Příspěvky do FPV v roce 2017 neodvedla ERB bank, která se ocitla v platební neschopnostizdroj: Reprofoto Firmy.cz

Odvody do Garančního systému finančního trhu meziročně mírně stouply

Třicet tři bank, družstevních záložen a stavebních spořitelen a dvanáct obchodníků s cennými papíry v rámci pravidelných poplatků do Garančního systému finančního trhu (GSFT) letos odvedlo 3,965 miliardy korun. Většina této sumy – 3,025 mld. Kč skončila ve Fondu pro řešení krize, přes 940 milionů korun bylo uloženo do Fondu pojištění vkladů. Vyplývá to z informací zveřejněných pak Garančním systémem.

Garanční systém finančního trhu po prvním pololetí roku 2017 hospodaří s částkou 34,7 miliard Kč, která je rozdělena na Fond pojištění vkladů (28,7 mld. Kč) a Fond pro řešení krize (6 mld. Kč). Od 1. ledna 2016 výši odvodů vypočítává a stanovuje jednotlivým institucím Česká národní banka (ČNB) na základě vypočtené rizikové váhy. Výše odvodů se liší jak v závislosti na objemu vkladů uložených v každé instituci, tak na míře rizikovosti každé z nich.

Oproti loňsku celkové odvody mírně vzrostly, stále však nedosahují výše z roku 2015, kdy banky bez ohledu na svoji rizikovost fixně odváděly 0,04 %, stavební spořitelny 0,02 % a družstevní záložny 0,08 % z celkového objemu vkladů.  Za rok 2015 na základě tohoto systému odvedly 4,559 mld. Kč.

3,5 MLD. KČ PRO KLIENTY ERB BANK

Když v minulém roce začal platit systém odvodů stanovovaných ČNB, finanční instituce musely do Garančního systému převést 3,838 mld. Kč, o necelých 127 milionů korun méně než letos. „I přes mírný meziroční nárůst, který je způsoben zejména rostoucím objemem krytých vkladů, stále pokračujeme v trendu, kdy banky, družstevní záložny nebo stavební spořitelny odvádí oproti dřívějšímu systému výrazně méně,“ uvedla výkonná ředitelka Garančního systému finančního trhu Renáta Kadlecová. „A to i přes to, že jsme loni na podzim zahájili výplatu náhrad vkladů ERB bank, která se ocitla v platební neschopnosti. Jejím klientům jsme již vyplatili 97 % pojištěných vkladů ve výši téměř 3,5 miliardy korun,“ dodala.

Objem prostředků ve Fondu pojištění vkladů přesáhl minimální úroveň stanovenou evropskou regulací (0,8 % objemu pojištěných vkladů, tj. cca 17 mld. Kč), a proto odvody do něj mohou být stanoveny nižší sazbou. Celkem je nyní ve fondu téměř 29 mld. Kč.

V případě Fondu pro řešení krize, který byl založen loni, jsou příspěvky vybírány tak, aby do konce roku 2024 došlo k jeho naplnění na 1 % objemu pojištěných vkladů (předpoklad cca 27 mld. Kč). Tento fond nyní hospodaří s finanční rezervou ve výši cca 6 mld. Kč. Příspěvky do FPV v roce 2017 neodvedla ERB bank, která se ocitla v platební neschopnosti.

POJIŠTĚNÍ VKLADŮ – 100 000 EURO

Finanční prostředky do FPV jsou odváděny jednou ročně, a to z vkladů podléhajících pojištění až do výše 100 000 Euro na jednoho vkladatele u jedné finanční instituce. Jednou ročně jsou také odváděny příspěvky do Fondu pro řešení krize. Základem pro odvod těchto příspěvků je objem dluhů finanční instituce snížený o její kapitál a objem vkladů podléhajících pojištění (za tyto pojištěné vklady již banka hradí příspěvky do FPV).

Objem pojištěných vkladů ke konci roku 2016 ve srovnání s koncem roku 2015 vzrostl o 7 %. Od roku 2016 se hradí příspěvky pouze z objemu vkladů nepřevyšujících 100 000 Euro na jednoho vkladatele v jedné instituci.

(red)

Share

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *