Připravovaná evropská úprava oddlužení

Orgány Evropské unie delší čas vyvíjí tlak na členské státy, aby zavedly oddlužení s maximální délkou trvání tří let. Členské státy ovšem nereagují vůbec, nebo reagují velmi pomalu, proto se EU chopila silnějšího nástroje v podobě evropské směrnice. Ta je závazným nástrojem, kterým unie stanovuje cíle, jež musejí členské státy naplnit.
Orgány Evropské unie delší čas vyvíjí tlak na členské státy, aby zavedly oddlužení s maximální délkou trvání tří let. Foto: Pixabay

Za poslední dva roky byl během řady jednání mezi orgány EU a členskými státy vypracován návrh evropské směrnice o rámcích pro preventivní restrukturalizaci (Celý název návrhu směrnice zní: SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o rámcích pro preventivní restrukturalizaci, druhé šanci a opatřeních ke zvýšení účinnosti postupů restrukturalizace, insolvence a oddlužení a o změně směrnice 2012/30/EU – pozn. aut.).

Ta se zabývá restrukturalizací podniků a zavádí nový, českému právu neznámý koncept restrukturalizace mimo insolvenční řízení, který je inspirován fungujícím konceptem z Velké Británie. Pro jednotlivce je významná úprava oddlužení pro podnikatele. Podnikatelé, kteří zažili neúspěch v podnikání, budou mít otevřenu možnost se oddlužit ve lhůtě tří let bez ohledu na to, kolik budou schopni věřitelům ze svých příjmů hradit. Oddlužení bude otevřeno jen poctivým dlužníkům. Evropská směrnice dává členským státům možnost rozšířit tuto úpravu i na spotřebitele.

Česká právní úprava oddlužení od svých počátků je postavena na principu, že oddlužení je určeno primárně pro spotřebitele. Pro podnikatele se české oddlužení otevírá postupně, ovšem stále velmi opatrně. Evropská úprava se chystá povinně zavést pro podnikatele režim oddlužení, který bude výhodnější, než stávající česká úprava, a to i po výše popsané novele. Je proto možné očekávat, že český zákonodárce bude pod velkým tlakem, aby stejně výhodnou úpravu otevřel i spotřebitelům.

Přijetí evropské směrnice se očekává na jaře tohoto roku. Mezi členskými státy již byla během dvouletého vyjednávání dosažena shoda na jejím obsahu. Je proto možné očekávat, že směrnice bude v plánovaném termínu také přijata. Následovat bude tříleté období, během kterého budou členské státy muset stanovenou úpravu zavést.

Pro osoby, které se v současné době nachází ve vážných finančních problémech, se otevírají významné možnosti pro lepší budoucnost.

Autor je advokát a insolvenční správce, www.akvoda.cz
(Redakčně upraveno)

Zavřít reklamu
Sdílet článek
Diskuse 0
Sdílet článek
Diskuse k tomuto článku je již uzavřena
Kurzovní lístek
Chci nakoupit
Chci nakoupit
Chci prodat
EUR
EUR
USD
GBP
CHF
JPY
DKK
NOK
SEK
CAD
AUD
PLN
HUF
HRK
RUB