Novela zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla se blíží. Netýká se i Vás?

Analýza
Vláda v srpnu 2023 schválila návrh novely zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla; návrh byl dne 1. 12. 2023 schválen v poslanecké sněmovně a nyní putuje do senátu.
Výjimku z pojištění budou mít zahradní traktory, které se pohybují výhradně na soukromém pozemku. Ilustrační foto: Pixabay.com

Navrhovaná úprava implementuje právo EU v oblasti pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem motorových a jejich přípojných vozidel a je nezbytná z hlediska plnění závazků České republiky vůči EU, z hlediska zajištění pohybu vozidel v mezinárodním provozu v rámci Evropy a k zajištění ochrany osob poškozených provozem těchto vozidel.

Co je podle novely zákona vozidlo a jaká vozidla musí být pojištěna?

Nabytím účinnosti úpravy dojde oproti současnosti k rozšíření rozsahu typů vozidel podléhajících povinnému pojištění odpovědnosti z jejich provozu, které se tak bude vztahovat na všechna motorová vozidla s deklarovanou maximální konstrukční rychlostí vyšší než 25 km/h a na vozidla s deklarovanou maximální konstrukční rychlostí vyšší než 14 km/h, pokud jejich provozní hmotnost bude vyšší než 25 kg.

Maximální konstrukční rychlostí bude stanovena dle rychlosti, kterou výrobce vozidla stanoví jako nejvyšší rychlost, s jakou může být vozidlo používáno v provozu. Hmotnost se poté určuje dle technické způsobilosti vozidla v technickém průkazu.

Pojištění se nebude vztahovat na elektrokola, a to i přes fakt, že tyto výše uvedené parametry nesplňují. Současně s těmito podmínkami totiž platí, že musí jít o motorová vozidla s výhradně mechanickým pohonem, tedy o dopravní prostředky vybavené motorem jako zdrojem pohybu, který výhradně prostřednictvím kola a osy zabezpečuje jeho přímočarý lineární pohyb, avšak s vyloučením vozidel pohybujících se po kolejích.

Z definice vozidla se tak vylučují drážní vozidla a vozidla, která se pohybují s použitím lidské nebo zvířecí síly či vznášedla. Na elektrokola se tedy povinné pojištění nevztahuje, avšak na mopedy s motorovým pohonem se již vztahovat bude. Pojištění se bude také vztahovat na elektrokoloběžky a segwaye.

PSALI JSME:
Povinné ručení od prosince v novém?

Výjimku z pojištění budou mít rovněž zahradní traktory, které se pohybují výhradně na soukromém pozemku. V momentě, kdy vyjedou mimo něj na silnici, stávají se nicméně vozidlem a musí mít pojištění.

Kdo musí být pojištěn?

Dosavadní právní úprava ukládá povinnost sjednat pojištění odpovědnosti vlastníkovi tuzemského vozidla, ale jako přestupek postihuje provozování vozidla bez pojištění odpovědnosti, jehož se z povahy věci může dopustit pouze provozovatel.

Negativní zkušenosti s touto právní úpravou, zejména při vyřizování přestupků, či zániku pojištění, byly důvodem pro přenesení povinnosti zajistit pojištění odpovědnosti na provozovatele tuzemského vozidla.

Takže povinnost pojistit vozidlo, jak jsme si ho definovali výše, má primárně jeho provozovatel. V případě registrovaného vozidla se navrhuje, aby tato povinnost trvala po aktivní dobu registrace vozidla, zatímco u ostatních vozidel po dobu, po kterou je vozidlo schopné provozu.

PSALI JSME:
Proč budou muset mít povinné ručení elektrické koloběžky, ale na elektrická kola ne?

Kdo fakticky provozovatel vozidla? Především ten, kdo má právní a faktickou možnost dispozice s dopravním prostředkem, tedy kdo rozhoduje o tom, kdy, kde a za jakých podmínek bude vozidlo provozováno. Provozovatelem vozidla tak je zpravidla jeho vlastník, ale může jím být i osoba od vlastníka odlišná, kterou k provozování vozidla opravňuje dohoda mezi ní a vlastníkem.

Co se stane, když vypůjčíme vozidlo dětem nebo využijeme služby carsharingu, tedy sdíleného vozidla? Panuje shoda, že pro postavení provozovatele vozidla je charakteristická určitá dlouhodobost, tedy je-li vozidlo krátkodobě pronajato nebo půjčeno, nájemce ani vypůjčitel se provozovatelem vozidla nestává.

Děti tedy nic platit nemusí, pokud jim však auto třeba nedarujete, to by se staly již dlouhodobými provozovateli s vlastnickými právy. Dávejte si rovněž pozor na právní domněnku, která říká, že: „nelze-li provozovatele dopravního prostředku určit, platí, že jím je vlastník dopravního prostředku“.

Nebo „má se za to, že provozovatelem registrovaného vozidla je ten, kdo je zapsaný v registru silničních vozidel“. Pokud jste tedy vlastníky vozidla či jste zapsaní jako vlastnici vozidla v registru silničních vozidel, je třeba mít přehled, kdo vozidlo provozuje a zda je případně pojištěn.

PSALI JSME:
Jaké jsou rozdíly mezi vlastníkem a provozovatelem vozidla?

Kolik bude minimální limitace pojištění?

Novelou zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla dochází rovněž ke zvýšení minimálních limitů pojistného plnění ze současných 35 milionů korun na 50 mil. Kč. Limit pojistného plnění je podle občanského zákoníku horní hranicí plnění pojistitele při jedné škodné události.

V případě újmy převyšující v pojistné smlouvě ujednaný limit pojistného plnění pojišťovna uhradí újmu pouze do výše sjednaného limitu a zbylou část je povinen uhradit škůdce.

V případě újmy na zdraví nebo usmrcení limit pojistného plnění činí v minimální výši 50 milionů korun na každého poškozeného, do kterého se započítávají i náhrady nákladů vynaložených na zdravotní služby, regresní náhrady a náklady zásahu Hasičského záchranného sboru České republiky a jednotek sborů dobrovolných hasičů.

Limit pojistného plnění při věcné škodě se stanoví rovněž v částce nejméně 50 milionů korun, avšak v tomto případě bez ohledu na počet poškozených. Z toho plyne, že převyšuje-li součet nároků uplatněných více poškozenými limit pojistného plnění ujednaný v pojistné smlouvě, snižuje se pojistné plnění každému z nich v poměru tohoto limitu k součtu nároků všech poškozených.

PSALI JSME:
Zkontrolovali jste si povinné ručení?

V důvodové zprávě se na základě statistik předpokládá, že v případě újmy na zdraví nebo usmrcením je překročení spíše teoretické, v případě škod na majetku, kde se sjednaný limit pojistného plnění vztahuje na celou škodu bez ohledu na počet poškozených, jeho překročení vyloučit nelze, i když k němu bude docházet spíše ve výjimečných případech.

Konec zelené karty

Zelenou kartou se rozumí mezinárodní osvědčení o pojištění vydané jménem České kanceláře pojistitelů. Na rozdíl od stávající právní úpravy se navrhuje ponechat její účel pouze jako mezinárodního osvědčení o skutečnosti, že k vozidlu uvedenému v tomto osvědčení byla uzavřena smlouva o pojištění odpovědnosti nebo že náhradu újmy způsobené provozem tohoto vozidla garantuje příslušná kancelář pojistitelů.

Pro prokazování pojištění odpovědnosti u tuzemských vozidel ztratí zelená karta svůj dosavadní účel a bude nadále vedena pouze prostřednictvím on-line platformy. Pokud Vás tedy zastaví při silniční kontrole policie, sama si v interním systému dohledá, zda zelenou kartu máte, nebo nikoliv. U vozidel nepodléhajících registraci je možné vydat např. známky s kódem, jehož pomocí lze rychle ověřit existenci pojištění odpovědnosti.

Účinnost zákona je stanovena na 23. prosince 2023. Počátek užívání on-line systému výměny dat a s tím související zrušení zelené karty pro vnitrostátní účely by měly být realizovány k 1. červenci 2024.

Autorka je advokátka AK Rödl & Partner
(Redakčně upraveno)

PSALI JSME:
Češi v zahraničí bourají nejvíc o prázdninách. Jak se připravit, aby vás nehoda nezaskočila?

Zavřít reklamu ×
  1. Naštěstí nic takového nevlastním…..Na elektrickou sekačku a elektrické kolo zatím pojištění nepotřebuji!

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odesláním vyslovujete souhlas s dokumentem Všeobecné podmínky používání webových stránek

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Další z rubriky Právo

Posílají vás rozměnit bankovku? Porušují zákon

Jéé, já nemám zpátky. To si musíte rozměnit! Tak tuhle větu jsme u pokladen slyšeli u mnohokrát a patrně nám pokaždé zrychlila puls. Ani zdaleka to není jen ozvěna dávných časů, kdy pracovníci služeb měli na paměti …

Obral vás kamarád? Bojujte!

Už se vám stalo, že se na váš úkor někdo jiný obohatil? Nemuselo jít o krádež, podvod či jiný úmyslný trestný čin, dokonce ani nešťastnou shodu okolností, a přesto jste přišli o peníze? Prostě jste se snažili někomu …

Chodče, při mrazech na chodník nelez!

Je týden před Vánoci a paní Vendula vyráží z bytu pro poslední dárky pro vnoučata. Dojde však sotva do poloviny obvyklé trasy k metru a sen o poklidných Vánocích se jí rozplyne. Pád na namrzlém chodníku v první …

Nejčtenější

Kurzovní lístek
Chci nakoupit
Chci nakoupit
Chci prodat
EUR
EUR
USD
GBP
CHF
JPY
DKK
NOK
SEK
CAD
AUD
PLN
HUF
HRK
RUB

Ekonomové: Letos už reálná mzda v Česku začne opět narůstat

Analýza
Reálné mzdy Čechům klesaly také v poslední loňském čtvrtletí. Dokonce mírně více, než se čekalo. Reálná mzda loni se v měsících říjnu až prosinci totiž meziročně snížila o 1,2 procenta. Analytici oslovení agenturou Bloomberg přitom ve střední hodnotě svých odhadů předpokládali propad pouze o 1,1 procenta.