Nové „koronavirové zákony“. Jak se vás dotýkají?

Analýza
Poslanecká sněmovna schválila na začátku prosince obnovení krizového ošetřovného, mimořádného příspěvku k náhradě mzdy pro zaměstnance, takzvané „izolačky“ a kompenzačního bonusu pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), společníky společností s ručením omezeným a osoby pracující na dohodu o pracovní činnosti.
Od ledna 2022 se rozšiřuje okruh pečujících osob na další příbuzné, kteří nemusí s dítětem či závislou osobou sdílet společnou domácnost. Ilustrační foto: Pixabay.com

Návrhy zákonů byly dne 15. prosince potvrzeny Senátem a o den později podepsány prezidentem republiky. Platnost krizového ošetřovného je od 1. 11. 2021 do 28. 2. 2022, a to pro zaměstnance, kteří nemohou vykonávat zaměstnání z důvodu péče o dítě či závislou osobu z důvodu mimořádného opatření při epidemii.

Nárok na ošetřovné mají zaměstnanci při péči o dítě mladší deseti let (jako u standardního ošetřovného, pozn. aut.); nezaopatřené dítě účastnící se školní docházky, které je závislé na pomoci jiné osoby, nebo nezaopatřené dítě se speciálním vzdělávacími potřebami a závažnými poruchami učení, bez omezení věku či o osoby starší deseti let, které využívají služby denních, týdenních stacionářů a jiných sociálních zařízení.

Základní parametry krizového ošetřovného jsou následující: Výše ošetřovného bude činit 80 procent redukovaného denního vyměřovacího základu. Denní minimum ošetřovného je stanoveno na 400 korun pro zaměstnance v pracovním nebo ve služebním poměru, kteří mají plný úvazek. Při nižším úvazku bude částka poměrně krácena.

Na ošetřovné mají nárok také osoby pracující na dohodu o provedení práce nebo o pracovní činnosti, kterým vznikla v posledních třech předcházejících kalendářních měsících účast na nemocenském pojištění. Obdobně jako v jarních měsících se mohou pečující osoby v péči neomezeně střídat, přičemž střídání není možné v průběhu stejného kalendářního dne.

PSALI JSME:
Daňové přiznání a státní podpora OSVČ během koronaviru

Od ledna 2022 se rozšiřuje okruh pečujících osob na další příbuzné, kteří nemusí s dítětem či závislou osobou sdílet společnou domácnost. Ošetřovné bude možné čerpat po celou dobu nařízené individuální karantény či po dobu uzavření školy, třídy, stacionáře nebo jiného sociálního zařízení. Nárok na něj zaniká ukončením zaměstnání.

Nárok na ošetřovné nevzniká ve dnech školních prázdnin či dnech ředitelského volna. Potvrzení školy o uzavření bude nahrazeno čestným prohlášením pečující osoby.

V případě izolačky jde o mimořádný příspěvek k náhradě příjmů zaměstnanců v karanténě či izolaci. Hlavním účelem je zamezit šíření viru a pomoc zaměstnancům, aby se už v případě karantény nebo onemocnění covid-19 nemuseli obávat podstatného poklesu svých příjmů.

Platnost mimořádného příspěvku je od 01. 12. 2021 do 28. 2. 2022, a týká se zaměstnanců, kterým byla nařízena karanténa po 30. 11. 2021 a bude trvat k datu účinnosti zákona (tedy k datu zveřejnění zákona ve Sbírce, pozn. aut.).

PSALI JSME:
„Izolačka“ bude motivovat hlavně podprůměrně vydělávající zaměstnance

Základní parametry izolačky jsou tyto: Zaměstnanci mají při nařízené karanténě či izolaci nárok na náhradu příjmu nad rámec běžné náhrady mzdy při nemoci ve výši až 370 korun za každý kalendářní den.

Příspěvek lze čerpat pouze prvních 14 dní trvání karantény. Na příspěvek budou mít nárok také osoby pracující na dohodu o provedení práce (DPP) nebo o pracovní činnosti (DPČ), kterým vznikla v posledních třech předcházejících kalendářních měsících účast na nemocenském pojištění.

