Revizorům nic podepisovat nemusíte

Poradna
Bývá to nepříjemný zážitek a většinou i zásah do už beztak napjatého předvánočního rozpočtu. Setkání s revizorem a pokuta za jízdu na černo umí pokazit náladu. Navíc se při tom cítíme tak trochu nevinně, protože jsme si vyrazili za nákupy do cizího města, místo jízdenky máme po ruce spíše přeplněné tašky a vlastně chtěli jet jen tři stanice. Můžeme se při kontrole domáhat nějakých práv a je šance, že se přirážce vyhneme? Moc ne.
S kontrolou se můžete potkat nejen u státních, ale i soukromých přepravců. Ilustrační foto: Depositphotos.com

Zákon ukládá cestujícím dvě základní povinnosti. Při kontrole se prokázat platným jízdním dokladem, nebo kontrolorovi předložit osobní doklady, aby zjištěné osobní údaje posloužily k vymáhání nezaplaceného jízdného a přirážky. Koho napadne možnost třetí, že hrozbu finančního postihu vyřeší odmítnutím se identifikovat, nebo dokonce útěkem, vystavuje se nejen nebezpečí další přirážky, ale i přiměřeného fyzického zákroku ze strany revizora a navíc spáchá další přestupek.

Obrana i přiměřené úsilí

Je pravda, že zásadně jsme povinni prokázat se občanským průkazem pouze policii, státní nebo obecní. Její příslušníci jako jediní nás také mohou donutit k identifikaci. Revizor nás tedy o předložení osobních dokladů pouze požádá, a když mu nevyhovíme, nesmí použít donucovací aktivity. Ale může nám za nesplnění této zákonné povinnosti zvýšit pokutu.

Pokud viník odmítne doklady předložit, revizor jej vyzve, aby ho následoval na služebnu policie, případně s ním setrval na místě, dokud policie tam nedorazí. Do jaké míry může při tom kontrolor použít i fyzické násilí, se právní názory liší. Shodují se však alespoň na tom, že povolena je obrana před útokem cestujícího a přiměřené úsilí vedoucí k tomu, aby byl černý pasažér s policií konfrontován. Revizor totiž vynakládá úsilí v zájmu dopravního podniku (zaměstnavatele), aby mu nevznikla škoda.

Navíc už existují soudní rozhodnutí, že revizor bránící vlastním tělem černému pasažérovi v útěku se nedopouští omezování osobní svobody, pouze využívá ustanovení občanského zákoníku, upravující tzv. „svépomoc“.

Právní zájem na straně přepravce

Musí se to však tak odehrát na dobu časově přiměřenou a způsobem, který odpovídá chování černého pasažéra. Ten může po příjezdu policie namítnout, že si nepřeje předání svých osobních údajů revizorovi a uvede důvody. Zákon však policii ukládá předat revizorovi hříšníkovy osobní údaje.

Podle judikatury totiž existuje tzv. právní zájem na straně přepravce, aby se dostal k neuhrazenému jízdnému, případně přirážce. Svůj právní zájem však může deklarovat i cestující a požádat o zjištění osobních údajů revizora, pokud se jeho chováním cítí být poškozený a chce si na ně stěžovat.

Nemusíte podepisovat, ani platit na místě

Kdy mohou revizoři požadovat po cestujícím osobní doklady? Až poté, co ten není schopen předložit platnou jízdenku a odmítne zaplatit jízdné a případnou pokutu na místě. Revizor obvykle vypíše formulář, kde uvede základní údaje o přestupku a velmi často jej nechá cestujícího podepsat.

Tomu by se však cestující měli vyhnout, protože k tomu jednak není důvod, a navíc v obvyklém stresu, který provází tento úřední postup, mohou přehlédnout, co vlastně podepisují. Např. zmínku, která je může poškozovat, ale kterou takto akceptují. Může to být třeba prodloužení promlčecí lhůty, po níž je pokuta nevymahatelná, z obvyklých tří let na násobně delší dobu.

Další užitečnou zásadou je, že pokud jste si jisti, že vás revizor penalizuje nespravedlivě, pak přirážku neplaťte na místě. Tímto úkonem de facto uznáváte svou vinu a šance na pozdější vrácení peněz v přezkumném řízení je minimální i zdlouhavá. Samozřejmě je třeba svůj případ řešit s přepravcem co nejdříve.

PSALI JSME:
Papír je papír. K nové Lítačce si raději schovejte účtenku

Pokuta za nezletilé

Předávání osobních údajů černých pasažérů může být citlivou záležitostí. Nejde totiž nejen o to, jakým způsobem revizoři osobní údaje získávají, ale jak s nimi dále nakládají a jak je zajištěna jejich ochrana i likvidace.

Debatu v tomto směru zintenzivnilo i nedávné schválení novely silničního zákona poslanci, kde se počítá s tím, že pokud by jel načerno nezletilý, budou o jeho přestupku informováni i jeho zákonní zástupci.

Pozor na skrytý dluh

Na jednu stranu je to pochopitelný krok, protože se objevují případy, kdy dítě svůj delikt zatají a může mu citelně narůstat skrytý dluh, jako se to nedávno stalo chovankyni dětského domova, jejíž práva její zákonný zástupce hájil velmi liknavě a jí jako „dárek“ ke zletilosti čekalo velmi obtížně splatitelné překvapení v podobě penále za jízdu na černo starou několik let. Navíc i Ústavní soud konstatoval, že už jedenáctileté dítě je dostatečně právně způsobilé k uložení přirážky za jízdu bez jízdenky.

Na druhou stranu je celkem chvályhodný záměr torpedován už jen představou, jak bude získávání a předávání osobních údajů rodičů v praxi probíhat a jak jejich platnost bude ověřována. A hlavně, zda je to donutí se o své děti více zajímat.

Identifikace až při pokutě

Zabývali jsme se především způsoby, jak se musí identifikovat cestující bez platné jízdenky. A co revizor? Zákony revizorské prokazování při kontrole jízdenek neřeší. Prokazovat odznakem a průkazem by se revizor měl až při ukládání pokuty a při vyloučení cestujícího z přepravy.

S kontrolou se můžete potkat nejen u státních, ale i soukromých přepravců. Zákon však nespecifikuje ani podobu průkazů či odznaků (např. jejich číslování), čehož mimochodem využívají čas od času tzv. falešní revizoři.

PSALI JSME:
Revizor černého pasažéra zadržet smí, průvodčí nikoli

 1. Dopravní podniky by měli nárokovat zaplacení pokuty do jednoho roku od spáchání přestupku. Jestliže tak neučiní, měl by být jeho nárok anulován. Přestupek se po roce promlčí. Praktiky několika letého mlčení a tichého narůstání dlužné částky je dle mého protizákonné.

    • Váša :
     To se spolehnětě že by někdo jezdil autobusem z lidí co běžně jezdí autem ikdyž by byla doprava zdarma. Než se tím narvaným autobusem někam dostanete, tak jsem autem dávno doma, hlavně v klidu a v pohodě.

   • V mnoha městech je cizinec pokud se týče hromadné dopravy zcela ztracen. Neví kde koupit jízdenku, v jaké ceně ( to se dá vyřešit cenou nejvyšší ) způsobem znehodnocení ( ověření ) ap.
    Vím, že jsou na určitých místech vyvěšeny přepravní podmínky, ale najít je a přečíst v noci je tak pro supermana. Klidně by stačila jako pokuta dvojnásobek jízdného, nebo možnost zakoupit jízdenku v dopravním prostředku. Teprve potom bych se oháněl zákonem.

  • DP nárokuje pokud černý pasažér dělá mrtvého brouka tak se dostane do exekuce a má starosti. Pokud si nepřebere výzvy jeho problém. Zasláním výzvy k zaplacení pokuty se za hájilo přestupkové řízení pak nelzenárok anulovat.

  • Pokud člověk neví, že mu roste dluh, je pěkně v háji. Na stranu druhou: kolikrát musel zažít odlov revizorem a následné sepisování? Mně se to stalo třikrát (1:”vždyť jedu jenom dvě stanice,třeba mi to zase projde.” 2: “kurňa, špatný lístek” 3:”s roční jízdenkou člověk lístky neřeší. někdy až moc.”)
   A pokaždé ostuda, stres, komplikace typu “dělej, vypisuj, nestíhám” a taky nutnost zaplatit. na místě, nebo později v DEPU, kde to stojí víc. Jak tohle může někdo zapomenout? Pamatuji si i posměch spolužáka, který jel taky nečerno, ale díky vypisování mé pokuty se mohl chechtat až do naší stanice. Tehdy, v době mojí puberty, kolovaly fámy, že pokud se pokuta nezaplatí, tak se prostě nic nestane. A spousta lidí tomu věří dodnes.

