Bránit se můžete i bez zbrojního průkazu

Poradna
Necítíte se bezpečně a chcete si pořídit zbraň? Pak tedy vězte, že je mnohem jednodušší sehnat ji, než získat povolení k ní. Bez zbrojního průkazu to u nás nejde, tedy pokud chcete zbraň a příslušné střelivo vlastnit, držet a nosit legálně. Na druhou stranu je ale také mnoho nástrojů pro obranu, k nimž povolení nepotřebujete a zvýší vám pocit bezpečí doma i v divočině.
Bránit se můžete i bez zbrojního průkazu. Ilustrační foto: Pixabay.com

Začněme však se zbraněmi, k nimž zbrojní průkaz potřebujete. Jeho získání sice stojí jen pár tisíc korun, ale představuje to hodně běhání a starostí.

Dospělý a zdravý tuzemec

Zbrojní průkaz pro fyzické osoby se podle účelu používání zbraně nebo střeliva dělí do skupin označených A až E, dobu platnosti mají až deset let. Od skupiny A, jež je určena sběratelům, B sportovním střelcům, C myslivcům atd, až po skupinu E zahrnující ty, kteří zbraň potřebují k ochraně života, zdraví nebo majetku.

Podmínkou pro získání průkazu je místo pobytu na území České republiky a věk nad 21 let, resp. 18 let (podle skupin). V případě výjimek (např. sportovní střelci, studenti odborných škol, myslivci – pozn. aut.) dokonce nad 15 a 16 let.

Dále musí být žadatel o zbrojní průkaz zdravotně způsobilý. Pro každou skupinu zbrojního průkazu existuje řada diagnóz, která vydání průkazu vylučují nebo omezují. Zpoplatněné potvrzení o zdravotní způsobilosti žadatele vydává praktický lékař.

Také bezúhonný a spolehlivý

Ale to není zdaleka všechno. Adept střelby prokazuje rovněž bezúhonnost, protože zbrojní průkaz nemůže získat člověk se závažnou trestnou činností zaznamenanou v rejstříku, a také způsobilost k právním úkonům a spolehlivost. Za nespolehlivého se podle zákona o zbraních považuje ten, kdo je v podmínce za spáchání úmyslného trestného činu, prokazatelně nadměrně požívá alkohol nebo prokazatelně bere drogy.

PSALI JSME:
Stát se lovcem stojí čas i peníze

A také kdo v posledních třech letech spáchal víc než jeden přestupek v silničním provozu (v souvislosti s alkoholem), proti veřejnému pořádku a občanskému soužití, také proti majetku, nebo kdo pytlačil či lovil v době hájení atd.

Kromě předpokladů i zkouška

To všechno jsou však jen předpoklady, uchazeč o zbrojní průkaz musí projít také zkouškami z odborné způsobilosti. V té teoretické prokáže formou testu znalosti o zbraních, střelivu a legislativě i zdravotnického minima.

praktické části se zkouší bezpečná manipulace se zbraní a střelivem a hodnotí přesnost střelby na cíl podle toho, o jakou skupinu průkazu uchazeč žádá. Po získání všech potvrzení a nejdéle do jednoho roku od zdolání zkoušek si adept může u příslušného útvaru policie zažádat o vydání zbrojního průkazu. A spočítá si vydání, protože většina z mnoha potřebných úkonů je zpoplatněná částkami v řádu stokorun.

Kdo nabyl, může však i pozbýt čili v některých případech může police zbrojní průkaz zabavit. Nejčastěji ve chvíli, kdy člověk pozbyl způsobilost zdravotní nebo k právním úkonům, ztratil bezúhonnost, případně mu jako myslivci (skupina C) propadl lovecký lístek.

PSALI JSME:
„Nejsem fanda zbraní, ale přípravu jejich regulace Brusel nezvládl,“ říká europoslankyně Dita Charanzová

Zbraně bez průkazu

Ale co když si chci obstarat zbraň bez zbrojního průkazu? Není to vyloučeno, a to ani v případě střelných zbraní. Na některé předměty, i když mají charakter zbraní nebo obranných prostředků, se zákon, co se týká jejich nabývání, držení a nošení, nevztahuje. Jde např. o tzv. chladné zbraně (nože, sekery, meče, mačety, obušky apod.), elektrické paralyzéry a obranné spreje.

Je přímo definována kategorie střelných zbraní nepodléhajících registraci (tzv. kategorie D), které může vlastnit a případně nosit plnoletá a plně svéprávná osoba. Patří sem např. volně prodejné vzduchovky, plynové, paintballové a airsoftové zbraně, předovky, flobertky či znehodnocené i mechanické zbraně typu kuše či luk.

Na veřejnosti se nechlubte

Zbraně kategorie D se nesmějí viditelně nosit na veřejnosti, ani se nesmí tam s nimi manipulovat, pokud nejde o historické rekonstrukce či divadelní představení. Střelba z těchto zbraní je zakázána na místech, kde by mohl být ohrožen život, nebo zdraví osob či způsobena škoda na majetku.

Ze zbraní s perkusními, křesadlovými, kolečkovými nebo doutnákovými zámky a z tzv. historických zbraní je možné střílet pouze na střelnici (výjimečně při divadelních a historických představeních) a nesmějí z nich být vystřelovány střely.

PSALI JSME:
Bruselský boj proti terorismu omezuje svobody Evropanů a jejich schopnost se bránit

Zavřít reklamu ×
 1. Plně s panem Samcem souhlasím!PROČ???potupně žádat o věc k osobní ochraně???Měli jsme tu mnoho let Rusa-proč se nemůžem ozbrojit dle USA?Když nám tu teď oni velí?Zbraň sama není nebezpečná,jen ten kdo ji vlastní.A to má každý vlastník mít v uvážení jak ji oprávněně použije.Vykrádáš mě-tak žádné slitování.Děláš špatosti-tak čekej reakci na obranu!A to musí ti špatní očekávat.Vladimír Fulka!P.S. a klidně mě zveřejněte-za tím názorem si dobře stojím.

  • Jenomže ti špatní by se pak vyzbrojili také. A protože oni volí místo a způsob střetu, poskytlo by jim to výhodu. To je smysl zbrojních průkazů.

   Problém ale opravdu je, že zákony zakazují obranu majetku. Podle ideologie lidských práv totiž má život (zločince) větší cenu než majetek. Je to samozřejmě škodlívá hloupst. Dokud se však této ideologie nezbavíme, tak budou naše práva jen ubývat a práva zločinců klesat. Aktuálně třeba „naši“ posranci schválili nesmyslné posunutí hranice trestného činu krádeže z 5000 Kč na 10000 Kč. Šmejd všeho druhu má kvůli lidským právům zelenou.