Příspěvek bude vyplácet zaměstnavatel a sám si ho také bude odečítat od povinného odvodu pojistného na sociální zabezpečení. Odečet může být proveden do tří kalendářních měsíců od ukončení karantény zaměstnance.

Nárok na kompenzační bonus mají osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), společníci společnosti s ručením omezeným a osoby vykonávající práci na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr.

PSALI JSME:
Na kolik vyjde veřejnou kasu tisícikorunový kompenzační bonus?

Kompenzační bonus se bude vyplácet za dvě bonusová období. První období je od 22. 11. 2021 do 31. 12. 2021 a druhé je od 1. 1. 2022 do 31. 1. 2022. Stejně jako v minulosti je kompenzační bonus plně v kompetenci finanční správy, která bude bonus vyplácet po nabytí účinnosti zákona.

Základní parametry kompenzačního bonusu jsou následující: Výše příspěvku zůstává pro OSVČ a společníky s.r.o. na zvýšené částce 1000 Kč za den, pracovníci na dohodu mimo pracovní poměr a nemocensky pojištění podnikatelé v karanténě či izolaci mají nárok vždy alespoň na 500 Kč za den.

Nárok na kompenzační bonus nově vznikne při poklesu tržeb alespoň o 30 procent ve srovnávaném období oproti srovnávacímu období. Srovnávané období je kalendářní měsíc bonusového období (prosinec nebo leden).

Srovnávacím obdobím jsou libovolně tři po sobě jdoucí kalendářní měsíce rozhodného období, které je od června do října 2021. Výjimku mají sezónní podnikatelé, kteří provedou srovnání s posledním zimním obdobím před vypuknutím pandemie, tedy od 1. 11. 2019 do 31. 3. 2020.

PSALI JSME:
Nové covidové programy jsou fiaskem. Podnikatelé na ně nedosáhnou

Nárok na kompenzační bonus budou mít podnikatelé s aktivním živnostenským oprávněním k datu 22. 11. 2021 nebo ti, kteří ho mají přerušené po dobu nejdéle jednoho roku.

Pro žadatele také nadále platí, že podnikání musí představovat jeho hlavní zdroj příjmů (ověření testem majoritního příjmu ve zvoleném srovnávacím období) a v době bonusového období není v úpadku, likvidaci nebo nespolehlivým plátcem (nespolehlivou osobou) podle zákona o DPH.

Žadatelé o kompenzační bonus vyplní jednoduchý formulář, který následně doručí na finanční úřad prostřednictvím e-mailu, datové schránky, poštou či osobně. Žádost je možné podat do dvou měsíců po skončení bonusového období.

Autorka je vedoucí partnerka oddělení HR & Payroll Services společnosti Mazars
(Redakčně upraveno)

PSALI JSME:
Stát dal, stát vezme. Podzimní kompenzační bonus zatíží i obecní kasy

Zavřít reklamu ×

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odesláním vyslovujete souhlas s dokumentem Všeobecné podmínky používání webových stránek

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Další z rubriky Právo

Když ve svém bytě bydlíte se sousedy

Konečně ve svém, libujete si při stěhování z nájmu do vlastního bytu. Že to není tak úplně pravda, si uvědomíte ve chvíli, kdy se stanete součástí společenství vlastníků jednotek (SVJ) a začnou vám starosti, o nichž …

Dostali jste pokutu? Braňte se!

Šedesát tisíc! Takovou pokutu dostal náš čtenář ve správním řízení za údajné porušení stavebního zákona. A protože jsme se v dubnu této tématice věnovali, popsal nám potrestaný čtenář své zkušenosti s postupem …

Nejčtenější

Kurzovní lístek
Chci nakoupit
Chci nakoupit
Chci prodat
EUR
EUR
USD
GBP
CHF
JPY
DKK
NOK
SEK
CAD
AUD
PLN
HUF
HRK
RUB