Jak odejít dříve do důchodu bez finančních ztrát? Řešením je předdůchod

Poradna
Stále více lidí chce přestat pracovat dříve, než v době dosažení důchodového věku a odejít do takzvaného předčasného starobního důchodu. Podle údajů České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) v současnosti zhruba každý třetí důchodce ukončil výdělečnou činnost předčasně. Předčasný důchod ale znamená výrazné krácení penze, na niž máme v řádném důchodu nárok. Lidé by se proto měli více zajímat o možnosti takzvaného předdůchodu.
Zhruba každý třetí důchodce ukončil svou výdělečnou činnost předčasně. Ilustrační foto: Depositphotos.com

Jeho využití je zatím malé, ovšem zájem o něj postupně roste. Podle Asociace penzijních společností v roce 2018 předdůchod z doplňkového penzijního spoření čerpalo 3 915 osob, meziročně přibylo 1 239 předdůchodců. Ke konci loňského roku pobíralo předdůchod celkem 4 455 osob, přičemž jeho průměrná výše činila 9 929 Kč. Tento způsob čerpání úspor má velký potenciál, protože – na rozdíl od předčasného důchodu – lze u něj výrazně eliminovat dopady na výši starobní penze.

Ze statistických ročenek ČSSZ vyplývá, že v současnosti zhruba každý třetí důchodce ukončil výdělečnou činnost předčasně. V roce 2018 bylo v České republice 1 808 969 starobních důchodců, přičemž předčasný starobní důchod pobíralo více než půl milionu (536 229) z nich. Průměrný předčasný starobní důchod v roce 2018 činil 11 066 Kč, avšak téměř polovina (49,54 %) z předčasných důchodců na tuto průměrnou hodnotu nedosáhne. Nedílnou součástí předčasného starobního důchodu je jeho trvalé krácení.

„V době krize celá řada firem nabízela lidem na první pohled lákavé jednorázové odstupné – třeba 200 tisíc korun, když odejdou do předčasného starobního důchodu. Málokdo si ale spočítá, o kolik přijde kupříkladu během dvaceti let pobírání sníženého starobního důchodu. Při odchodu do důchodu například o tři roky dříve přijdete i s desetitisícovým řádným důchodem skoro o dva tisíce korun měsíčně, což za 20 let dělá skoro půl milionu korun,“ vysvětluje Jiřina Holubová ze společnosti Freedom Financial Services.

Při úvahách o dřívějším odchodu z ekonomicky aktivního života proto stojí za to, kromě předčasného starobního důchodu, důkladně zvážit i další alternativu, kterou může být předdůchod. Jeho čerpání ale vyžaduje mít být účastníkem doplňkového penzijního spoření po dobu minimálně 60 měsíců a mít v něm naspořeny dostatečné prostředky.

Přesněji řečeno, je nezbytné disponovat naspořenou částkou, která se rovná 30 % průměrné mzdy vyhlášené ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV) vynásobenou počtem měsíců trvání předdůchodu. „Výplata předdůchodu musí trvat nejméně dva roky, nejdéle pět let. Konkrétně pro letošní rok je nutné mít naspořeno od 240 696 korun pro dva roky do 601 740 korun pro pět let,“ vysvětluje Holubová.

PSALI JSME:
Nechcete už pracovat? Začněte počítat…

O kolik si pohoršíte s předčasným důchodem?

Modelový výpočet předčasného starobního důchodu s cílem porovnání jeho výše pro různá období a různě dlouhé doby „předčasnosti“ je s ohledem na inflaci, růst mezd, valorizace důchodů a podobné faktory komplikovaný. Pro představu krácení důchodu ale postačí zjednodušený výpočet provedený z výše důchodu 10 168 Kč a 36 315 Kč spočítané na úrovni roku 2020 z vyměřovacích základů do roku 2019.

Příklady krácení předčasného starobního důchodu 10 168 Kč (výpočet na úrovni roku 2020)

Dny předčasnosti Počet započatých 90 dnů Doba pojištění (roky) Krácení procentní výměry* Starobní důchod Snížení starobního důchodu
0 0 46 0,0 % 10 168 Kč 0 Kč
−360 4 45 −5,1 % 9 675 Kč −493 Kč
−630 7 44 −10,2 % 9 181 Kč −987 Kč
−1 170 13 43 −20,4 % 8 194 Kč −1 974 Kč
−1 826 21 41 −35,4 % 6 742 Kč −3 426 Kč

*Krácení procentní výměry o % výpočtového základu

Příklady krácení předčasného starobního důchodu 36 315 Kč (výpočet na úrovni roku 2020)

Dny předčasnosti Počet započatých 90 dnů Doba pojištění (roky) Krácení procentní výměry * Starobní důchod Snížení starobního důchodu
0 0 46 0,0 % 36 315 Kč 0 Kč
−360 4 45 −5,1 % 33 889 Kč −2 426 Kč
−630 7 45 −8,7 % 32 176 Kč −4 139 Kč
−1 170 13 43 −20,4 % 26 610 Kč −9 705 Kč
−1 827 21 41 −35,4 % 19 475 Kč −16 840 Kč

*Krácení procentní výměry o % výpočtového základu

Výpočty ukazují, že pokud by odešel do předčasného starobního důchodu člověk s nárokem na řádný důchod 10 168 Kč pět let před vznikem nároku na řádný starobní důchod, byl by mu přiznán předčasný důchod ve výši 6 742 Kč.

„To oproti řádnému starobnímu důchodu znamená snížení o 3 426 korun, tedy o 33,7 %. V případě vyššího uvažovaného důchodu je krácení ještě výraznější, v našem příkladu – při řádném důchodu 36 315 korun – by byl předčasný důchod krácen na 19 475 korun. To se rovná snížení o 16 840 korun, tedy o 46,4 procenta,“ popisuje Holubová.

PSALI JSME:
Odchod do předčasného důchodu je třeba pečlivě naplánovat

Odchod do předčasného důchodu oddalte úřadem práce

Pokud by klient skutečně uvažoval o odchodu do předčasného starobního důchodu, bylo by vhodné, aby se nejprve evidoval na úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání. Od věku 55 let má nárok na podporu v nezaměstnanosti s podpůrčí dobou 11 měsíců. Takto může posunout termín odchodu do předčasného starobního důchodu na pozdější dobu. Tím se sníží počet dnů „předčasnosti“ a krácení výše důchodu bude znatelně nižší.

„V případě, že by klient nastoupil do předčasného starobního důchodu o 11 měsíců později, při využití doby evidence na úřadu práce před začátkem pobírání předčasného starobního důchodu by byl jeho předčasný důchod v prvním modelovém případě o 726 korun vyšší, ve druhém o 3 568 korun vyšší, než při nevyužití možnosti evidence na úřadu práce,“ vysvětluje odbornice na penze.

Předdůchod má na výši důchodu výrazně nižší dopad

Jako mnohem přijatelnější alternativa k předčasnému důchodu se proto jeví předdůchod. Protože se předdůchod nehodnotí jako doba pojištění ani jako náhradní doba pojištění, bude se klientovi potenciální doba pojištění, a tím i výše starobního důchodu, sice snižovat, ovšem ne tak výrazně jako v případě předčasného starobního důchodu. Za každý rok předdůchodu se procentní výměra důchodu sníží o 1,5 %, minimálně tedy o 3 %, maximálně o 7,5 %, jak ukazují následující tabulky porovnávající modelové příklady.

PSALI JSME:
Pracující důchodci mají o něco méně byrokracie

Krácení starobního důchodu ve výši 10 168 Kč vlivem předdůchodu (výpočet na úrovni roku 2020)

Trvání předdůchodu (roky) Trvání předdůchodu (dny) Doba pojištění (roky) Krácení procentní výměry * Starobní důchod Snížení starobního důchodu
0 0 46 0,0 % 10 168 Kč 0 Kč
2 730 44 −3,0 % 9 878 Kč −290 Kč
3 1 095 43 −4,5 % 9 733 Kč −435 Kč
4 1 461 42 −6,0 % 9 588 Kč −580 Kč
5 1 826 41 −7,5 % 9 442 Kč −726 Kč

*Krácení procentní výměry o % výpočtového základu

Krácení starobního důchodu ve výši 36 315 Kč vlivem předdůchodu (výpočet na úrovni roku 2020)

Trvání předdůchodu (roky) Trvání předdůchodu (dny) Doba pojištění (roky) Krácení procentní výměry * Starobní důchod Snížení starobního důchodu
0 0 46 0,0 % 36 315 Kč 0 Kč
2 731 44 −3,0 % 34 888 Kč −1 427 Kč
3 1 096 43 −4,5 % 34 174 Kč −2 141 Kč
4 1 461 42 −6,0 % 33 461 Kč −2 854 Kč
5 1 827 41 −7,5 % 32 747 Kč −3 568 Kč

*Krácení procentní výměry o % výpočtového základu

PSALI JSME:
Jak odstranit bílá místa ve vlastní pracovní historii?