   Dochází také k bezdůvodnému zpřísňování zbrojních zákonů. Článek popisuje současný stav, který se ale brzy zpřísní kvůli příkazu Evropské Unie. Nikdo nepochybuje, že to není zpřísnění poslední. Příval migrantů silně zvyšuje kriminalitu v celé Evropě a zbraně, kterými se lidé téměř nesmí bránit, ale které migranti samozřejmě rádi kradou a používají, jsou z pohledu vrchnosti k ničemu.

    • Pravdu má předsedo….Ti už je mají a bez Z.P.Plně sounáležím tuto informaci-Vladimír Fulka.

     • Existuje i možnost jak omezit ústavní právo na zbraně tak pořádat EU o zrušení českých zemích a Evropě zákon kde vláda podpořila pro terorismu v naší zemi jako je ČR tak využít zákon evropský legislativa Jak stopnout národní zákon o zbraních včetně jsou ovlivněny místní politici jako je SPD Tomio Okamura chce do ČR otevírací vstup na naše území islám protože je skryta identita od český zájmu.

   • Mýlíte se, zákony nezakazují obranu majetku.
    Trestní zákoník, §29:
    (1) Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný trestním zákonem, není trestným činem.
    (2) Nejde o nutnou obranu, byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku.

    Z uvedeného vyplývá, především z §29 odst. 2, že obrana MŮŽE být nepřiměřená, může být dokonce až ZJEVNĚ nepřiměřená. Nesmí být jen ZCELA zjevně nepřiměřená. ZCELA ZJEVNĚ, toto slovní spojení, tato dvě slova jsou zde důležitá. Dále z uvedeného §29 odst.1) vyplývá, že dokonce ani nemusím čekat, až útok samotný začne, stačí, že jen PŘÍMO HROZÍ.
    Už zcela logické je to, že obrana, aby mohla být vůbec nějak účinná, tak nepřiměřená být MUSÍ! V praxi to znamená, že když mi bude někdo jen nadávat, logicky ho nemůžu za to zabít, ale můžu mu nadávat taky, to ještě není fyzický útok. A vzhledem k tomu, že když útočník vyhrožuje fyzickým napadením, znamená to, že útok přímo hrozí, tudíž můžu zareagovat já první a mávat mu před očima nožem, abych ho od útoku odradil, jelikož dle onoho odst. 2 můžu zareagovat až zjevně nepřiměřeně. Ale když mě on fyzicky napadne, můžu na něj vytáhnout nůž, a i zranit ho abych ho odradil ale ještě ho nesmím zabít, jelikož je předpoklad, že se ještě nejedná o přímé ohrožení života. Ale když i on na mě vytáhne COKOLIV, co lze považovat za život ohrožující zbraň, jedná se už o přímé ohrožení života a to už střílet či prudce ho bodat můžu. Jednoduše a logicky si tedy útočník musí ve vlastním zájmu uvědomit, že svůj fyzický útok taky nemusí přežít.

    • Dobré ráno pane. A jak je to v reálu, když vás útočník zjevně napadne fyzicky bez použití zbraně, je stejně fyzicky zdatný, ale rychlejší a agresivnější.?

    • A jak reagovat, když mám 60kg a zbraň, zatímco útočník 100kg. Jestliže mi jednu ubalí, už nemám šanci zbraň použít, a když ji použiju první, je to nepřiměřená obrana?

     • Tak musíš Pedro vzít do zaječí… Pokud máš 60kg a on 100kg.logicky budeš rychlejší… všeobecně platí to,že si máš všímat,co se okolo tebe děje,sledovat lidi a předcházet střetu.Palnou zbraň použiješ až v poslední moment,kdy ti jde opravdu o život.Bohužel dnešní zákony,jak píšou kluci jsou na pikaču.Tak že,když ti 100kg chlápek bude chtít ubalit,tak zdrhneš… Vím,někdy to prostě nejde…

   • Mýlíte se, zákony nezakazují obranu majetku, naopak.
    Trestní zákoník, §29 Nutná obrana:
    (1) Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný trestním zákonem, není trestným činem.
    (2) Nejde o nutnou obranu, byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku.
    Obrana podle paragrafu 29 Tr. zák. odst. 2) tedy může být nepřiměřená, může být dokonce až zjevně nepřiměřená, nesmí být jen ZCELA zjevně nepřiměřená. Už z toho důvodu, aby mohla být vůbec nějak účinná, tak logicky nepřiměřená být musí. Co je podle vás přiměřená obrana? Zastoupit mu cestu s tím že on toho hned nechá? To vás přinejmenším může srazit k zemi, či bodnout, či zastřelit. To nemá cenu. V tomto případě na něj můžete ihned vytáhnout nůž a podle odstavce 1) tohoto paragrafu dokonce ani nemusíte čekat, až útok vůči vám či majetku začne, stačí, že jen přímo hrozí. Tzn. když přesto, že uvidí váš prozatím klidný odpor s vaším nožem v ruce, se dál bude cpát dál, tak při pokračujícím útoku na vás a váš majetek můžete bodnout vy první. Pozor – ještě nestřílet, teprve až on nepřestane se svým útokem a bude se dál cpát do domu přes váš odpor a – pozor – zároveň vytáhne svou zbran. Do té doby nesmíte použít střelnou zbran, jen ten nůž. Takže teprva až on na vás vytáhne nůž, už střílet můžete. Jeho smůla, nikdo ho k činu nenutil. A sám vidí, že vy se napadnout a vykrást jen tak nenecháte, čili jste nejdříve projevil prozatím nenásilný odpor, což je při soudním jednání výrazná polehčující okolnost, na kterou by obránce neměl zapomínat. Pachatel násilných činů proti životu, zdraví a majetku musí tedy počítat s tím, že svůj útok taky nemusí přežít. Takže – vytáhnout nůž a čekat, co udělá on. Teprve až pak, když ho to neodstraší, můžete bodnout nožem jako první, to pak už není váš útok vůči němu, ale zcela zákonná obrana. Nezapomínat na toto, nejdříve klid i s nožem v ruce, základ je, dát mu šanci aby živý a nezraněný zmizel, u soudu vám to hodně pomůže.

    • Dejme tomu, že zloděj uteče. Na útěku ho samozřejmě zastřelit nesmím. A co mám dělat? Celou noc hlídat, jestli se vrátí? Jenže musím do práce, zatímco zloděj se ve dne vyspí a v noci, odpočatý, jde krást. Tito lidé navíc žádným přínosem pro společnost nejsou. Většinou jsou to mnohokrát trestaní zločinci. Na svobodě kradou, nebo je živíme v kriminále. Nebylo by nějaké lepší řešení?

    • Obdivuji se pane Vaší naivitě, díky lidem jako Vy jsou násilníci a zločinci u nás prakticky nedotknutelní. Jestli má být obrana účinná, musí být silnější než útok, jinak je zbytečná. Jsem držitelem zbrojního průkazu a vlastníkem zbraní. Nikdy by mě nenapadlo, abych šel někoho jen tak z dlouhé chvíle zabít. Pokud bych byl ale napaden a vyhodnotil to tak že nemám šanci, neváhal bych ji ani na okamžik použít. Zastávám názor, že lepší je sedět v kriminále, než ležet na hřbitově. Jak soudí naše soudy snad ví každý, pravdu má téměř vždy zločinec ! A tito zločinci moc dobře ví jak to u nás chodí a naprosto spoléhají na to, že se napadení budou mít strach v důsledku jejich následné kriminalizace bránit. Toto se musí zásadně změnit a to tak, že musí zde začít platit americký zákon. Tedy právo na obranu za všech okolností a beztrestné použití zbraně proti útočníkovi a to jak na svůj život, tak i na ochranu svého majetku. Ta Vaše argumentace citací zákona je naprosto nesmyslná. Ze srdce bych Vám a všem podobným mudrcům s Vašim pohledem na věc přál, aby jste jednou byli nuceni o účinnosti a správnosti toho našeho zákonného paskvilu v roli oběti uvažovat.

     • Je jasné že u nás zákon na ochranu majetku podle USA vzoru nemůže být schválen. Jedna z nejstupidněších argumentací proti byla, že na soukromý pozemek vlezou děti, aby si utrhli jablko a majitel má právo střílet. Já si myslím že podobné choleriky eliminuje už prováděcí předpis pro získání ZP, nebo by měl. Copak si zákonodárci myslí, že se tady začne hromadné vyvražďování nebohých kriminálních živlů?

   • Pokud je v tvých možnostech porozumět psanému slovu, přečti si co je zájem chráněný trestním zákonem. Potom zcela jistě přestaneš zveřenovat svoje naprosto mylné bláboly! Pokud nejsi schopen porozumět psanému slovu, nepiš. Prosím.

   • Ahoj…Kdysi nám náš trenér sebeobrany řekl:Často ani nepotřebujete zbroják…Zbraní může bejt cokoliv,co najdete,klacek,nebo šutr…

   • Ti špatní vyzbrojeni jsou. Navíc, když ten špatný přijde „jen“ se sekerou, jak se mu má ubránit žena, nebo i jiný slabší jedinec? Automaticky jste bez jakékoli šance. Ani v USA si nemůže zbraň nikdo koupit jako housku, jen to mají podstatně jednodušší.

  • Možná že kvůli lidem jako jste vy by mělo být zpřísnění pravidel a to zejména po psychické stránce. Protože názor „vykrádáš – můžu tě zabít“ je hodně mimo.

   • Krade li někdo třeba slepici, tak jeho život má nižší cenu, než je cena té slepice. To proto, že ta slepice není jeho. A maso z té slepice třeba může udržet při životě mé hladové děti. Takový zloděj prostě svůj život riskuje. Tak to má být a tak je to správně. A když je to jinak, tak je to špatně. Jako, že u nás to špatně je.

   • Mimo jste vy. Kdo dal někomu právo krást a přepadávat. Já se policie nikdy nebál jelikož nedělám nic špatného. Ale bojím se skoro jít večer ze zastávky domů pře park jelikož vím co je tam za sebranku a že když někomu lupne z perníku nebo chlastu tak můžu umřít kvůli tomu že nekouřím a nenosím u sebe chlast….

   • Nezlobte se,ale myslím že není.Soudný člověk nebude střílet po dětech co kradou třešně,ale po spoluobčanovi co krade mnou zakoupený materiál proč ne?

  • Souhlasím s tím, že žadatel o zbrojní průkaz musí dělat i psychotesty. Představte si, že že naštvete souseda cholerika, který vlastní zbraň a on hned začne střílet. Příp. takového blázna nějak omezíte na silnici, nedáte mu přednost atd. a on bude střílet. Takových bláznů – vybržďovačů je na silnici dost.

   • Žadatel o ZP psychotesty dělat nemusí. Jen vyžádá li si to lékař, který vystavuje potvrzení o zdravotní způsobilosti. Zbraň můžete vlastnit volně (kat. D) a tam jsou i střelné zbraně. Předovky do mkax. 2 hlavní. Odpovídající předovkou zastřelíte klidně bizona na 200 m. Kuše atd. Kilo černého střelného prachu stojí cca 570 Kč. Zabít vás ale cholerik může i klackem z plotu. Řešením je volný nákup zbraní s omezením na 25 let věku, čistý tr. rejstřík a občanský průkaz. Zločinec si totiž zbraň pořídí vždycky a nelegálně a prostý občan to má naprosto zbytečně zesložitěno. Samozřejmě je nutno upravit legislativu do přirozeného a správného stavu.

    • Ahoj…Myslím,že se EU za nějaký čas zaměří na nějaké omezení zbraní kategorie D…Je to jen otázka času…Lidé si musí na 1.zpřísnění zvyknout,pak přijde další…Myslím,že např.kuše budou muset být min.registrovány buď na úřadě,nebo na policii…

   • …můj názor je ten, že zbraně škodlivé nejsou ale jen lidé co je vlastní. Ale myslím si, že máme nárok bránit sebe a své rodiny tak bych klidně přistoupil na držení zbraní dle kategorií a potřeby na základě registrace jako je to ve většině států USA. Jelikož zločinci zbraně neregistrují a dnes je mi odepřeno právo na obranu. Nebo vy snad víte čím, kdy a jak Vás někdo napadne. Kdyby ale věděl, že je normální že na svůj útok může doplatit životem asi by si to rozmyslel.

    • Vážený Petře, dovolím si vás parafrázovat:
     „Drogy škodlivé nejsou, ale jen lidé, co je berou…“

   • Cholerik jsem já sám a zbrojní průkaz mám. Být temperamentnější neznamená nutně být nezpůsobilý nosit zbraň. Osobně s ohledem na možnost o ni přijít, většinu situací, kterou bych dříve řešil třebas poklepáním na čelo, nebo protroubením, raději přejdu. Ono je raplů v populaci dost a drobnost může eskalovat v pekelnej hnus.

  • Možná to nevíte, ale v USA jsou ve většině států mnohem přísnější pravidla pro získání zbraně než u nás. V některých místech si zbraň pro soukromou potřebu nepořídíte vůbec. A proč „potupně žádat“ o zbrojní průkaz? Protože k tomu, aby člověk držel zbraň musíte znát některá důležitá pravidla a mít některé důležité návyky. Podívejte se, jak to dopadá, když si každý imbecil může volně koupit plynovku. Každou chvíli někde čteme o „střelbě“ a většinou jsou to nelegální střelci, nebo majitelé plynovek. Člověk, který splní poměrně náročné podmínky k držení zbraně tohle prostě neudělá (samozřejmě existují výjimky, ale je jich mizivé promile). Myslím, že náročnost získání ZP je nastavená velmi dobře. Zákon 119/2002Sb. je podle mého názoru jeden z mála skutečně kvalitních a funkčních zákonů.

  • Ozbrojit se dle USA? A víte jak složíté je v této zemi získat ZP? Proces je následující: požádáte si o zbrojní průkaz a pět let vám běží zkušební období kdy nesmíte spáchat ani dopravní přestupek.Pokud se osvědčíte dostanete povolení k nákupu krátké střelné zbraně.Pokud chcete vlastnit zbraň dlouhou,tak si opět podáte žádost a opět máte pětileté zkušební období.A pokud se opět osvědčíte tak zíkáte zbrojní průkaz a nikdo už neřeší zdali si pořídíte loveckou kulovnici a nebo lehký kulomet .-) Takže získat zbroják v USA je daleko problematičtější než u nás. U nás ale nesmíte ani jako držitel ZP vlastnit automatické zbraně kdežto v USA ano.

   • a to vám připadá složité? Pět let se chovat slušně? Mimo to, v USA je zbraňová restrikce různá stát od státu. V ČR například vozíčkář nemá šanci.

  • Co považujete na získání zp potupného? Podívejte se na majitele plynovek, v jednom kuse jsou jich plná média, protože neznají zákony, zbraně kat. D nejsou registrované a může je vlastnit úplně každý. Jinak jsem zastánce úpravy Ústavy ČR o možnost bránit se zbraní.

   • Pane Jirko, máte to trochu pomotané v hlavě. Plynovka je na obranu, ne na zabíjení a to je dost podstatný rozdíl.

    • Pomotaný to máte vy.Plynovka je pořád zbraň i když nepodléhající registraci a tudíž jak s takovou by se s ní mělo zacházet.Při jejím použití se na vás vztahují stejné zákony jako na majitele ostré zbraně.Plno lidí se ale chová stylem je to jen plynovka a dělají kraviny protože neznají zákony.Také jsem pro mít možnost bránit svůj život i se zbraní v ruce pokud to bude nutné.Nevím proč bych měl být jako bezúhonný občan vydán napospas kriminálním živlům a nebo útočníkům.

    • No můžeme polemizovat. Kdo vytáhne plynovku na takzvané zastrašení, musí počítat také s tím, že člověk na druhé straně má zbraň opravdovou. Nejsem si jistý, jestli jsme všichni schopni rezeznat plynovku od skutečné zbraně. Pak se útočník asi bude divit.

 2. případně mu jako myslivci (skupina C) propadl lovecký lístek. – Skupina C není již vázána loveckým lístkem.

 3. Mnoho gangsteru a mafianu má u nás v ČR zbraně z krádeží v armádních a skladech dřívější VB a zmizelo tisíce zbraní a střeliva včetně granátů a proileteckych střel.

 4. Jsem rád, že máme u nás možnost získat zp pro osobní ochranu, také jsem rád, že splnění podmínek pro získání zp není úplně snadné. Jenom škoda, že zbraně kat. D může získat každý a výrazně pak ovlivňuje statistiky zločinnosti páchané se zbraní.

  • Problém je v tom, že do kategorie D (tím pádem do statistik) jsou podle mého názoru dost nelogicky zahrnuty tzv. plynovky, což je spíš maketa než skutečná střelná zbraň. To bychom tam mohli zahrnout i dětské kuličkovky, aby statistika vypadala ještě hůř, že?

  • S tou osobní ochranou je to trochu jinak. Skupina E je určena majitelům zbraní k ochraně zdraví, života a majetku. Za celých 30 let jsem zaznamenal jen jeden případ, kdy držitel legálně zastřelil zloděje majetku vysoké hodnoty na útěku a nebyl potrestán. Jinak vždy ano a nevím, jak se ten majetek posuzuje, když s ním pachatel už utíká…?Vždy to vypadá,že zbraň je jen na ochranu bezprostředně ohroženého života.

 5. agresor nese plnou odpovědnost atd ……… takto by měl začínat zákon o nutné obraně pak bude sloužit k prudkému snížení kriminality . Jenže pokud agresor bude požívat ochranu justice nepomůže vám žádná zbraň k vaší ochraně

 6. Článek je velice nepřesný. Doporučovat někomu na svou obranu plynovou zbraň je zvrácenost. Pokud někde vytáhnu plynovku na obranu riskuji že mě někdo zastřelí normální střelnou zbraní a ani za to vlastně nemůže. Získat ZP je sice přiměřeně obtížné ale né zase tak moc. Průměrně zdatný člověk to zvládne. Chtělo by to více informací než začnu psát články.

 7. Jen malou úpravu, lovecký lístek se většinou vydává s neomezenou platností a na sk C již není potřeba.

 8. Souhlasím se zákonem, jak je to teď. Když vidím, jak se lidé chovají v současné době, většina z nich by zastřelila v noci své vlastní dítě nebo sama sebe. Střelná zbraň není klacek, je třeba ji umět bezpečně používat. Už vidím jak každý druhý Dežo tu běhá s bouchačkou a půlka města je NoGo zóna, protože jsou to hustí gangsteři.

 9. Vlastním legálně Colt-Cobra 38 a použiju jej vždy,když si na mě někdo začíná vyskakovat. Jak v Čechách,tak v Los Angeles,kde dlouhodobě žiju. Bez řečí,bez cavyků,bez respektu !

  • Vážený pane, souhlasím s Vámi. Ale, tačilo by, abych vytáhl zbraň na gaunera a ten by na mě zavolal policii s tím, že jsem ho bezdůvodně ohrožoval zbraní a projedu to. U mě by se zbraň prokázala a jemu bych nemohl dokázat nic. A kdyby jich bylo víc, tak by všichni mluvili proti mě. V ČR, při našem soudnictví by to ani jinak nedopadlo. Ono by to chtělo, aby byli v ohrožení děti soudců a poslanců, ale to se nestane. St.

 10. Civilista by neměl mít ostrou zbraň. Někde se ožere a bude si myslet, že je na divokém západě. Jsou i tací, že jí vytáhnou jenom proto, že jím někdo něco řekne. Já jsem proti.

  • Tvůj příspěvek ukazuje, že nechápeš lidské chování ani problematiku zbraní. Doporučuji ti si o zbraních nic nemyslet.

  • Proti čemu jseš? Specifikuj. Jinak s tebou souhlasím, kdo nedokáže abstinovat, když nosí zbraň (jakoukoliv), tak byji mít neměl. A žeby civilista neměl mít zbraň? Odstěhuj se do Anglie. Tam nesmíš mít ani šroubovák.

  • Dušane ty bys neměl chodit sám na veřejnost neb už tím jsi nebezpečný. Měl bys být pod kontrolou, protože kdo má takové názory, sám je bude nejspíše realizovat.

  • To že podle sebe soudíte druhé o Vás docela dost vypovídá a že jste proti je jen dobře. Mimochodem zabít bych Vás dokázal i kamenem v ponožce, rulička ,,drobných“ v pěsti též docela slušně ,,tvrdí muziku“ a z mokrých novin ,,umotáte“ obušek o jakém se Vám ani nesnilo. Tím chci říct že prakticky vše se dá použít jako zbraň a nebudu ani přihlížet k tomu kolik je nelegálně držených střelných zbraní mezi lidmi. Potom se může stát že Vás napadne skupinka a věřte že v ten moment by jste na ,,ostrou zbraň“ začal pohlížet úplně jinak ač jste civilista. Jinak si klidně dál žijte ve světě plném lásky a růžových poníků, no a my ostatní co žijeme na Zemi si to zařídíme po svém.

   • Jedna čtyřicátnice uvedla útočníka do bezvědomí tím, že ho vší silou přetáhla po hlavě nákupní taškou se zmraženým kuřetem. Pravda, v nemocnici se probral …

  • Váš názor není relevantní, zneužít se dá cokoli. Při vaší logice by se mohlo zakázat třeba řídit auto, v rukou pitomce je to také zbraň.

  • Váš názor není relevantní. Hlupáky najdete všude, zneužít se dá cokoli. Při vaší logice by se mohlo zakázat třeba řídit auto, taky se dá použít jako zbraň.

  • všechno je o výchově lidí. Například Švýcarsko je co se týče zbraní velmi benevolentní.Co jsem četl poslední statistiky,tak tam připadá 3,5 zbraně na jednoho obyvatele a to včetně automatických.A žádné průšvihy jako v USA tam nejsou.Jinak zbraně nezabíjejí – zabíjí vždy člověk který ji drží v ruce. A nadruhou stranu kdo z kriminálníků si troufne někoho přepadnout když ví že dotyčný může být ozbrojen a může se bránit? .-)

  • No někteří by zase neměli mít přístup k PC a internetu.Sednou si a něco napíší a vůbec u toho nepřemýšlí.

  • Ty jsi dobrý blázen. Tak zakážeme i auta ne? Co když se někdo ožere a pojede kosit lidi na náměstí… To je teda logika. Když budu chtít nemusím mít ani auto, prostě popadnu trubku, lať, kámen, mačetu, sekeru nebo cokoliv jiného a nadělám víc škody než se střelnou zbraní.

  • Tak ten kdo udělá ZP tak ví, že zbraň u sebe nesmí mít pokud je pod vlivem alkoholu, takže normální majitel ZP, když jde do hospody jí nechá doma jinak se vystaví riziku, že přijde o ZP i zbraň a vzhledem k tomu, že ani jedno není levná záležitost tak to nikdo neudělá, jelikož nechtějí ani o jedno přijít.

  • Nevím kde berete tyhle informace. Legálně drženou zbraní bylo zastřeleno u nás kolik lidí?Řekl bych že těch případů je hodně málo.A věřte že si zloděj hodně rozmyslí jestli půjde vykras dům kdyz bude vědět ze ho majitel muze zastřelit.

  • Už jste někdy stál proti hrozbě ublížení na zdraví? Ja ano. Měl jsem i namířeno legální zbraní. Ale vystřelit, a vzít někomu život je zatracená zodpovědnost. Nebyl jsem k tomu donucen, proto že stačila jen hrozba. Zbraň v držení opilého, nebo jen lehce podnapilého jedince je už sám o sobě trestný čin a máte pravdu v tom, že může být takový člověk agresivně nebezpečný. V tom případě bych neváhal a nechá takového zajistit. Agresivní blbec, který si vezme zbraň, a jde se napít si o to přímo žádá.

 11. Článek šikovně poskytuje základní informace, ale doplnil bych varování. Pořádně promyslete obranné použití „atrapy“ jako vzduchové pistole, revolverové plynovky (a v podstatě i jiné zbraně, na kterou netřeba zbrojní pas). Útočník může totiž mít pravou zbraň a mohlo by dojít k nevratnému následku na zdraví či životě. V Německu například k plynovkám dávají i varování Nikdy nemiřte na policistu nebo ozbrojeného úředníka! Takže bránit se ano, ale pokud to v takových vypjatých momentech jde, tak s rozvahou.

  • No ale taky si můžete pořídit perkusní dvouranný DETONICS Gladiator.Máte sice jen dvě rány ale v případě utoku na vaši osobu je to dostačující.Jinak podle mne je plynovka na nic protože jak píšte tak utočník může mít zbraň opravdovou.Myslím že nejlépe to mají vykoumané v rusku – tam si můžete bez ZP pořídit zbraň na gumové projetily a s tím utočníka nejen zastrašíte ale při zásahu gumovým projtilem bude mít jiné starosti než pokračovat v útoku .-)

 12. Zbran je nutno mit třeba jen k zastraseni. Někdo Vas chce napadnout a když vyndate zbran, tak si to rozmysli.¨
  Proc si nechat sproste nadavat zastrašovat se nekym, kdo je silnejsi a chce to davat drsne najevo?!

  • Nejhloupější názor, jaký může mít jen ten, kdo o zbraních, lidském chování a právní úpravě takových situací nic neví. Vytáhnout zbraň k zastrašení je dobrá cesta buď na věčnost nebo do kriminálu.

 13. pisatel, článku by měl vědět, že civilista nesmí nosit viditelně žádnou střelnou zbraň, ať podléhá nebo nepodléhá registraci !!! A ne jen kategorie D

 14. Osobně si myslím, že slovo zbraň samo mnohé napovídá a co se týče Bruselu, ti jsou úplně vedle a nejenom, že nedokáží zastavit invazi muslimů a podobné sebranky co už jen tím čemu věří porušují zákony platné v EU a o lidských právech ani nemluvím. Takže je doba , kdy je nutno se bránit hlavně proti politikům a Bruselu a zbraně proti těm nezvaným hostům co sem přišli škodit, vraždit a okupovat a dobít naši zem. Ti sem tahají ilegálně své zbraně a celá Evropa o tom ví a přesto se nic neděje na naší ochranu. Vítám migranta co potřebuje pomoc a je schopen a ochoten se přizpůsobit a neporušovat naše zákony a lidská práva, ale ostatní tu nemají co dělat a je na čase tak 12:05 , abychom se začali bránit a vyzbrojovat.

  • To je jednoduché…Většina z nich si při svém platu může dovolit špičkové zabezpečení domu,případně ochranku,takže jsou odtrženi od reality…

 15. Dušan: „Civilista by neměl mít ostrou zbraň. Někde se ožere a bude si myslet, že je na divokém západě. Jsou i tací, že jí vytáhnou jenom proto, že jím někdo něco řekne. Já jsem proti.“

  V tom případě by ji ze stejného důvodu neměli mít ani vojáci a policajti – také se mohou ožrat. A ožírají – ve svém životě jsem viděl pár ožralých se zbraní, ale ani jednoho s legálně dženou na ZP.

 16. nejlepší zbraň je ta o které úřady neví..

  Čímž nebagatelizuji potřebu znalostí a tréninku.
  (a už vůbec nezmiňuji fakt, že šance, že vás někdo napadne s legálně drženou zbraní je naprosto minimální, xindl totiž kašle na vaše životy i zdraví, tak proč by se zatěžoval nějakým ZP)

  • Konečně je tu nikdo normální!!! Myslela jsem že se toho nedočkám po tolika stupiditach. Pokud budu chtít nikoho zabit bude my stačit jen nůž a pěkně na toho zmetka si počíhat. Nenadaly útok se da odvrátit bez jakékoli újmy nebo jen újmou materiální. Ale jsou to drobnosti a dají se nahradit. Spíš mně děsí narůst nasilnich trestních činu páchaných skupinově proti jednotlivci a to už je zle. V tom případě bych se snažila se obrátit na nikoho z okolí nebo by hledala nijaký předmět co by se dal použit k obraně. Tod‘ je vše!!!

  • Ano, je to tak, jen úplný idiot by šel vraždit legálně drženou a na polici evidovanou zbraní. No a ty zbrojní průkazy, proč ne, ale jejich získání by mělo mít úplně jiné parametry a měl by se změnit zákon o zbraních a střelivu. Dovolím si tedy jako dlouhodobý držitel zbrojního průkazu téměř na všechny skupiny zbraní vyslovit na předmětnou věc svůj názor. Tak já bych získání zbrojního průkazu viděl asi takto. Žadatel doloží ke své žádosti především doklad od svého obvodního lékaře o zdravotní způsobilosti vlastnit zbraň. Dále výpis s rejstříku trestů, že se jmenovaný nedopustil násilného trestného činu. Náplní výuky k získání zbrojního průkazu potřebuje žadatel místo té dnešní spousty nesmyslů a zbytečností pouze několik zásadních věcí. Za prvé : Žadatel musí především a bezpodmínečně vědět, kde, jak a za jakých podmínek smí svoji zbraň použít. Zadruhé : Musí se naučit zbraň o kterou žádá perfektně ovládat a musí znát její veškeré technické parametry. Vše ostatní je naprosto zbytečné a vlastně nepotřebné. K čemu žadatel zbraň potřebuje a proč o ni žádá je naprosto nepodstatné. Obsáhlost dnešního zákona je jen účelová a to proto, aby zbrojní průkaz získalo co nejméně žadatelů. Vzpomeňte si, jak to bylo na vojně. Tam se naučil voják ovládat zbraň, naučil se střílet a po poučení se šlo do stráže. Samopal, sto dvacet ostrých a pohyb v obydleném území, v mém případě na čáře. Zbraň oproti těm pistolím a brokovnicím nesrovnatelně nebezpečnější. Nikdo a nikdy už nějaké to co by, kdyby a podobné konspirační nesmysly neřešil. Byla to odpovědnost každého sama za sebe. Žádný zákon, byť sebe obsáhlejší není ani tou nejmenší zárukou naprosté bezpečnosti a nemůže zabránit lidskému selhání. No a závěrem si dovolím vyslovit takovou provokativní otázku, zda by naopak nemělo být dnes s ohledem na současnou rapidně se zhoršující bezpečnostní situací ve světě a tedy i u nás naopak vlastnit zbrojní průkaz a nějakou tu zbraň přímo žádoucí. Nevěřím a to ani náhodou tomu, že by seu nás našel někdo kdo by uvěřil tomu, že naši bezpečnost a to jak občanů, tak mi státu je schopna zajistit naše policie a naše stínová armáda.

 17. Problematika nošení zbraní pěkně ukazuje dvě zásadní věci. Jednak to v jak obrovsky násilném světě žijeme a jednak to, že si tohle velká většina lidí nedokáže uvědomit.
  Každý jeden den jsme neustále pod hrozbou násilí nuceni dělat to co nechceme. Každý den čelíme vyhrožování od lidí, kteří jsou daleko ozbrojenější a silnější než my.
  Stát je o tolik silnější , že se dokonce nebojí nám povolit nosit některé druhy zbraní a v klidu nám uloupí asi dvě třetiny z toho co vyděláme a vnutí asi dva miliony příkazů.
  Jestli tohle nestojí za to se ozbrojit, tak už nevím co.

  • Mate pravdu ale v tomhle případě bojujeme s neviditelným nepřítelem a proto nám nezbývá nic jiného nežli počkat. Boži mlýny melou pomalu ale jistě!!!

   • No já bych naopak řekl, že bojujeme s naprosto viditelným nepřítelem, dovedeme ho pojmenovat a víme, čeho se od něho můžeme dočkat. A jaké pak čekání, na co ? Až se z násilníka stane dobrovolně anděl ? Snad nevěříte na nějaké Boží mlýny ! Možná existují, ale ještě je zatím nikdo nikdy neviděl. No těm obětem násilí by to bylo stejně houby platné i kdyby mlely ve dne v noci.

 18. Kdo má rodinu v některé ze západních zemí Evropy ten ví, co se tam děje k vůli invazi z cizích kultur. Jednoho dne se to tam zlomí a vypuknou občanské války. To už je prakticky jisté. Potom se to může přelít k nám, protože jsme velmi blízko, máme nezabezpečené hranice a sranda armádu, která by neubránila ani okresní město a která stejně bojuje za cizí imperiální zájmy na druhém konci světa. Ještě budeme sami shánět zbraně ilegálně. Když si vzpomenu, jak po 89 roce, těsně před odsunem sovětských vojsk v Bruntále přímo na ulici mně oslovili Rusové, jestli nechci nějakou zbraň, štve mně teď, že jsem něco nekoupil. Mohlo to ležet roky na půdě, připravené pro všechny případy. Nabízeli třeba fungl nový samopal Kalašnikov s tisícem nábojů za tisíc korun. Nebyly problém ani pistole, granáty, RPGéčka, infradalekohledy a vůbec veškeré vojenské vybavení. Než Rusové odtáhli, snažili se prodat všechno (no snad kromě tanků, obrněných transportérů, děl). Je lepší mít někde zašité zbraně a být připraven, než být zaskočen a bezbranný.

