Nové přijímačky: Konec taktizování a týdnů nejistoty

Chaos, obavy a stres. Tyto pocity doprovázely tisíce rodičů a žáků při loňských přijímačkách na střední školy. Jednotné přijímací zkoušky pod vedením Cermatu za dobu svého trvání od roku 2017 snad neabsolvovaly jediný ročník, kdy by se neocitly pod palbou kritiky. Loňský rok však znamenal prakticky kolaps stávajícího systému, kvůli němuž letos žáky a jejich rodiče čeká celá řada změn. Budou všechny k lepšímu?
Jednotné přijímací zkoušky pod vedením Cermatu za dobu svého trvání od roku 2017 snad neabsolvovaly jediný ročník, kdy by se neocitly pod palbou kritiky. Letos média pro změnu řeší, že nezletilý syn ředitele Miroslava Krejčího (na snímku vlevo s bývalým ministrem školství) dostal loni od státní organizace přes 80 tisíc korun. Ilustrační foto: MŠMT

Krok do 21. století se rozhodl stát udělat digitalizací celého procesu. Jak se mohly přesvědčit tisíce rodičů, zatajování přesného času spuštění bylo zbytečné – systém DiPSy přestal fungovat dřív, než začal.

Cermat jej nakonec nezprovoznil 1. února, ale až o den později. Technické komplikace nevznikly přetížením systému, nýbrž technickými problémy. Přesto se nedoporučuje nechávat přihlašování na poslední chvíli, registrace přihlášek se uzavírá 20. února.

Elektronicky i papírově

Plně elektronická přihláška je možností, kterou budou rodiče volit nejčastěji.

Díky přihlášení pomocí identity občana se systém automaticky propojí s registrem a všechny údaje se předvyplní. Systém ale nabízí i možnost podání bez jakéhokoli přihlášení.

V takovém případě je nutné všechny údaje vyplnit vlastnoručně. Následně přihlašovatel na e-mail obdrží výpis, který vytiskne, podepíše a dopraví na všechny školy, kam se žák hlásí.

V letošním roce i nadále zůstává ve hře možnost podat přihlášku v papírové podobě – primárně z důvodu omezeného přístupu k internetu v některých rodinách, ovšem lze předpokládat, že možnost po úvodním kolapsu systému využije více rodičů, než původně zamýšlelo.

Jedna přihláška navíc

Zásadní změnou pro všechny žáky je možnost podat až tři přihlášky místo dřívějších dvou. Ty je nutné seřadit podle priority – tedy na první místo uvést nejvíce žádanou školu, na další pak ty školy, kam má být dítě přijato, pokud se nedostane na obor uvedený na prvním, respektive druhém, místě.

Zaznamenaná priorita je závazná. Jestliže by dítě odmítlo nastoupit na školu, kam bylo podle výsledku a uvedené priority přijato, neznamená to, že bude automaticky zařazeno na druhou školu v pořadí, i kdyby mu výsledek zkoušek přijetí zaručoval. Ztratí tím celé první kolo a na volné místo se přihlásí až ve druhém nebo v dalších kolech.

Konec taktizování?

Díky navýšení počtu přihlášek se mohou zkusit přihlásit na maturitní obor i ti žáci, kteří by na to dřív neměli odvahu. Motivovat by je měla i novinka, díky níž budou moci využít obou pokusů jednotných přijímacích zkoušek, i kdyby měli zapsaný jen jediný maturitní obor.

Skladba přihlášek by tak měla lépe reflektovat skutečný zájem a schopnosti uchazečů. V předchozím systému vstupovalo do hry ve vyšší míře taktizování, aby se snížilo riziko, že dítě nebude přijato na žádnou školu.

Zejména u druhé přihlášky tak uchazeči volili jiný obor nebo školu, která patří mezi méně žádané. Tato strategie navíc vedla k neočekávaným meziročním zvratům v zájmu o jednotlivé školy.

Týdny čekání

Díky nastavenému systému priorit odpadá možnost, že by žák byl přijat na dvě školy. Nikdo nebude čekat „pod čarou“, zda si úspěšnější nad ním vyberou jinou školu a on sám se tím posune do klubu vyvolených. Automatickým rozřazením se ruší systém zápisových lístků a odvolání. Tato možnost bude na stole jen pro případy, kdy by došlo k pochybení samotného přijímacího řízení.

V původním systému prvotní nepřijetí vlastně nic znamenalo. Nejprve musela uplynout doba, do které bylo možné na škole odevzdat zápisový lístek a tím stvrdit, že na ni od září žák skutečně nastoupí. Kvůli tomu, že se ti nejlepší studenti dostali na obě vybrané školy, byly tisíce míst po dlouhou dobu obsazeny jen virtuálně.

Tento proces navíc probíhal vícekolově – pokud se uchazeč dostal jen na jednu školu dle svého výběru, donesl na ni zápisový lístek. Díky uvolněné kapacitě a podanému odvolání na druhé škole však s odstupem času zjišťuje, že se dostal i sem.

