Češi teprve začínají ochutnávat Green Deal EU a už „prskají“

V téhle zemi Green Deal zjevně nemá šanci. Ještě ani pořádně nezačal a celý národ – lidi i firmy – už brečí, že zdraží elektřina. A hněvem lidu vystrašení politici svolávají mimořádné tiskovky. Tak znova: Cílem Green Dealu je masivní umělé zdražení „špinavých“ energií, kterých je většina.
Vláda na domácnosti a firmy přenáší od příštího roku opět podporu obnovitelných zdrojů a také platby související s technickými ztrátami v přenosové a distribuční soustavě nebo platby na podpůrné služby. Ilustrační foto: Depositphotos.com

Takové, jež podnítí přechod na zelené energie, které ale potřebují vyšší míru flexibility elektrizační soustavy, a zejména fosilní, případně jadernou zálohu, pročež jsou celkově výrazně dražší. To teď právě mají Češi začít pociťovat na vlastní peněžence.

Zdražení elektřiny není nějakou nežádoucí poruchou, je to přímo stěžejní záměr Green Dealu. Akorát že to politici lidem takto moc neříkají, pokud si to tedy vůbec sami uvědomují. Tak to povězme za ně. Bez masivního zdražení fosilní elektřiny nemůže Green Deal nikdy dosáhnout svých ambiciózních cílů.

Cílů, které tedy, ačkoli to už je jiná písnička, i přes svoji ambicióznost nemají bez výraznějšího zapojení Číny, USA, Indie… stejně šanci, byť jen zbrzdit, natož zvrátit proces klimatických změn, neboť EU už teď představuje z globálního hlediska příliš malého a vlastně celkem nevýznamného emitenta skleníkových plynů.

Zdražení regulované složky plateb za elektřinu domácnostem o 71 procent je nebývalé. Ale jde – při pohledu do nadcházející doby – stále právě jen o začátek. Dosud meziročně zpravidla docházelo ke změnám regulované složky v rozsahu jednotek procent, a to často spíše nižších jednotek.

Jistou výjimkou byl loňský rok, kdy Energetický regulační úřad (ERÚ) redukoval regulovanou složku o bezmála sedmnáct procent. Jakkoli toto snížení bylo nebývale rozsáhlým meziročním pohybem, v porovnání s nyní zamýšleným zdražením, o oněch 71 procent, byl jeho rozsah pouze zhruba čtvrtinový.

Ale doba mizivých meziročních nárůstů, ba poklesů regulované složky je pryč. I tak je navrhované navýšení regulované složky v podání ERÚ neúměrné a mohlo být rozloženo alespoň do dvou let.

Energetický regulační úřad každopádně v markantním navrhovaném zvýšení regulované složky zohledňuje zejména to, že cena silové elektřiny je v Česku stále na poměrně vysoké úrovni, a to navzdory razantnímu poklesu v porovnání s loňskými astronomickými maximy.

Vždyť cena silové elektřiny kupované na rok dopředu je nyní v Česku zhruba o 230 procent vyšší, než odpovídá průměru let 2014 až 2019. Tento růst cen silové elektřiny v řádu stovek procent odráží několik faktorů. Zejména jde o dopady války na Ukrajině a odstřihávání podstatné části EU od relativně levných ruských energií, zejména plynu.

Dále jde o důsledek zelené agendy EU, jejímž hlavním cílem je – v souladu se souborem regulací v podobě zmíněného Green Dealu EU – dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050. S tím je spojeno například zdražování emisních povolenek. Cena emisní povolenky EU v posledních pěti letech vzrostla o zhruba 400 procent.

Ve vyšší ceně silové elektřiny se odrážejí také další faktory, jako je například německá energetická transformace – takzvaná Energiewende – a s ní související odklon Německa od provozně relativně levné výroby jaderné elektřiny.

Rapidní růst cen silové elektřiny je na evropských burzách, i v Česku, patrný zvláště od druhé poloviny roku 2021. V příštím roce jej tedy lidé v Česku pocítí dosud nejpalčivěji právě i v regulované složce svých plateb za elektřinu.

Relativně drahá silová elektřina totiž zvyšuje náklady na elektřinu určenou na krytí ztrát elektrizační soustavy a taktéž obecně náklady na poskytování podpůrných služeb. Od roku 2021 také vzrostly náklady na investice v elektrizační soustavě, které odrážejí vyšší ceny stavebních prací i materiálů.

Navíc, probíhající nárůst počtu zdrojů obnovitelné energie zapojených do elektrizační soustavy vyžaduje kvůli jejich neřiditelné povaze a silné závislosti na nevyzpytatelných povětrnostních podmínkách více prvků flexibility, například v podobě denní akumulace, které ovšem opět zvyšují cenu elektřiny pro konečné odběratele z řad domácností či firem.

Dalším zdrojem růstu regulované složky ceny elektřiny je zásah vlády v podobě ukončení platby příspěvku za obnovitelné zdroje energie. V příštím roce bude tato platba uskutečňována samotnými domácnostmi a firmami, nikoli z prostředků veřejných rozpočtů. Vláda tím chce přispět k ozdravení veřejných financí.

Letos platbu odpouštěla – brala ji tedy na sebe –, aby ekonomice od drahých energií alespoň částečně ulevila. Po poklesu cen silové elektřiny má nyní vláda zjevně pocit, že této úlevy už dále není třeba.

Vláda na domácnosti a firmy přenáší od příštího roku opět také platby související se zmíněnými technickými ztrátami v přenosové a distribuční soustavě nebo rovněž uvedené platby na podpůrné služby.

Shrneme-li, v nárůstu cenu regulované složky elektřiny se tak odráží jak vlastní markantní zdražení silové elektřiny na burzách EU, které je zvláště patrné v letech 2022 a 2023, a pak také fakt, že na rozdíl od letoška už vláda nebude od drahých energií domácnostem a firmám ulevovat za cenu nárůstu veřejného zadlužení.

Vláda se zde chytla do vlastní pasti. Tak dlouho – ještě v opozici – strašila veřejnost rozvratem, ba bankrotem veřejných financí, ač zjevně sama uvěřila této nepodloženosti. A musí nyní úporně konat kroky, kterými jakoby veřejné finance ozdravuje.

Připomeňme jen, že žádná ratingová agentura ani loni, ani letos Česku rating nezhoršila. Agentura Standard & Poor’s ve svém říjnovém posudku označuje stav tuzemských veřejných financí za solidní a zadlužení za přiměřené. To vše ještě před nabytím účinnosti legislativy ke konsolidačnímu balíčku.

Je přitom třeba si uvědomit, že Green Deal je postavený na masivních dotacích, a tedy nárůstu zadlužení, jež samo o sobě ochromí ekonomiku EU a zhorší životní úroveň lidí (kvůli kombinaci vyšších daní a nižších mezd, pozn. aut.).

Vedle dotací se Green Deal opírá o extrémně nízké úrokové míry, uměle v uplynulých letech zmanipulované Evropskou centrální bankou, „tiskem“ bilionů eur. Za tyto „vytištěné“ biliony zase občané platí zhoršením životní úrovně v podobě vysoké inflace.

Není náhodné, že akcie klíčových výrobců turbín větrných elektráren v EU, jako je Siemens Energy nebo Orsted, v prostředí vyšších úroků padají prudce k zemi. Vyšší úroky, jež výrobce turbín větrných elektráren takto drtí, jsou nutné ke zkrocení mimořádně vysoké inflace, kterou výrazně přiživily právě předchozí extrémně nízké, nulové úroky a nezřízený „tisk“ bilionů eur.

Akcie německého Siemens Energy jsou od přelomu let 2020 a 2021 dole o nějakých 75 procent, pročež tento podnik žádá německou vládu v přepočtu o zhruba 400 miliard korun mimořádné sanace z kapsy daňového poplatníka.

Vskutku, zelená energie není levná. Dánský Orsted padá dokonce o zhruba 80 procent, v porovnání s vrcholem zelené mánie na přelomu let 2020 a 2021… Tehdy, v době neudržitelně nízkých, ba nulových úroků, přece bylo heslem doby, které znělo i Českem, že „Green Deal je příležitost“.

Green Deal je možná příležitost, ale zatím zhusta hlavně pro země typu autoritářské Číny či Kataru, financujícího terorismus. Primárním cílem Green Dealu totiž rozhodně není energetická bezpečnost a nezávislost na energiích ze zahraničí, i když to tak politici někdy vykládají.

Naopak. V rámci zelené agendy země EU zavírají své uhelné doly a svá ložiska zemního plynu, Německo dokonce vypnulo své jaderné elektrárny.

Místo toho se do EU vozí plyn z Kataru, tedy od klíčového sponzora Hamásu, a dále třeba z USA nebo z Austrálie. A takové Německo má být dle odborných prognóz v solární energetice v roce 2025 z 95 procent závislé na dovozech z Číny…

Autor je hlavní ekonom Trinity Bank
(Redakčně upraveno)

Zavřít reklamu
Sdílet článek
Diskuse 10
Sdílet článek
Diskuse k tomuto článku je již uzavřena
 1. MJ MOJE JMÉNO

  ……“celý národ – lidi i firmy – už brečí, že zdraží elektřina“…

  Tohle jste si pane Kovando fakt mohl odpustit…

 2. Pe Petr

  Kovanda je mimoň! Elektřina tady v ČR je drahá už řadu let kdy ještě nikdo green deal ani neznal. Problém je v parazitech co jsou zalezení v ČEZu a ti mají pořád málo. Jaderná el. vyrábí 1 kwh za 0,5 kč a občané mají tu samou elektřinu za 8 kč? Tady něco nehraje. Přes burzu prodávat není povinné jak lže neustále pětikolka(správně mají jít na burzu pouze přebytky) a znárodnění firmy ČEZ by stálo na jaře podle lháře Fialy nějakých 600 miliard,najednou nyní na podzim je to „pouze“ 200 miliard kč což je přijatelné. Platby na solární barony lze převést z občanů na emisní povolenky.Opět pětikolka lhala že tak to nejde. Celá Evropa to však takto praktikuje a Brusel to dokonce podporuje. Nesnáším tuhle prolhanou vládu a jejich poradce Kovandu….

 3. JD JDdhdzd

  Jaderná elektrárna si odkládá peníze i na svou budoucí likvidaci.
  Proč OZE obdobně si samy neplatí náklady na záložní zdroje a vyrovnávání sítě ?
  Tupost politiků je neskutečná.

 4. ko konas

  Pane Kovando velice jednoduše: Neregulovatelné zdroje, závislé na rozmarech přírody – to je náš cíl? Každé dogma je špatné, i to zelené!

 5. ko konas

  Němcům se to už začíná vracet. Britská premierka Thatcherová kdysi řekla velkou pravdu: „Němci nedělají malé chyby“. Čechům by ty malé chyby velmi slušely.

 6. OV Oldřich Vašíček

  Zdražovat „fosilní“ energii, kdy není náhradní technologie je nesmysl. Pak se toto „zdražení“ promítá do vstupů všeho a to včetně stavby zbytečných OZE, které, díky dotační politice, bez které by nevyrobily ani kWh, ještě více zdraží energii. Výsledkem jsou drahé energie, ztráta konkurenceschopnosti, stálé využívání fosilních zdrojů, které jsou zatíženy emisními povolenkami, aby se zamezilo jejich využívání. A v konečném důsledku, minimální dopad na životní prostředí. Spíše záporný.
  Nerozumím, co má být cílem GD, ale předpokládal jsem, že ochrana životního prostředí!

 7. Mi Mirek

  Když jsem si přečetl komentář, tak se mi otevřela kudla v kapse. Autor by z fleku mohl dělat agitky do komunistických novin, svého času Rudé Právo.
  Tvrzení, že ta „úžasně levná,kdykoli dostupná zelená energie“ z OZE nahradí fosilní elektřinu v dohledné době je dobrým doporučením leda do blázince.
  Naopak , společnost se nechtěně stala pacientem , na kterém provádí své pokoutní kejkle zelení ekomagoři , jejichž odbornost se limitně blíží nule.
  V Bruselu rozhodují lidé , kteří tzv. zelenou ideologii nadřadili přírodním i společenským zákonům a věří , že tak nám nadekretují skvělou budoucnost.
  Takhle ale svět nefunguje.

  EU ekonomicky v globálním světě silně chátrá , její podíl na tvorbě globálního HDP spadl za dvacet let více než o polovinu v provnání s Asií a USA.
  Na celkových emisích CO2 se podílí cca 8% a vynakládá astronomické částky na projekt gryndýlu, který je předem odsouzený k neúspěchu.

  Jsem zajisté také pro odchod od fosilních paliv, ale nikde ne takovým zjevně zbrklým a neodborným způsobem , který nám nadiktovali z Bruselu a které díky českým eurohujerům jsou nám násilně vnucovány.

 8. Pavel Šmíd

  To je tak zmatený článek, že jsem vůbec nepochopil, který pohled vlastně zastává. Češi brečí, elektřina bude drahá, smiřte se, ale elektřina je příliš drahá, vláda potřebuje peníze, vláda se zadlužuje málo, Green deal likviduje ekonomiku, EU tiskne peníze a OZE je dobré pro Katar, co podporuje teroristy (v Kataru bych si fotovoltaiku taky postavil, to je pravda). Ale co si z toho jinak vybrat …

 9. Mi Miro

  Jak tu koukám na ty komentáře, tak ten článek nikdo nepochopil, toto je kritický článek o příčinách vysokých cen elektrické energie v česku, co způsobuje již nyní GD a to ještě oficiálně na ostro nevstoupil v platnost, tudíž se jedná o „přípravnou fázi“, která na nás takto neblaze dopadá. A vy tu kritizujete Kovandu, ale zároveň ho opakujete, byť trošku překrouceně, protože z vašich komentářů vidím, že problematice energetiky, sotva rozumíte, tedy spíše nerozumíte. On to bere z ekonomického hlediska, a já jako energetik s ním souhlasím, s jeho kritikou příčin, které nám zdražují elektřinu. Ano, ten první odstavec, kde píše, že češi už brečí a pociťují na peněžence dopady GD, je docela nešťastný. A má pravdu, že pokud má vejít v platnost, tak se musíme ještě více zadlužit, v podstatě popsal fakta, která provází greendeal. Zkuste si ten článek přečíst celý a pochopit, ne jen první odstavec.

Kurzovní lístek
Chci nakoupit
Chci nakoupit
Chci prodat
EUR
EUR
USD
GBP
CHF
JPY
DKK
NOK
SEK
CAD
AUD
PLN
HUF
HRK
RUB