 19. Ačkoliv nemám rád příkazy z Bruselu tak jejich omezení zbraní a myslivcům dávat zbraně jen na dobu honů je velmi rozumné.Hlavně staří a neustále ožralý myslivec je veřejné nebezpečí pro všechny občany kolem.Zbraně patří pouze policii a vokákům.Názory,že někdo mě vleze na zahradu krást jablka a tak ho zastřelím jsou naprosto mimo a takový lidé patří do léčebny duševně nemocných.Zbraně pokud možno zrušit úplně.Nic dobrého ještě zbraně nedokázaly.

  • Z Bruselu ještě nic rozumného nevzešlo. Rozumné by bylo třeba sladit český zákoník práce se zákoníky západních zemí. Takový příkaz ale Brusel nevydá, protože by tím skončil koloniální status ČR a západní korporace ani místní podnikatelská smetánka by nemohli české zaměstnance tolik vojebávat.

  • Pane Petr, hezky jste to napsal, ale jak vidíte, doba je složitá. Přání zůstane jen přáním.

  • Zase jeden potrefenej pacifista. To co jste sesmolil je pěkná kravina. A hodil bych vás těm podle vás neustále ožralejm myslivcům. Jo a myslivec nejsem.

  • No tak já bych zase naopak od Vás řekl, že pro tuto společnost jsou spíše než ti myslivci daleko nebezpečnější mudrcové jako jste Vy a tito mají nepochybně přednostní právo být izolováni v těch léčebnách duševně nemocných, které tak upřímně jiným doporučujete. Osobně se domnívám, že s těmito zařízeními podle toho co zde píšete máte dokonce i osobní zkušenosti. S “ ožralým “ myslivcem se dnes na honu můžete potkat naprosto ojediněle, protože jsou před vlastním honem a mnohdy i po něm kontrolováni policií a jsou jim i kontrolovány zbraně, kdežto s blbcem s vystřelovacím nožem v kapse, nebo mačetou pod kabátem kdykoliv a kdekoliv. No asi tím největším nebezpečím pro společnost bude horlivý a hloupý mozek. Po Vašich zkušenostech s myslivci a jejich vztahu k alkoholu by jste nám tady mohl jistě uvést číslo, kolik bylo v důsledku opilství zastřeleno lidí. Ne těch ze zbrklosti a nezkušenosti, ale k vůli alkoholu ! Co víte vůbec o myslivosti, jak můžete napsat takovou blbost, že by neměl mít myslivec zbraň doma, vždyť tuto zbraň potřebuje k výkonu myslivosti pomalu den co den. Člověk by se měl veřejně vyjadřovat výhradně o tom, čemu alespoň trochu rozumí.

 20. Vrátila kvůli tatínkovi/vážně nemocný/. Přepaden tatínek/špatně začal vidět/, za delší dobu já,i facka,chtěl kabelku. Bílo před očima. Ubránila se,dotyčný skončil na pohotovosti/ne zbraní/. Moje 2x okradení, nic,jen infarkt. Mrzí mě, ale zbrojní pas bych testy nezvládla, i když bych si ho ráda udělala. Tak zůstanu při svém bránění, i to jsem se musela naučit.

  • Zdravím paní Jaroslavo, myslím, že zkoušky na zbrojní průkaz by jste zvládla. Kdybyste viděla některé z uchazečů, kteří se pokoušeli zbrojní průkaz získat třeba už po 9té, zaplakala byste nad takovými existencemi, ale zkouší to dál, každé 3 měsíce, jednou se jim to povede.
   Když jsem tyto lidi viděla u testů, byla jsem ještě radši, že budu moci mít ofiko zbraň.
   Střelba je super a pokud by někdo ohrozil mne, mou rodinu či majetek, bez váhání ji použiji.
   Hodně zdaru a nebojte se, za pocit bezpečí, stojí cokoliv. Pavla

 21. Jirko – a můžete mi prosím Vás říci kolik lidí někdo zastřelil nebo postřelil flobertkou nebo vzduchovkou, potažmo plynovkou ? Já si myslím, že kdo chce páchat trestnou činost, nebude to dělat legálně drženou zbraní a pokud ano, asi to popírá Váš úsudek. Naopak bych povolil jako v USA malorážkové zbraně registrované na OP

 22. Tady u nás na někoho vytasit byť i jenom plynovku,tak je to pěknej průser. O plnokrevné zbrani ani nemluvě. A použít zbraň až jí použije ten lotr co mě přepadnul a chce mě obrat o můj majetek,tak je pozdě. Tady u nás se jde na ruku spíš darebákům,než slušným lidem. A nedej bože,kdyby to byl ještě někdo opálenej,tak to mám s rasizmem a z krimu se nedostanu. Takže je to svým způsobem srabařina,ale lepší je začít mrskat nohama s rukama na bradavkách.

 23. Proč každý článek poněkud zastiňuje kat. D do 1890?
  Proč se zmiňují, tak jako mimo mísu?
  Má se napsat, že zbraně kat D do níchž spadají i revolvery např S.W. Colt. St. Entine, Lefosh.
  Dále pušky např Gewehr 88, Lebel, Mannlincehr, Mauser, Berdan II, Vetterli a neposlední řadě třeba puška z divokého západu Winchestr..
  Brokovnice pumpovací / lámací Colt/Lancaster
  To vše lze vlastnit od18ti let a též do toho nabývat střelivo od 18ti let na opčanský průkaz.
  A lze chodit po řádné tormentaci na střelnice a nebo nosit na sebeobranu..tam abych snad nekecal není tormentace nezbytná, protože nestřílíte.

  Jen je to taková má vsuvka..

  • Navíc zbraně vámi zmiňované používají náboje kdy střela není oplšáťovaná a tudíž způsobuje velmi devastující zranění.Jinak u ruských Specnaz se jako první vyučuje házení kamenem.Kámen není zbraň a válí se všude.A pokud dojde k nějaým nepokojům a vy umíte velmi dobře házet kamenem,tak si během chvilky zbraň opatříte .-)

  • Zbraně historické sice spadají do kategorie D, ALE musí se jednat o zbraně jejichž hlavní součásti byly vyrobeny do 31.12.1890. Zbraně vyrobené po tomto datu, se řadí do ostatních kategorií dle svých charakteristik. Dále se z těch historických zbraní nesmí střílet vyjma divadelních představení a rekontrukcí historických bitev, tj. není možné je použít na sebeobranu – možná nouzově při obraně domu. Dále třeba pumpovací brokovnice spadá do kategorie C/B (dle počtu brokových nábojů, které muže pojmout do zásobníku a komory). Gewehr 88 je opakovací puška, tedy zbraň kat C, stejně jako Winchestrovka. Doporučuji podívat se na zákon 119/2002 Sb. § 7, kde jsou zbraně kat D, tj. volně prodejné od 18ti let, neboť očividně této věci nejste znalý. Přestaňte prosím mistifikovat a nejdříve si ověřte co píšete.