A vzhledem k tomu, že na tuto školu by nastoupil raději, míří s rozhodnutím o přijetí na původně potvrzenou školu, podaný zápisový lístek si bere zpět a odevzdává ho jinde. Tím se ovšem po něm uvolňuje místo pro další zájemce a kolečko se roztáčí znovu

Druhé kolo až po prvním

Kromě toho se na řadu škol konala druhá kola přijímacího řízení ještě před definitivním uzavřením kola prvního. Reálně tak jeden žák mohl blokovat míst ještě mnohem více, pokud by se dostal na školy z druhého kola a zároveň mu vyšla odvolání z kola prvního…

Nyní se druhé kolo bude konat až po skončení kola prvního a vyhlášení výsledků. I druhé kolo bude centrálně řízeno a přihlašování proběhne jako nyní, tedy tři školy seřazené podle priorit. Teprve od třetího kola mají školy zcela volnou ruku v tom, jaká přijímací kritéria zvolí.

Odborníci upozorňují, že i přes systém tří přihlášek je třeba reálně zhodnotit své šance na každé jednotlivé škole. Žákům a rodičům zároveň přibývá nutnost velmi dobře zvážit pořadí uvedených škol. Mezi odevzdáním přihlášek a vyhlášením výsledků uplyne poměrně dlouhá doba, ovšem bez možnosti názor změnit.

„Dětem, kteří uspějí u všech zkoušek, zůstane odepřen pocit, že si za odměnu mohou vybrat. Třeba i na základě dalších proměnných, jako kam se dostali spolužáci,“ řekla k tomu redakci FAEI.cz paní Olga z Prahy, maminka chlapce, hlásícího se na osmileté gymnázium (jméno bylo změněno, skutečná identita matky je redakci známa).

Ke zkouškám pětkrát

Jednotné přijímací zkoušky, jichž je Cermat garantem, jsou často jen jednou z částí přijímacího řízení. Test z českého jazyka a matematiky musí mít v příjímacím řízení váhu minimálně 60 procent, řada škol pak do kritérií zahrnuje také prospěch ze základní školy.

A také vlastní část přijímacího řízení, kde jsou žáci přezkoušeni například ze všeobecných znalostí či cizího jazyka. Ještě v loňském roce musely školy zohledňovat známky ze základní školy, nyní k němu přihlížet nemusejí, toto kritérium je zcela v jejich kompetenci.

„Syn využil možnosti tří přihlášek, přičemž všechny tři školy mají do přijímacího řízení zahrnuty i vlastní testy. Již teď víme, že půjde ke zkouškám celkem pětkrát – třikrát ke školní části a k tomu dva termíny jednotné přijímací zkoušky. To vše v rozmezí několika dnů, se státní zkouškou se školní termíny neprotnou,“ dodává maminka páťáka.

Ještě větší nálož čeká všechny, kdo se přihlásili také na umělecké obory nebo školy se sportovním zaměřením. V tom případě mají možnost podat až dvě přihlášky na školy s talentovou zkouškou a další tři na jiné obory.

Přihlášky tři, pokusy dva

Dosud uchazeči skládali přijímací zkoušky logicky na školách, kam měli podány přihlášky. Nyní jsou přihlášky až tři, ale dva pokusy na složení jednotné přijímací zkoušky zůstávají. Systém by měl při rozřazování na místa konání zohledňovat bydliště, případně další praktická kritéria. Konkrétní místo určí Cermat tak, aby se co nejvíce rozložila zátěž jednotlivých škol.

První kolo zkoušek je stanoveno na 12. a 15. dubna, u víceletých gymnázií 16. a 17. dubna. Jak uchazeči dopadli, se dozvědí až za měsíc – 15. května. Teprve poté se otevře systém pro druhé kolo, ve kterém se budou obsazovat místa na školách, které nenaplnily svou kapacitu.

Očekává se, že druhého kola se bude účastnit výrazně méně žáků než v uplynulých letech, neboť až 90 procent míst se rozdělí již v kole prvním. Školy mají nově povinnost přihlížet zde k výsledkům jednotné přijímací zkoušky.

Jinými slovy, do druhého kola se smí hlásit pouze ti uchazeči, kteří se v prvním kole hlásili na alespoň jeden maturitní obor a státní zkoušku absolvovali. Výsledky druhého kola budou známy 21. června, od třetího kola bude přijímací řízení v kompetenci jednotlivých škol.

Zavřít reklamu
Sdílet článek
Diskuse 0
Sdílet článek
Diskuse k tomuto článku je již uzavřena
Kurzovní lístek
Chci nakoupit
Chci nakoupit
Chci prodat
EUR
EUR
USD
GBP
CHF
JPY
DKK
NOK
SEK
CAD
AUD
PLN
HUF
HRK
RUB