 2. Dopravní podniky pracují přímo lichvářsky v případě vymáhání nezaplacené jízdenky. Musí přeci dát člověku příležitost a šanci zaplatit přímo na místě, buď řidiči nebo revizorovi a třeba i s přirážkou. ČD to dělají a proč né dopravní podnik, no protože chtějí člověka zaprvé potrestat co nejtvrději a co nejvíce vydělat, aby zaplatili i revizory. Je to chování barbarské a lichvářské! V podstatě odrazují člověka používat hromadnou dopravu. Ne všichni, si totiž zapomínají koupit a označit jízdenku schválně.

  • Jak lichvářsky kažký může zaplatit na místě nebo do 14 dnů v sídle MHD bez přirážky, či jsem si zapoměl legitku donesu ukázat tak do myslím do 14 dnů a bez pokuty. Jezdit na černo se nemá jinak nechápu naše myšlenky nevím co barbarské na dodržování pravidel. Jste dost mimo DP vás vyzve k zaplacení doporučeným dopisem pokud pokud na to kašlete přijde exekuce.

 3. Prokazovat odznakem a průkazem by se revizor měl až při ukládání pokuty a při vyloučení cestujícího z přepravy. – Pokud to chápu dobře, tak podle posledního odstavce kdokoliv může požadovat prokázání platné jízdenky. Teprve až ho pošlu do půlek, může vytasit odznak a představit se. Nějak mi to přijde divné.

 4. Jak píše Roman – Protizákonná je jízda bez platného jízdního dokladu. Pokud cestuji hromadnou dopravou např. v jiném městě poprvé, zjistím si potřebné věci okolo zakoupení jízdního dokladu. Jestliže cestuji pravidelně, předpokládá se, že jsem obeznámen s tím, jakým způsobem si mohu jízdenku, popř. “měsíčník”, zakoupit. Když nastupuji do MHD, myslím na to, abych jízdenku měl a označil si ji. Dneska je mnoho možností – třeba DP Ostrava umožňuje zakoupit jízdenku mobilem, platební kartou, elektronickou peněženkou v podobě ODISky apod. A teď – pokud zapomenu jízdenku označit = jedu NAČERNO!!! Dopouštím se přestupku a ponesu si následky. Jenže to 90% lidí neumí a budou si vymýšlet, vymlouvat se, napadat revizora… Ale co, lidi budou stále nespokojení, když je někdo přistihne při činu. Jinak samozřejmě můžete jezdit bez jízdenky a dál ze sebe dělat šašky před spolucestujícími. A Jakube – proč jako jeden rok? Dostaneš pokutu, tak si na to mysli a zaplať si ji. Proč by na to měl myslet někdo jiný, nebo ti dokonce odpouštět? To by se líbilo všem, že? Ale pořád se zapomíná na ty, kteří si jízdenky platí, a jízdou načerno vlastně okrádáte i ty ostatní. Jak prosté. Ale byl bych naivní, kdybych se myslel, že to s těmito lidmi pohne. P.S. Zkuste jet bez jízdenky někde v zahraničí – Francie, Německo, Anglie.. a pak se pochlubte, jak s vámi jednali.

  • Jo… Pardubice… koupím jízdenku, snad i tu správnou, nastoupím, chci ji orazit… ale oni tehdy měli jakýsi starožitný způsob označování jízdenek. stojím tam jako pako a přemýšlím, jak tu věc uvést do provozu. je porouchaná? je to “skrytá kamera”? nebo jen feng shui ozdoba a lístky se třeba vůbec neorážejí? nikde žádná nápověda. možná tak revizor by poradil. dneska vím, že ta krabice fungovala na principu starých píchaček a že město bylo na tu historickou raritu hrdé. ale… postavte dnešního puberťáka ke starožitné píchačce a sledujte, jak si poradí. (bez chytrého telefonu)

 5. Titulek je trochu zavádějící. Já bych doplnil, že nikdy nikomu nemusíte nic podepisovat. Podpis je vždy dobrovolný, k podpisu čehokoliv vás nemůže donutit ani soud.

