Mezinárodní standardy IFRS lépe odrážejí skutečný stav firem. České účetnictví se jim má přiblížit

Přiblížit české účetnictví mezinárodním standardům má připravovaný návrh nového zákona o účetnictví, podle nějž se má v Česku účtovat od roku 2024. Prvotní návrh připravený letos ministerstvem financí zavádí například možnost přepočítat dlouhodobé závazky a rezervy anebo účtovat v zahraniční měně, třeba v eurech, dolarech nebo librách.
Přiblížit české účetnictví mezinárodním standardům má připravovaný návrh nového zákona o účetnictví. Ilustrační foto: Depositphotos.com

Když si totiž dnes tatáž společnost spočítá výsledek hospodaření podle tuzemských a mezinárodně platných pravidel (IFRS, International Financial Reporting Standards, pozn. red.), nedojde ke stejnému výsledku. IFRS se již roky řídí některé české korporace vykazující mateřským společnostem do zahraničí.

„Největší odlišnost od českého účetnictví je v tom, že mezinárodní účetní standardy se víc zaměřují na realitu, skutečný stav věcí, jaký je platný k aktuálnímu datu. České účetnictví se dívá na řadu věcí, které společnost vlastní, velmi rigidně,“ informoval redakci FAEI.cz Jaromír Chaloupka, manažer auditu v poradenské skupině PKF Apogeo.

Příklad? Pokud firma například koupila v roce 2005 nemovitost za tři miliony korun, v účetních knihách sestavených podle českých standardů bude pořád oceněna v pořizovací hodnotě, pouze každoročně snižované o zákonné odpisy. Její skutečná hodnota, kterou by ji ocenily IFRS, by ale byla vzhledem k růstu cen nemovitostí několikanásobně vyšší.

České standardy podle odborníků ani neumožňují přizpůsobit účetnictví potřebám firmy. Zjednodušeně řečeno, stejné výkazy musí vést jak velké průmyslové podniky, tak malé společnosti podnikající například v odvětví služeb.

Mezinárodní účetní standardy jsou v tom mnohem flexibilnější. Umožňují například i odepisovat části zařízení či strojů podle toho, jak rychle se opotřebovávají. Jak naši redakci upozornila před časem poradenská společnost BDO, pro řadu mezinárodních firem působících na našem území je tak běžnou praxí vedení „dvojího“ účetnictví.

„Harmonizace či alespoň větší přiblížení české účetní regulace k IFRS může být jedním z opatření zatraktivňujících Českou republiku pro zahraniční investory, jež doposud z důvodu relativně vyšší administrativní zátěže preferovali jiné státy střední a východní Evropy pro rozvoj svého podnikání,“ uvedla firma.

„V Česku v IFRS účtuje pouze zlomek společností. Jde o účetní jednotky, jejichž akcie se obchodují na burzách, nebo dceřiné společnosti zahraničních účetních jednotek,“ zdůraznil Chaloupka z PKF Apogeo. Změna zákona o účetnictví může podle odborníků přinést naprosto zásadní změny v běžném fungování řady obchodních korporací, podobně jako rektifikace obchodního práva před deseti lety.

IFRS například používá již několik let jedna z největších v tuzemsku působících bank, Česká spořitelna. K 1. lednu 2018 banka implementovala účetní standard IFRS 9 Finanční nástroje ve znění přijatém Evropskou unií. To vedlo ke změnám v účetních pravidlech pro klasifikaci a oceňování finančních aktiv a finančních závazků, včetně ztrát ze znehodnocení finančních aktiv.

Podniky vydávající cenné papíry na regulovaných kapitálových trzích Evropské unie mají již několik let za povinnost sestavovat své účetní výkazy v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví, které EU přijala za svůj nástroj harmonizace účetního výkaznictví.

„Aby došlo ke skutečnému přiblížení, muselo by jít o větší krok, než jen umožnění pár nástrojů mezinárodních standardů, které mají stovky stran,“ konstatoval auditor společnosti PKF Apogeo Audit Jiří Honomichl. I podle řady dalších odborníků návrh nového zákona o účetnictví ve stávající podobě představuje pouze dílčí posun.

„I nadále zůstanou významné rozdíly v ocenění a přecenění majetku. Rozdíly budou přetrvávat také v povinnostech zveřejnit skutečnosti a postupy v příloze v účetní závěrce,“ dodal Honomichl. Zatímco české účetnictví je výrazně popisné a obsahuje mnoho výjimek, standardy IFRS silněji reflektují ekonomický pohled na účetnictví.

Z jakého důvodu se tyto legislativní změny vůbec dějí? Odpověď je poměrně jednoduchá. Český trh je samozřejmě silně závislý na tom světovém. Naše ekonomika je asi nejvíc závislá na německém trhu a investicích, avšak nezapomínejme ani na vliv společností britských, francouzských či amerických.

Z těchto důvodů je samozřejmě na místě, aby hodnoty vykázané v účetnictví – ať už celá účetní závěrka, či pouze některá vybraná čísla – byly pro tyto investory či obchodní partnery srozumitelné a čitelné.

„Česká legislativa a české účetní standardy jsou jazykem, kterým se domluvíte pouze v České republice, kdežto mezinárodní standardy účetního výkaznictví, mají celosvětový dosah. Uživatel takových informací má o fungování společnosti ihned jasnou představu a je úplně jedno, jestli podniká na trhu v ČR, USA, Itálii nebo Indii,“ vysvětlil řídící partner PKF Apogeo Tomáš Pacovský.

Ilustrační foto: Depositphotos.com

Zavřít reklamu
Kurzovní lístek
Chci nakoupit
Chci nakoupit
Chci prodat
EUR
EUR
USD
GBP
CHF
JPY
DKK
NOK
SEK
CAD
AUD
PLN
HUF
HRK
RUB