Od začátku roku 2024 dojde k omezení zaměstnaneckých benefitů

Zaměstnavatelé budou muset od příštího roku sledovat hodnotu nepeněžních benefitů poskytnutých svým zaměstnancům.
Z konsolidačního balíčku zcela vypadlo osvobození nepeněžních plnění do dvou tisíc korun, která byla poskytována zaměstnancům z fondu kulturních a sociálních potřeb. Ilustrační foto: Pixabay.com

Vláda sice upustila od původního návrhu zcela zrušit daňové zvýhodnění nepeněžních zaměstnaneckých benefitů, nicméně konsolidační balíček zavádí pro jejich osvobození od daně ze závislé činnosti omezení. Pro zaměstnavatele se zvýší administrativní náročnost, zaměstnanci se mohou dočkat i omezení benefitů v práci.

Doposud platilo, že nepeněžní plnění pro zaměstnance bylo na straně zaměstnance osvobozeno od daně z příjmů ze závislé činnosti bez ohledu na jejich poskytnutou výši (s výjimkou rekreací a zájezdů, které byly osvobozeny jen do výše 20 000 Kč).

Od příštího roku se bude na všechny druhy nepeněžních benefitů vztahovat jeden úhrnný roční limit pro jejich osvobození ve výši poloviny průměrné mzdy, což pro rok 2024 představuje částku 21 983 korun.

Nepeněžní benefity poskytnuté zaměstnanci do tohoto limitu budou od daně ze závislé činnosti osvobozeny, hodnota nepeněžních benefitů přesahujících uvedený limit již bude považována za zdanitelný příjem zaměstnance s povinností odvodů sociálního a zdravotního pojištění.

Zaměstnavatel bude výdaje na nepeněžitá plnění, osvobozená od daně na straně zaměstnance, vylučovat z daňově uznatelných nákladů (výjimkou jsou výdaje na provoz vlastního předškolního zařízení, které jsou daňově uznatelné vždy).

Pokud však nepeněžní příjmy zaměstnance limit pro osvobození přesáhnou, bude jejich hodnota nad limit daňově uznatelným výdajem na straně zaměstnavatele (bude-li upraveno ve vnitřním předpisu zaměstnavatele, kolektivní či jiné smlouvě).

Konsolidační balíček navíc zavádí nový typ osvobození příjmů zaměstnance plynoucích z účasti na sportovních či kulturních akcích pořádaných zaměstnavatelem pro omezený okruh účastníků.

Můžeme si pod tím představit například firemní vánoční večírky s kulturním programem nebo různé teambuildingy. Tyto akce se posuzují zvlášť, jejich osvobození nebude nijak omezeno. Nebudou se tedy do limitu zaměstnance pro osvobození nepeněžních plnění započítávat.

Z konsolidačního balíčku zcela vypadlo osvobození nepeněžních plnění do dvou tisíc korun, která byla poskytována zaměstnancům z fondu kulturních a sociálních potřeb (analogicky placených ze zisku po dani).

Ze znění nového zákona také přímo vyplývá, že drobné občerstvení poskytované zaměstnavatelem zaměstnancům na pracovišti (např. ovoce, chlebíčky apod.) nebude předmětem daně ze závislé činnosti. Na straně zaměstnavatele půjde o nedaňový náklad vynaložený na reprezentaci.

Zaměstnavatelé by se měli na novou úpravu rychle připravit, jelikož začne účinkovat již od 1. ledna 2024, a vyhodnotit si, jakým způsobem budou hodnotu nepeněžních benefitů sledovat a zdali se vyplatí nabízet benefity přesahující limitní částku. U zaměstnanců lze očekávat, že jejich zájem o benefity, které budou muset podléhat zdanění, bude menší.

Autorka je účetní a daňová poradkyně společnosti BDO
(Redakčně upraveno)

Zavřít reklamu
Sdílet článek
Diskuse 1
Sdílet článek
Diskuse k tomuto článku je již uzavřena
  1. Ja JaroslavŤoukálek

    Ještě by bylo dobré upřesnit, já to bude s prostředky, které byly jako benefit přiděleny do zaměstnanecké cafeterie v roce 2023 a zůstaly nevyčerpané do roku 2024.

Kurzovní lístek
Chci nakoupit
Chci nakoupit
Chci prodat
EUR
EUR
USD
GBP
CHF
JPY
DKK
NOK
SEK
CAD
AUD
PLN
HUF
HRK
RUB