 6. Jen bych podotkl ze nikdo kromě policie ČR a příslušných úřadu nemá právo chtít po vás doklady.
  Každopádně když někdo chce ušetřit 20kc je to jeho volba a musí popřípadě nést následky svého jednání

  • To by si dítě mohlo v elektroprodejně vzít zadarmo počítač s tím že není trestně odpovědné tak ho platit nemusí…

   • Kdyz se mu to povede… Zeptej se policajtů co můžou udělat zlodějům pod 15 let. Určitě nečekají s obviněním do plnoletosti a přidat mu přitěžující okolnost, že museli čekat.

 7. Jel jsem tramvají naposledy v roce 1964, kdy tam seděla průvodčí, které jsem zaplatil 50 haléřů. Dnes jezdím zásadně autem, protože nechápu složitosti přepravy MHD. Dokonce prý musím stisknout nějaké tlačítko, abych mohl nastoupit, platit mobilem (nemám takový mobil) a další hrůzy o kterých vím jen z doslechu. MHD by měla být zdarma, pak bych auto odstavil.

 8. Predesílám, že ačkoli revizora pražských DP považuji za nejubožáčtější zaměstnání na světě, načerno nejezdím.
  Co se týče případného fyzického zákroku revizora, existuje pro něj v podstatě jen jedna legální možnost: nutná obrana. Jakmile vás omezí v pohybu, je to na trestní oznámení (omezování osobní svobody) – jízdou načerno (v tuto chvíli navíc neprokázanou, neboť žádný zákon vám neukládá se s tím degešem bavit, tím méně mu předkládat osobní doklady) se totiž nedopouštíte trestného činu, takže revizor nemá právní důvod k zadržení.
  Osobně doporučuji nevydávat doklad totožnosti ani obecním lamprcajtům, kteří revizorům často dělají gorily – raději se nechat předvést ke zjištění totožnosti na služebnu PČR. Činnost státní policie přece jen více připomíná chování příslušníků ozbrojeného sboru. Policistu ihned upozorněte, že budete žádat kopii úředního záznamu (dle právního náhledu Polic. prezidia, který je pro policisty závazný, je povinen jej sepsat) o tom, komu a z jakeho důvodu byly vaše osobní údaje poskytnuty. Měšťák je totiz vydá revizorovi ihned a bez evidence, a revizoři si osobní údaje cestujících šmelí mezi sebou. Mohlo by se vám tedy lehce stát, že jednou pojedete s propadlou tramvajenkou a ještě rok vám budou chodit žaloby o zaplacení 15-ti pokut…
  A jestli vás revizor fyzicky napadne? V první řadě se můžete bránit. Nemá na to pravo. Za druhé, zavolejte policii a podejte na toho šaška trestní oznámení pro vydírání… Jsou živi z toho, že nahánějí lidem strach. V počtu tří mužů si otvírají držky na japonskou studentku, nechápající složitosti tarifního řádu, ale bandy hulákajících Cikánů si ani nevšimnou. Natož smradlavého bezdomovce – nemá prachy na pokutu, tak co s ním…?

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odesláním vyslovujete souhlas s dokumentem Všeobecné podmínky používání webových stránek

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Další z rubriky Právo

Nejčtenější

Nechcete už pracovat? Začněte počítat…

Už se vám nechce pracovat, protože jste se podle vašeho mínění už napracovali dost? Pak je ta správná chvíle spočítat si, zda máte nárok na starobní důchod, případně předdůchod či předčasný důchod. Pokud ještě ne, …

Do důchodu v 65 letech. Nebo bude všechno jinak?

Čím jsme starší, tím více vyhlížíme magickou hranici 65 let, kdy budeme moci začít čerpat starobní důchod. Finanční prostředky, které jsme každý měsíc či jednou za rok platili státu, se nám konečně začnou vracet a …
Kurzovní lístek
Chci nakoupit
Chci nakoupit
Chci prodat
EUR
EUR
USD
GBP
CHF
JPY
DKK
NOK
SEK
CAD
AUD
PLN
HUF
HRK
RUB
Rolovat nahoru