Hlavním motivem novely je vytvořit lepší podmínky pro spotřebitele.zdroj: www.pixabay.com

KOMENTÁŘ: K novele zákona o spotřebitelském úvěru

Ke vzniku nového zákona vedly dva důvody. Tím prvním je snaha Evropské unie sjednotit produkty napříč evropským prostorem a umožnit přeshraniční přístup k finančním produktům pro zvýšení konkurenčního prostředí. Hlavním motivem je vytvořit lepší podmínky pro spotřebitele, neboť vyšší konkurence vede ke snížení marže poskytovatelů financí a vynucuje inovace v odvětví.

Druhým důvodem, který jen využil příležitost transkripce evropského práva do české legislativy, je regulace distribuce úvěrů spotřebitelům a regulace nebankovních poskytovatelů spotřebitelských úvěrů. Na banky má významnější dopad pouze na prvním místě zmíněná transkripce evropské směrnice pro úvěry na bydlení.

Klasické spotřebitelské úvěry – půjčky, jak bezúčelové, tak i účelové, avšak nezajištěné nemovitostí, už nyní svoji zákonnou úpravu mají. Jejich poskytování se novým zákonem mění pro banky pouze nevýznamně. Nový zákon udává strop pro maximálně možné uplatněné sankce a pokuty, což klasické poskytovatele půjček významně nelimituje. Tato nová úprava má za cíl vymýtit ty poskytovatele půjček, jejichž obchodní model je založený na výnosech z vymáhání, kteří dosud při poskytnutí úvěru předpokládali selhání ve splácení spotřebitele. Takový obchodní model banky ani tzv. značkoví nebankovní poskytovatelé půjček nepraktikují.

K nejvýznamnějším změnám dochází u hypoték. Pro poskytovatele hypoték platí nové informační povinnosti spočívající ve vyčíslení RPSN, tedy roční procentní sazby nákladů, a celkové částky splatné spotřebitelem. Další významnou změnou pro banky a všechny ostatní poskytovatele hypoték je úprava předčasných splátek, konkrétně omezení poplatků za předčasné splátky a limitovaná možnost uplatnění vzniklých nákladů předčasných splátek. Tato skutečnost významně sníží poplatkové výnosy z hypoték u bank, na druhé straně představuje pozitivní přínos pro spotřebitele. Banky by se mohly pokusit nemožnost uplatnění plných nákladů předčasného splacení po spotřebiteli nahradit zvýšením úrokových sazeb. Odhadujeme však, že s ohledem na vysoce konkurenční prostředí mezi poskytovateli hypoték tato regulace nezpůsobí růst úrokových sazeb o více než 0,2 % p.a.

Novelizace zákona také ukládá bankám povinnost důkladně prověřovat bonitu klienta. Ke změnám dochází také u tzv. bezpříjmových hypoték, které budou nově podléhat totožné úpravě jako u půjček. Pokud tedy zprostředkovatel poskytne spotřebitelský úvěr (tzn. půjčku nebo hypotéku) bez toho, aby řádně prověřil úvěruschopnost žadatele, vystavuje se nejen riziku neplatnosti smlouvy o úvěru, ale také pokutě od regulátora. Daným regulátorem pro bankovní i nebankovní subjekty byla přitom určena Česká národní banka.

Ondřej Hák
Autor je ředitelem úvěrových produktů Equa bank
(Redakčně upraveno)

Share

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *