Němečtí advokáti zkoušejí vytáhnout peníze z českých firemzdroj: Reprofoto arbeits-abc.de

Němečtí advokáti zkoušejí vytáhnout peníze z českých firem

České podniky, které rozšířily svou obchodní činnost i do Německa, nacházejí v poslední době ve svých poštovních schránkách stále častěji tzv. varovné výzvy, německy Abmahnung. Jedná se o dopisy, v nichž se jim oznamují nejrůznější prohřešky proti zákonům a porušení hospodářské soutěže, kterých se údajně v Německu dopustily.

Tyto dopisy často sepisují jednotliví němečtí advokáti nebo dokonce celé advokátní kanceláře, které se na takové varovné výzvy specializují.

Jaká porušení hospodářské soutěže přicházejí v úvahu? Mohou být různého rázu. Jednak je to klasické porušení práv k ochranné známce, kdy se tvrdí, že adresát varovné výzvy prodává zfalšované značkové zboží nebo zboží, které není určeno k prodeji na evropských trzích.

K porušení však může dojít i tím, že v internetovém obchodě nebude kupříkladu uveden odkaz na Platformu pro řešení sporů on-line zřízenou Evropskou komisí při prodeji na eBay, na výrobku bude uveden chybný popis nebo bude na produktu zkrátka jen chybět popis v německém jazyce.

Jestliže společnost dospěje k závěru, že se údajného porušení hospodářské soutěže nedopustila, může odmítnout podepsat prohlášení o vzdání se rušivého jednání s odůvodněním.

Nyní je na soutěžiteli, zda se rozhodne adresáta varovné výzvy zažalovat či nikoli. Jestliže bude společnosti následně doručena žaloba, stane se tak prostřednictvím německého krajského soudu (Landgericht), neboť bývá hodnota sporu zpravidla vyšší než 5 000 eur.

Marc Muller
Autor je advokát bpv Braun Partners

Share

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *