Nastává éra dluhopisů?

Dluhopisy jakožto třída aktiv jsou obecně považovány za konzervativní a bezpečnou investici. Nicméně dlouhou dobu byly stěží ziskové, a tak byly v portfoliích investorů podvažovány ve prospěch jiných, především akciových investic. Nyní se ale karta obrací, stojí za to věnovat těmto cenným papírům pozornost.
Dluhopisy jakožto třída aktiv jsou obecně považovány za konzervativní a bezpečnou investici. Ilustrační foto: Depositphotos.com

Zvyšující se atraktivita dluhopisů je odvozena od vývoje úrokových sazeb, který od léta loňského roku nabral nový směr. Cena dluhopisu klesá, když úrokové sazby rostou, a právě dramatické poklesy cen tohoto aktiva v roce 2022 probudily mnohé investory ze snění o konzervativní investici. Poklesy o deset i 20 procent nebyly nijak výjimečné, a to ani u tradičních a velkých fondů.

Rok 2022 přinesl mnohá překvapení, která se při zpětném pohledu projevila již na konci roku 2021. Nejvýznamnější ekonomickou událostí byl bezpochyby prudký nárůst inflace, a to i v mnoha vyspělých průmyslových zemích, kde byly dříve zaznamenávány pouze nízké hodnoty.

Například průměrná míra inflace v Německu dosáhla za celý loňský rok hodnoty 7,9 procenta, což je nejvyšší údaj od znovusjednocení v roce 1991. V říjnu 2022 byla dokonce zaznamenána míra inflace přes deset procent. Podobný scénář se odehrával v USA a dalších regionech. Na vině byly dopady koronavirové krize z předchozích let.

Od začátku pandemie v březnu 2020 klesaly ceny důležitých surovin, po skončení lockdownů se ceny začaly narovnávat, aby přešly do extrémního růstu se začátkem války na Ukrajině v únoru 2022. Vysoké ceny energií ovlivnily všechny ostatní oblasti života – ceny elektřiny, pohonných hmot a dokonce i potravin.

Na setkání představitelů centrálních bank v srpnu 2022 předseda americké centrální banky (Fed) Jerome Powell prohlásil, že ke zkrocení inflace podnikne Fed všechny nezbytné kroky.

Poté následovala série zvýšení klíčových úrokových sazeb v USA až do pásma 5,25 až 5,5 procenta. Evropská centrální banka (ECB) zvolila stejnou strategii. Klíčová úroková sazba je od začátku letošního srpna na úrovni 4,25 procenta. Aplikovaná restriktivní měnová politika přinesla své ovoce v podobě poklesu inflace.

Úrovně v USA ani v Eurozóně sice ještě nejsou na požadovaných hodnotách, i přesto již mnozí analytici očekávají, že během podzimu letošního roku dojde k obratu a sazby začnou klesat. Obě hlavní světové centrální banky (Fed a ECB) znovu deklarovaly, že za zdravé a přiměřené považují sazby na hodnotách kolem dvou procent.

Cílem výrazně zvýšených úrokových sazeb je ochlazení ekonomiky. Pro potenciální vlastníky nemovitostí jsou nevýhodné, ale otevírají nové možnosti pro dluhopisové investory. Například výnos desetiletého amerického dluhopisu vzrostl od konce roku 2021 do začátku dubna 2023 ze záporného pásma úrokových sazeb na hodnoty přes dvě procenta.

Noví investoři tedy jásají, ovšem ti, kteří tyto cenné papíry tehdy kupovali a drželi, značně znejistěli. Po mnoha letech takřka nulové atraktivity dluhopisů se mnoho investorů dozvědělo, že mezi úrokovou mírou a cenou dluhopisu existuje jasná inverzní vazba.

Pokud úrokové sazby na trhu rostou, ceny odpovídajících dluhopisů klesají; noví investoři kupují dluhopis pouze v případě, že výnos dluhopisu, ať dříve nebo nově emitovaného, odpovídá úrovni tržní úrokové sazby.

Samozřejmě že investoři, kteří drží dluhopis do splatnosti (neobchodují s ním, neoceňují ho – pozn. aut.), jsou méně postiženi. Nicméně každý, kdo musel prodávat, zažil v roce 2022 pokles cen. Loni se také stala další výjimečná událost – jak ceny akcií, tak ceny dluhopisů klesaly současně.

Nyní většina analytiků očekává, že se dluhopisy vrátí ke své „prapůvodní síle“ – kromě zajímavých úrokových výnosů že budou mít v portfoliu také diverzifikační účinek.

I po těchto nenadálých událostech loňského roku musí stále platit, že kvalitní dluhopisy jsou méně náchylné k výkyvům a přinášejí z dlouhodobého hlediska do portfolia klid. Dluhopisy lze využít ke stabilizaci výrazně volatilnějšího podílu akcií, ovšem v dlouhodobém horizontu.

Rok 2022 ale ukázal, jaké krátkodobé dopady může mít velmi rychlý růst úrokových sazeb na ceny dluhopisů a tím i na výnosy celých portfolií. Bylo by chybou nechat se těmito výjimečnými událostmi odradit a dluhopisy zcela zavrhnout. Je totiž pravděpodobné, že během následujících 12 měsíců začnou úrokové sazby ve vyspělém světě klesat a nastane éra dluhopisů.

Mnozí dluhopisoví investoři, kteří propady jejich cen v loňském roce zažili, budou mít k dalším nákupům pravděpodobně odpor – výjimku tvoří ti, kteří nakoupili státní protiinflační dluhopisy. Nicméně dluhopisy, stejně jako hotovost, do portfolia patří – to je dáno cíli a možnostmi investora. V poslední době byly v portfoliích podvažovány, ale tato doba může velice rychle skončit.

Kategorické odmítání jedné nebo druhé třídy aktiv není dobré, investor by měl sledovat situaci nezaujatě a rozhodovat se podle svého přesvědčení a ekonomické reality. Dnes sice platí, že jsou úrokové sazby jsou „relativně“ vysoké, ale již od dalšího jednání bankovní rady centrální banky to nemusí být pravda.

Inflace klesá, takže růst nebo udržování stávajících výší úrokových sazeb již není hlavním scénářem. Stále přitom ale také platí, že z dlouhodobého pohledu dluhopisy nedokážou vzdorovat inflaci takovým způsobem, jako je tomu třeba u akcií.

Autor je investiční analytik Freedom Financial Services
(Redakčně upraveno)

Zavřít reklamu
Kurzovní lístek
Chci nakoupit
Chci nakoupit
Chci prodat
EUR
EUR
USD
GBP
CHF
JPY
DKK
NOK
SEK
CAD
AUD
PLN
HUF
HRK
RUB