvíle spočítat si, zda máte nárok na starobní důchod, případně předdůchod či předčasný důchod. Pokud ještě ne, …

Část domácností se řítí do finanční propasti

Hospodaření některých českých domácností je dlouhodobě jen těžko udržitelné. Ačkoli se majetková a finanční situace za poslední dvě dekády celkově zvedla, je tu i jeden hodně rizikový faktor: v porovnání s výší mezd …

Brzdou rozvoje hotelů je nedostatek prémiových nemovitostí

Analýza
Boom v hotelovém odvětví regionu střední a východní Evropy (CEE) pokračuje. Objem investic zde loni dosáhl 800 milionů eur. Oproti předloňskému roku jde však o mírný pokles. Hlavním důvodem je skutečnost, že setrvalý zájem investorů o hotely v hlavních městech regionu nelze uspokojit kvůli nedostatku prémiových nemovitostí na trhu.

Partneři Portálu

NOOL
Rolovat nahoru