Během předdůchodu se opět registrujte na úřadu práce

Zatímco pobíráte předdůchod, můžete se současně evidovat na úřadu práce a prvních 11 měsíců brát podporu v nezaměstnanosti v plné výši. Výplata předdůchodu nemá žádný vliv na výši podpory v nezaměstnanosti. V evidenci na úřadu práce lze zůstat i po skončení výplaty podpory v nezaměstnanosti (maximálně tři roky).

Tuto kombinaci lze uplatnit vždy, a zejména pak v případě, kdy dávky z předdůchodu nebo jen z podpory v nezaměstnanosti nestačí na pokrytí životních nákladů žadatele. Další výhodou je to, že ke krácení doby pojištění při předdůchodu dojde jen v malé míře, neboť evidence na úřadu práce (jak s podporou, tak bez ní) se započítává jako náhradní doba pojištění, která se redukuje jen na 80 %.

Krácení starobního důchodu ve výši 10 168 Kč při souběhu předdůchodu a evidence na úřadu práce (výpočet na úrovni roku 2020)

Trvání předdůchodu (roky) Trvání předdůchodu (dny) Doba pojištění (roky) Krácení procentní výměry * Starobní důchod Snížení starobního důchodu
0 0 46 0,0 % 10 168 Kč 0 Kč
2 730 46 0,0 % 10 168 Kč 0 Kč
3 1095 45 −1,5 % 10 023 Kč −145 Kč
4 1461 45 −1,5 % 10 023 Kč −145 Kč
5 1826 44 −3,0 % 9 878 Kč −290 Kč

*Krácení procentní výměry o % výpočtového základu

Krácení starobního důchodu ve výši 36 315 Kč při souběhu předdůchodu a evidence na úřadu práce (výpočet na úrovni roku 2020)

Trvání předdůchodu (roky) Trvání předdůchodu (dny) Doba pojištění (roky) Krácení procentní výměry * Starobní důchod Snížení starobního důchodu
0 0 46 0,0 % 36 315 Kč 0 Kč
2 731 46 0,0 % 36 315 Kč 0 Kč
3 1096 46 0,0 % 36 315 Kč 0 Kč
4 1461 46 0,0 % 36 315 Kč 0 Kč
5 1827 45 −1,5 % 35 602 Kč −713 Kč

*Krácení procentní výměry o % výpočtového základu

PSALI JSME:
V důchodu bychom chtěli 20 tisíc měsíčně. Jenže nemáme našetřený milion

Evidence na úřadu práce je výhodná

Výhodnost evidence na úřadu práce je tudíž zřejmá. „Při hodnocení této varianty je třeba zohlednit i to, že by klientovi byla prvních 11 měsíců vyplácena podpora v nezaměstnanosti. Při čerpání předdůchodu bez výdělečné činnosti je tak doporučeno využít možnosti evidence na úřadu práce vždy,“ radí Holubová. Podle navíc lze při předdůchodu – na rozdíl od předčasného důchodu – neomezeně pracovat. „Potom by se z důvodu čerpání předdůchodu nesnižovala doba pojištění a starobní důchod by byl vypočítán v plné výši,“ dodává.

Kombinaci předdůchodu a výdělečné činnosti lze uplatnit zejména v případě, pokud jsou příjmy z výdělečné činnosti po dobu, která se kryje s předdůchodem, nízké a snižoval by osobní vyměřovací základ, a tím i konečný starobní důchod. O nezahrnutí nízkých příjmů do vyměřovacího základu při stanovování osobního vyměřovacího základu lze totiž požádat v případě, že se období pobírání těchto příjmů kryje s dobou, kterou je možné hodnotit jako vyloučenou. A dobou vyloučenou je právě také doba čerpání předdůchodu.

„Výhodou kombinace předdůchodu a přivýdělku je i to, že peníze vyplácené z předdůchodu, vzhledem k trvajícím příjmům z výdělečné činnosti, lze reinvestovat do spořicích nebo investičních produktů s vyšším výnosem, než dosahuje doplňkové penzijní spoření, nebo do produktů, na něž lze získat znovu státní příspěvky i slevy na daních, například i do nově založené smlouvy o doplňkovém penzijním spoření,“ uzavírá odbornice na důchody.

PSALI JSME:
Do důchodu v 65 letech. Nebo bude všechno jinak?

Zavřít reklamu ×
 1. Důchod , předčasný důchod i předdůchod – to je jedno – je to jen čekání na smrt.

  • Ale i přitom čekání na smrt musíš za něco žrát a platit energie a bydlení. Máš hloupý názor.

  • Je vidět, že jste pasivní člověk. Jít o 2 roky dřív + rok ÚP, to je o 3 roky delší život. A těch mínus 1500 Kč měsíčně si vždycky nějakou brigádou lze hravě přivydělat, a to bez stresů, kindrmanažmentu a podobných laskomin.

 2. Odešla jsem v roce 2018 do předdůchodu, spojila jsem se s finančním poradcem. Ten mi pomohl vše vyřídit. Pokud bych šla do předčasného důchodu, byla bych trvale finančné krácena. To je asi ten největší rozdíl.

 3. Dobrý den,
  vcelku dobrý, jen nevím kde vzal autor krácení za 360 dní
  5,1%, když za prvních 4×90 dní činí krácení 4×0,9% tj.
  -3,6%, takto zkresleno je to vždy, a už nepíšete, že když
  jdete do předčasného důchodu, tak částku pobírání
  důchodu dostanete navíc a nikdy nevíte jak dlouho ten důchod budete pobírat.

  • Výpočty poskytla v článku zmíněná paní Jiřina Holubová ze společnosti Freedom Financial Services.

   • V předdůchodu musíte žít ze svých peněz, zatímco v předčasném důchodu pobíráte důchod. Já jsem šel do předčasného důchodu o 21 měsíců dříve. Když si spočítám kolik jsem bral důchod a celkovou částku za těch 21 měsíců vydělím částkou o kterou mi snížili důchod, tak mi vyšlo, že se mi to vyrovná za 22 let. Tedy musel bych se dožít 84 let, abych na tom začal prodělávat, a to už tady buď nebudu, nebo mi to už bude jedno.

     • Jsem stejneho nazoru,radeji jit riv a jeste si neco uzit,nez strihat metr a ani se ho nedozit,nebo jen kratce….

    • Ano, je lepší nižší důchod a vlastními prostředky doplnit snížení, než utratit naspořené peníze za předdůchod.

     • Přesně tak-z předdůchodu se bez brigády nedá vyžít,a utrácíte vlastní peníze.
      Lepší jít do předčasného důchodu a z naspořeného penzijka si k tomu nechat vyplácet měsíční rentu-neboť při plné výplatě penzijka vás staršným způsobem zkásnou

    • Bravo!
     Udělal jsem to naprosto stejně, jako vy.
     Jakmile vznikne nárok na nějaký důchod ihned konec práce, protože nejsme perpetum mobile. A navíc krácený důchod se dá navýšit Příspěvkem na bydlení, který k předčasnému důchodu pobírám od sociálky.

 4. Předdůchod si může dovolit jen bohatý člověk, který má hodně našetřeno a v podstatě to vyjde nastejno. Buď vydáte uspořené peníze předem anebo pak o ně přijdete v kráceném důchodu. Je to výmysl Kalouska a jeho slavného ministra co nás budoucí důchodce pěkně odrbal.

  • „….jen bohatý člověk…“ – A vy si myslíte, že našetřit půl mega může jen bohatý člověk? Tak to je mi vás skoro líto, a koukejte něco dělat „schnell, schnell“ lenochu.

   • tak schnel schnel jezivče líná, až se budete ráno sotva belhat do práce a odpoledne z práce vás málem ponesou tak vás chci vidět a šetřit z čeho při tak drastických daních a šílených cenách, o pardon jezivčevy máte nasysleno že

    • Omlouvám se všem předem za to řeknu a nechci tím nikoho urazit. Já lidi nerozděluji na líné a pracovité, ale na chytré a hloupé. Ten chytrý je přemýšlivý, byť mnohdy bez vzdělání. Ten hloupý je prostě blbec mnohdy s řadou titulů.
     Příkladů mám mnoho, ale to by byl román, tak jen jeden.
     Kouříte? Tak jste ten blbec. Zdravotní, partnerské, sousedské ani jiné aspekty neřeším. Jen čísla. Krabička cigaret 100,- Kč na den. Doba kouření od mládí do důchodu tzn. 40 let= 1.460.000,- Kč. Za tyhle peníze můžete mít slušný byt nebo i domek na vsi, nebo malém městě, takže nemusíte platit nájem, který hodně ukrajuje z důchodu, nebo mít hromadu krásných dovolených u moře, předdůchod atd.
     Patříte-li tedy k té polovině dospělých obyvatel ČR, kteří nekouří, zřejmě nebudete o sobě tvrdit, že jste chudí. A kouříte-li, potom hr na mě a zpochybněte každé mé napsané písmenko. Vy jste skutečně chudí a bohužel ne jen nedostatkem peněz.

 5. Vážená paní, kdyby jste dělala rukama a nebyla schopná se z práce dobelhat domů, byla byste ráda, že můžete jít dříve do důchodu. A šetřit? Z čeho ?

 6. Moc se mi líbí, jak je lidem doporučováno se jít odložit na pracovní úřad a pobírat podporu. V době nedostatku zaměstnanců by měl být žadatel okamžitě nabídnut na pracovní trh (jakákoliv práce) a pokud nebude souhlasit okamžitě vykopnout z evidence. Proč mají moje děti platit nějaké vyčůrané pobírače dávek tedy nechápu.

  • Telly, vy jste telle. Chci vidět, jak vás někdo vítá s otevřenou náručí a zaměstnává např. v 62 letech.

 7. Toto co tady píšete je absolutní lež. Pokud půjdete do předdůchodu musíte mít našetřeno poměrně dost peněz,
  protože budete do doby než dostanete starobní důchod
  žít jen ze svých úspor. Stát za vás zaplatí pouze zdravotní a sociální. Takže musíte mít peníze na penzijním připojištění a ještě i doma. Tak si spočítejte kolik asi měsíčně budete potřebovat (min. 15000 až 20000 Kč) x 12 nebo 24 měsíců atd.

 8. Cituji“Při odchodu do důchodu například o tři roky dříve přijdete i s desetitisícovým řádným důchodem skoro o dva tisíce korun měsíčně, což za 20 let dělá skoro půl milionu korun,“ vysvětluje Jiřina Holubová ze společnosti Freedom Financial Services.“ Ale za ty tři roky dostanu od státu 3*12*8000=288000,- takže vyrovnáno budu mít za 288/2=144 měsíců a to je 12 let. a musím se toho dožít.( Data z roku 2017 navíc ukazují, že naděje dožití pro českého muže byla 76 let.Tzn. že pokud jdu do předčasného v 60 letech, tak mne stát „oškube“ o 4 roky =>o 96 000,- Kč a to si myslím, že za 3 roky volného života v důchodu stojí.)A navíc INFLACE+ nebezpečí krácení důchdů…

 9. Protože nikdo nezná svůj věk dožití,tak se předdůchod ani náhodou nevyplatí,to si ušetřené peníze z předdůchodu budu kompenzovat nižží důchod.Musel bych se dožít alespoň 90 let,aby se mi to vyplatilo.

 10. Lidi jsou dnes dost nemocní a kolikrát už nezvládají pracovat v dnešním prostředí. Taky tráví převážnou část času v práci a doma všechno chátrá. Tak že pokud to jde a mám nějaké peníze, budu radši doma a budu také pracovat, ale na svém, protože si nechci nechat spadnout barák na ůkor nějaké almužny od podnikatele. A dneska dostat důchod i když je člověk opravdu nemocný je nadlidský ůkol. Tak že, pokud to půjde oželím i tu státní almužnu. A přestanu pracovat klidně v 55 letech. Musím mít ale prachy no a tost lidí tohoto věku má z restitucí, ne ze spoření, nebo z podnikání, ne z práce. Práce je až poslední možnost jak získat peníze a takhle to je.

 11. Ještě jsem zapoměl říct, pokud už máte peníze na ůčtu, tak vám je sežere inflace, tak že je nutnost je množit, ale ne tím že začnu někde sloužit, ale musím investovat tam, kde mi peníze porostou, ne kde o ně přijdu. Tak že trošku bystrému člověku se naskytnou pozemky, nemovitosti, nebo třeba nějaké akcie, když už člověk má trošku filipa a představivost. Hlavně si nekupujte auto, nebo podobné spotřební zboží.

 12. No ti hodně otrlý a odvážní začnou vydělávat prachy přes politiku, nebo drogy a tam jsou největší výdělky, ale smrdí to kriminálem. Tak zapřemýšlejte co bude asi nejlepší, ale chodit do práce to určitě nebude.

 13. At to vezmete z kterékoliv strany,stát Vám nic nezaručí jen to,že Vás oškube kde může.Přeci musí být uspokojeni ,,generální ředitelé,guvernéři,menegment,který vyžírá nezasloužené peníze na úkor těch,kteří vytváří skutečné hodnoty pro stát.Církve,kterým se ,,vrací majetky se obohacují na úkor nás Všech,nepotřebujeme faráře,kostely kdo chce věřit v Boha,at věří ale proč máme sponzporovat tmářtví těchle vyčůránků,přečtou něco z Bible za desetitisícové platy,kam jdou příspěvky a ne malé z darů,kdo je eviduje a hlavně-kdo je využívá?!Ještě jsem nečetl ani neslyšel,že by církev darovala ze svých příjmů finance na ,,potřebné!!!!!Umí jen nastavovat dlan a dejte,kolik prostředků si fráteníci takto přisvojili?!!Věříš v Boha,,věř ale pak si jej také sponzoruj sám.

 14. Kdo mi prosím vysvětlí, jak je možné, že člověk, který od roku asi 1990 nikdy nebyl oficiálně zaměstnán, průběžně byl na ÚP, tak pobírá starobní důchod kolem 15000,- Kč a člověk, který celý život pracoval, odváděl daně ( a měl těžkou práci ), pobírá kolem 7000,- Kč?

  • To první nevím, spíš nesmysl, todruhé zcela reálné, například zedník jako osvč, platící si celou dobu minimum…
   Oni tihle řemeslníci si neuvědomují, že sice na ruku mají více, ale důchod bude směšný.
   Podobný případ jsou kamioňáci pobírající minimální mzdu a vše ostatní na ruku, pak se v důchodu diví…
   Bordel je i to, že to dobře placení státní úředníci nepotírají a dokonce i takové firmy jako Škodovka zaměstnává tisíce lidí na dohodu, což je další podvod na tyhle chudáky…

 15. Paní Jiřinka Holubová z FFS ovšem předpokládá, že se důchodce 20 – ti letého užívání dožije . Myslím, že být v důchodu je pouze almužnička pro chudé apod. Je spousta aspektů, které takovéto uvažování lidi odradí. Vypočítávání toho o kolik přijdou je nepřímo úměrné s „?“ délkou lidského smysluplného života. Sama skutečnost, že pracující lidé hlavně fyzicky pracující odcházejí do PD, nebo i předůchodu je spíše jistotou minimálního příjmu. Omezení výše výdělku v předčasném důchodu je zároveň omezením přijmů do státní kasy….takže logika houpacího koně.

 16. Odejít do předčasu může jen úplnej trotl,co neumí počítat. Sám si na to platit a dostávat svoje peníze postupně,múže jen hlava vypatlaná…

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odesláním vyslovujete souhlas s dokumentem Všeobecné podmínky používání webových stránek

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Další z rubriky Zaměstnání

Podíl nezaměstnaných se v dubnu snížil

Podíl nezaměstnaných osob se v dubnu podle údajů Úřadu práce snížil ze 3,9 na 3,7 procenta, což bylo v souladu s tržním očekáváním. Po sezónním očištění podíl nezaměstnaných stagnoval na úrovni z předchozího měsíce …

Další pokles nezaměstnanosti

Podíl nezaměstnaných se v prvním čtvrtletí letošního roku pohyboval okolo čtyř procent, ale s nástupem teplejšího počasí jsme očekávali jeho postupný pokles. Tuto hypotézu potvrdily výsledky Úřadu práce, podle nichž …

Nejčtenější

Kurzovní lístek
Chci nakoupit
Chci nakoupit
Chci prodat
EUR
EUR
USD
GBP
CHF
JPY
DKK
NOK
SEK
CAD
AUD
PLN
HUF
HRK
RUB