 24. Tak k tomuto článku se vyjádřím asi takto:
  1) Zbrojní průkaz : pokud nemate tu správnou kategorii je vám úplně k ničemu dále o nakup zbraně většinou žádáte a daný model nebo typ vám nemusí být schválen PČR. Jakýkoliv přestupek je zaděláním na odebraní ZP .
  2) zbraně kategorie D typu Plynová Flobert nebo perkusní .
  Plynovky obecně : Pokud chcete udělat rámus a byt obtěžováni PČR a chtít něco vysvětlovat na stanici skvěla volba ale nic víc od toho čekat nelze.
  Flobert a perkusní zbraně obecně : Jde o krásné a skvěle zpracované kousky a pokud toužíte mít doma něco pro zábavu a oddech jděte 100% do nich. Neznám hezčí odpočinek jak neděle s kamarádem na střelnici u perkusáku a proloženy střelbou Flobertkou kávičku kousek buchty a jste v ráji. Tedy ja jo . Bohužel na pachatele to nezapůsobí když začnete ládovat předovku nebo ho střelíte Flobertkou jejíž výkon muže byt max. 7Joulu tedy slabší jak airsoftové zbraně.
  Další kategorií jsou chladné zbraně:
  no nevím jak kdo ale já si na old Chetrhenda nikde hrát nebudu a na krokodýla Dandyho už vůbec ne tak tady je věc na každém chladné zbraně jsou fajn ale na práci .
  tamhle něco přeseknout uříznout atd .

  Mechanické palné zbraně:
  Zde si přihřeji polívčičku :
  Nikdo dnes nebude hodit po městě nebo chránit svůj majetek anglickým 2 metry dlouhým lukem. jde zase o záležitost na sport a oddech . Ale třeba opravdu kvalitní Kuše z dobrým kytem a výbornými doplňky je jak vaší chloubou tak opravdu učiním obraným prostředkem pokud je správně seřízena a osazena nejlepe optikou z nočním viděním a laserovým zaměřovačem a pravidelným tréninkem není problém trefovat se na vzdálenost 200-300 m i více ale zde už opravdu tomu musíte věnovat čas.
  Závěr :
  Je na každém co si vybere ale je důležité mít vždy na paměti že se s tím da zabít!!!!

  • Hezký příspěvek. Jen bych poupravil – noční vidění (infra/nocto) je doplněk kat A, tj. podléhající výjimce. Mám jak plynovku, tak ostrou. U plynovky mám první slepý, další super-pepřáky. A co se týše dokazování. Mobil má záznamník, je tedy možné celý konflikt nahrávat – otázkou je samozřejmě v jaké kvalitě, případně vytočit 112/158 a vést vhodný dialog, aby policisté pochopili o co jde.

   • Souhlas. Mám plynovku a předpokládané nabiti je slepý, druhý CS a třetí pepřák. Nechci mít zbraň která zabíjí. Jsem si ale vědom, že když vytáhnu na obranu plynovku, tak útočník může vytáhnout „dospělou“ zbraň a je to jasný. Pak nezbývá doufat, že budu rychlejší a tím CS nebo pepřákem ho eliminuji. Výhodu mám v tom, že mohu použít bez velkého přemýšlení, protože nezabiji.

 25. ……případně mu jako myslivci (skupina C) propadl lovecký lístek……

  To je nesmysl, lovecký lístek není podmínkou ke zbrojnímu průkazu sk. C.

 26. V dnešní době by měl mít každý slušný chlap střelnou zbraň,a vykašlat se na jakékoliv povolení.Hajzl co vás napadne se taky nikoho neptal.

  • V dnešní době by měl mít každý slušný chlap střelnou zbraň,a vykašlat se na jakékoliv povolení – hmmm zajímavý názor.Ano,pokud si do nelegálně držené zbraně pořídíte gumové projektily a použijete zbraň jen kdyby vám zloděj vlezl do baráku a vy jste mu pustil dvě do hrudníku tak ano.Ale jinak zbraň potřebujete také umět dobře ovládat a nacvičovat střelbu s ní budete kde? A největší problém – náboje pro cvičnou střelbu budete shánět kde? A i kdyby ste měl kontakty na lidi kteří seženou náboje bez ZP,tak věřte že udělat si ZP a vřídit si povolení na nákup zbraně vyjde daleko levněji .-)

  • Budu-li se cítit ohrožen ihned střílím tak, abych způsobil co největší poškození útočníka. Je totiž lepší být zavřený, než mrtvý.

 27. Ve spoustě zemí včetně Slovenska si můžete chránit majetek se zbraní. Nechápu proč jsme sto let za opicema. Ono ale na druhou stranu někoho zastřelit, není žádná sranda a vím o čem mluvím.

  • Já zase nechápu smysl omezování výkonu vzduchovek! U nás nesmí být silnější než 16J,v německu je to jen 8J ale rakousko a některé další země sílu vzduchovek neomezují. Stejně víc než 25J z toho prostě nevytlačíte a tudíž ani 25J vzduchovka není nebezpečná tak aby její držení mělo být omezeno.To sportovní praky které jsou nyní v prodeji jsou daleko nebezpečnější!

 28. Já jsem použil plynovou pistoli a stal se ze mě výtržník dle policie ČR co pak jsou to vše kecy nechte se zabít a budete čistý

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Odesláním vyslovujete souhlas s dokumentem Všeobecné podmínky používání webových stránek

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Další z rubriky Právo

Zákon o boji s dezinformacemi musí vzniknout ihned

Osm týdnů po zablokování osmi dezinformačních webů s ruskou propagandou stále chybí jasné odůvodnění státu o výběru konkrétních webů i určení zodpovědnosti za takové kroky. Stát přitom únorovou výzvou operátorů k …

Nejčtenější

Nechcete už pracovat? Začněte počítat…

Už se vám nechce pracovat, protože jste se podle vašeho mínění už napracovali dost? Pak je ta správná chvíle spočítat si, zda máte nárok na starobní důchod, případně předdůchod či předčasný důchod. Pokud ještě ne, …
Kurzovní lístek
Chci nakoupit
Chci nakoupit
Chci prodat
EUR
EUR
USD
GBP
CHF
JPY
DKK
NOK
SEK
CAD
AUD
PLN
HUF
HRK
RUB