Daňové a další odpustky už v létě

Červencem začíná léto nejen prázdninové, ale také Milostivé. Tentokrát s číslovkou 3, protože už potřetí se dočkají významné pomoci dlužníci, vůči nimž mají pohledávky státní instituce. Poprvé však za dluhovou amnestií nestojí dvojice poslanců M. Výborný (KDU-ČSL) a P. Nacher (ANO), ale ministerstva financí (MF) a práce a sociálních věcí (MPSV).
První dvě Milostivá léta zbavila hrozby exekucí kolem 61 000 osob. Tato amnestie pomáhá nejen dlužníkům, protože část z nich se díky ní dostane z často neřešitelné situace, ale i věřitelům, kteří vydolují alespoň část pohledávky. Ilustrační foto: FAEI.cz

Ta připravila dva zákony, společně označené Milostivé léto 3, které jsou zaměřeny na penále, úroky a exekuční náklady zejména u dluhů vůči České správě sociálního zabezpečení a Finanční a Celní správě ČR. Odpouštět se budou také tzv. justiční pohledávky ve správě soudů nebo Vězeňské služby ČR.

Bez asistence exekutorů

Další změnou oproti předchozím Milostivým létům je, že to letošní se už nevztahuje pouze na pohledávky vymáhané soudními exekutory, ale umožňuje oddlužit ty, proti nimž byla zahájena správní exekuce. A část zákona se týká dluhu nejen fyzických osob, ale v případě automatického odpuštění minimálních částek také firem.

Základní myšlenka však zůstává zachována – po uhrazení dlužné jistiny (původně neuhrazené částky, pozn. aut.) je možné žádat o odpuštění tzv. příslušenství dluhů, tedy např. úroků, penále a exekučních nákladů. Aby se nedalo narychlo chytračit, týká se tato možnost pouze dluhů vzniklých do 30. září 2022.

Podle odhadů MPSV by se jen nezaplacené sociální pojištění mohlo týkat jednoho milionu fyzických osob a firem a odpuštěné penále by mohlo dosáhnout částky okolo 17 miliard.

Kromě pojistného daně

Vedle České správě sociálního zabezpečení se Milostivé léto 3 se velká část restů týká finanční a celní správy (mj. nezaplacené daně), ministerstva financí, soudů a vězeňské služby. Všude platí, že tento dluh musel vzniknout před 30. září 2022 a musí být uhrazen v období mezi 1. červencem a koncem listopadu 2023.

V případě jednotlivého nedoplatku vyššího než 5 000 korun bude dlužníkům umožněno uhradit jistinu ve čtyřech pevně daných splátkách do sedmnácti měsíců od 1. července 2023. Po splnění této podmínky se dlužníci zbaví navýšení původní dlužné částky o úroky a penále, pokuty za opožděné plnění daňové povinnosti a náklady řízení, včetně exekučních nákladů.

A také zbytečné zátěže v podobě drobných nedoplatků, které však kvůli prodlení neustále narůstají. Automaticky 1. červencem totiž zaniknou nedoplatky na dani nepřesahující 200 korun, v případě daně z nemovitých věcí nedosahující 30 korun. Pokud má dlužník více malých nedoplatků, nesmí jejich součet překročit 1 000 korun.

Žádost přímo věřiteli

Co konkrétně má dlužník udělat? U předchozích dvou dluhových amnestií, které se týkaly pouze lidí postižených exekucí, žádal o odpuštění tzv. příslušenství daně přes exekutora, nyní se obrací s žádostí přímo na instituci, u níž má dluh.

Podmínkou je tedy elektronické či písemné podání žádosti o mimořádném odpuštění, dále uhrazení jistiny (částky ve výši původního dluhu vzniklého před 30. 9. 2022), což musí stihnout v rozhodném období (mezi 1. červencem a 30. listopadem). Pokud je jistina již uhrazená, dojde k odpuštění příslušenství pouhým podáním žádosti.

Odpuštění se netýká příslušenství u jistin vymáhaných soudním exekutorem (které byly předmětem Milostivého léta I a II), a dále jistin vymáhaných cestou mezinárodní pomoci.

Někde i místní poplatky

Milostivé léto 3 se týká především příslušenství u pohledávek na sociálním pojištění a některých daní, justičních pohledávek ve správě soudů nebo Vězeňské služby ČR.

V případě vybraného příslušenství daně může o odpuštění požádat pouze fyzická osoba. Automatický zánik minimálních nedoplatků se však týká i právnických osob.

Územně samosprávné celky budou moci na základě vlastní vyhlášky aplikovat Daňové milostivé léto i v případě místních poplatků nebo odvodů za porušení rozpočtové kázně ve své působnosti.

Vydělají dlužníci i věřitelé

První dvě Milostivá léta zbavila hrozby exekucí kolem 61 000 osob. Při prvním pokusu, který zahrnoval pohledávky mj. institucí s účastí státu, např. Všeobecné zdravotní pojišťovně uhradilo 15 000 klientů částku 216 milionů korun, které pojišťovna považovala za již nevymahatelné.

Pražský dopravní podnik registroval platbu 14,5 milionů korun od zhruba 14 tisíců cestujících. Pokud by měli zaplatit nejen pokuty, ale i penále, šlo by o částku kolem 150 milionů.

Milostivá léta 1 a 2 tedy prokázala, že tato amnestie pomáhá nejen dlužníkům, protože část z nich se díky ní dostane z často neřešitelné situace, ale i věřitelům, kteří vydolují alespoň část pohledávky.

Odborníky jsou tyto akce považovány za dobře myšlený, ale nesystémový krok, který by se neměl opakovat, aby na něj dlužníci napříště nespoléhali.

Zavřít reklamu
Sdílet článek
Diskuse 0
Sdílet článek
Diskuse k tomuto článku je již uzavřena
Kurzovní lístek
Chci nakoupit
Chci nakoupit
Chci prodat
EUR
EUR
USD
GBP
CHF
JPY
DKK
NOK
SEK
CAD
AUD
PLN
HUF
HRK
RUB