Ani z vlastní studny nemůžete vodu čerpat tak, jak byste chtěli

Poradna
Vlastní studna je hitem posledních let. Výhody? Při průběžně rostoucích cenách vodného a stočného znamená úsporu několika tisícovek ročně. A také pocit soběstačnosti v době sucha. Na druhou stranu právě tenhle pocit bývá pomíjivý, protože vodoprávní úřady mohou sáhnout k regulaci užívání i soukromých vodních zdrojů. A navíc obstarat si vlastní studnu stojí nejen peníze, ale i mnohaměsíční obíhání úřadů.
Kdo stáří vybudované studny nedoloží, musí od úřadu získat nejméně povolení k odběru vody. Ilustrační foto: Pixabay.com

Je to tak. Podle vašeho mínění by si té „díry v zemi“ na vašem pozemku ani nikdo všimnout nemusel, ale na začátku roku 2019 novela vodního zákona (č. 254/2001 Sb. – pozn. aut.) ztížila zakládání tzv. černých studen, k jejichž vybudování jste před tímto datem nepotřebovali souhlas souseda, ani úřadů.

Stačilo provést průzkumný hydrogeologický vrt, na který se před novelou nevztahovalo žádné povolení (pouze oznamovací povinnost), a pak tento vrt používat dál jako studnu. Vedlo to mj. k mnoha sousedským sporům, když lidem v legální studně kvůli nepoctivým sousedům začala mizet voda.

Vrty jen se souhlasem

Zmíněná novela však ukládá všem (obcím i jednotlivcům), kteří mají zájem o provedení průzkumného vrtu, povinnost žádat o souhlas příslušný vodoprávní úřad (obvykle obecní úřad s rozšířenou pravomocí).

Pro samotnou stavbu studny, které se týká druhá fáze schvalování, se nezměnilo nic. Nadále se žádá o povolení vodní stavby a odběru podzemní vody.

Průzkumným hydrogeologickým vrtem zájemce (investor) zjistí, zda má na pozemku dostatek podzemní vody pro zásobování domácnosti. Sežene si tedy hydrogeologa a projektanta. Než se však investor pustí do vrtání, musí požádat o souhlas příslušný vodoprávní úřad.

Kromě obecně závazných dokumentů (mj. charakteristika místa odběru, katastrální mapa, stanoviska a souhlasy dalších úřadů) k tomu dokládá i projekt geologických prací.

Povolení pro vodní stavbu

Pokud vrt odhalí a autorita potvrdí (hydrogeologický posudek), že je na pozemku dostatečný pramen podzemní vody, a zájemce předloží projekt, nastává samotné povolování výstavby studny.

To znamená sehnat od stavebního úřadu územní rozhodnutí pro umístění stavby, na jehož základě je vydáno stavební povolení a povolení od vodoprávního úřadu. Pak můžete začít stavět, na konci vás čeká kolaudace.

Kdo si chce tuto cestu zkrátit a postavit si studnu načerno, riskuje pokutu až 50 000 korun (právnické osoby až miliony Kč) a odstranění stavby.

Soused jen připomínkuje

A jak je to se sousedy? Podle stavebního zákona je účastníkem stavebního řízení vlastník sousedního pozemku, nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno. Například se může obávat o množství a kvalitu vody ve své studni.

PSALI JSME:
Voda bude zdražovat i dále, až o deset procent

Z toho však nelze dovozovat, že ke stavbě studny nezbytně potřebujete sousedův souhlas. Smyslem sousedovy účasti při stavebním řízení by mělo být podávání důvodných námitek, aby nebyla dotčena jeho vlastnická práva.

Staré studny bez povolení

Může se stát, že na pozemku máte léta nepoužívanou studnu a rozhodli jste se ji zrekonstruovat. Záleží na tom, zda budete schopni doložit úřadu (může stačit i svědecky), že studna byla vykopána před rokem 1955.

Pak k jejímu uvedení do provozu stačí pouze oznámení na vodoprávní úřad. Ten si bude pravděpodobně vaše tvrzení ověřovat, aby předešel tomu, že někdo chce dodatečně legalizovat užívání studny původně vybudované načerno.

Kdo stáří už vybudované studny nedoloží, musí od úřadu získat nejméně povolení k odběru vody. Při prohloubení studny čeká investory prakticky celé byrokratické kolečko, protože musejí na základě hydrogeologického posudku nejdříve doložit, že má smysl vrtat hlouběji. Následují projekt a již zmíněná povolení.

Studna hlubší než 30 metrů je vodní dílo, neřídí se však vodním zákonem (tedy ani jeho novelou, kterou se v poradně zabýváme především, pozn. aut.), ale zákonem o geologických pracích. Projekt studny hlubší třiceti metrů musí žadatel zaslat na odbor životního prostředí krajského úřadu, který jej schvaluje.

PSALI JSME:
Retenční nádrže na vodu budou od příštího roku povinností

Úřad reguluje spotřebu

Zhruba po roce si investor natočí první litry vody ze své soukromé studny a může být překvapen. Jednak tím, že mu úřad v rámci povolení nařídil osadit studnu vodoměrem a evidovat pravidelné odečty.

A také skutečností, že v době sucha (kdy je potřeba vody největší) sahají ze závažných důvodů úřady na některých místech k omezení čerpání vody na běžné užívání i ze soukromých zdrojů, nebo se toto omezení se objevuje už v povolení od vodoprávního úřadu.

Na druhou stranu je používání vodoměrů často jedinou ochranou soukromých vlastníků proti nařčení souseda z nadměrné spotřeby při sporech o mizející vodu. A již dříve zkolaudovanou studnu dodatečně opatřit vodoměrem úřad právo prakticky nemá.

Podle aktuálního znění zákona musejí povinně měřit odběr ze studny firmy se spotřebou nad 500 m³ za měsíc, případně šest tisíc metrů krychlových ročně. O snížení těchto limitů se průběžně jedná, neustálý tlak je také na zvýšení regulace odběru pro soukromníky.

Mít na pozemku svůj zdroj vody je tedy pořád výhra. Majitelé studny si však budou muset zvyknout na fakt, že voda v ní není jejich výlučným vlastnictvím a že si o ní nemohou rozhodovat bez omezení.

PSALI JSME:
Stát do sucha nalévá miliardy a další potečou

Zavřít reklamu ×
 1. BEZPRAVNÍ STÁT TO SE VE DEMOKRATICKÉ ZEMI NEMŮŽE STÁT !!!!NĚKDO SI POSTAVI STUDNU NA VLASTNI NÁKLADY VYJDE HO TO NA 150 000 A BUDE PLATIT ZA VODU ??TADY NĚKOMU JEB?? CO TAK PŘIJIT STIM ŽE TI CO MAJI DOMY S OBYTNOU PLOCHOU VICE JAK 60 MERTU NA OSOBU MUSI PŘIJMOUT DO SVÉHO DOMU ZADARMO BEZDOMOVCE ???? NEBO NEPŘISPUSZOBIVÉHO ????

  • Studna je Vaše, ale voda patří všem – když ji všechnu (u Vás dostupnou) vyčerpáte, nebude ji mít soused

   • Hmmm, voda patří všem, ale rýžují tu na ni miliardy Španělé, Francouzi, na velmi cenné minerální vodě Italové. Taky jsem už slyšel, že i ostatní nerostné suroviny patří všem, ale naše černé uhlí donedávna drancoval a vydělával na něm desítky miliard Bakala, na našem štěrku a písku vydělávají Rakušané a to ještě nedávno hrozilo, že na našem lithiu bude vydělávat jakási australská firma s neznámými vlastníky se základním kapitálem několika jednotek dolarů.

    • To se může stát jen u nás 89 rok všw pohřbyl vše se rozprodalo rozkradlo a nám nepatří nic.Výnosy jdou mimo republiku děkujeme ODS a spol.

   • Voda nepatří všem. Tak to bylo možná za socialismu. Podzemní voda je nerostné bohatsví a jen stát může rozhodovat, komu a za jakých podmínek povolí těžbu(odběr).

    • Když voda je nerostné bohatství a stát o ní rozhoduje, tak jaktože stát toto bohatství likviduje?Vy nevíte jak? No přece množstvím parkovišť na zemědělské půdě, množství průmyslových zón, z kterých odtéká voda do kanalizací a pryč z republiky, množství obchodních řetězců a jimi budovaných parkovišť opět na zemědělské půdě atd atd.Vždyť (z článku na netu)…Každý rok zmizí z české krajiny přes čtyři tisíce hektarů zemědělské půdy.Například v roce 2017 (poslední dostupné údaje) byla z půdního fondu trvale odňata zemědělská půda o výměře 5471 hektarů. Jen pro představu – jedná se o plochu o velikosti skoro třináct set pražských Václavských náměstí.
     Ještě si myslíte, že stát nám chrání podzemní vodu?

     • Normální suverénní stát, vedený zodpovědnými politiky by se svým nerostným bohatství nakládal zodpovědně. Jenomže tento náš stát od převratu 89 není normální ani suverénní a už vůbec ne vedený zodpovědnými politiky. Po 89 roce nám byla našimi novými pány ze západu přisouzeno postavení podřadné kolonie s velmi levnou pracovní silou a vstupem do EU to naše podřadné postavení ještě bylo potuplováno. Politická garnitura tu byla a dodnes je banda zaprodanců a zkorumpovaných slouhů cizích zájmů.

   • Vy jste nějak chytry,je jasne že kdysi byly usedlosti dost daleko od sebe,aby měli vodu všichni jasně dnes když je 5 baráku na 50metrech by to asi nešlo.dále vše se bere od USA,ale tam kdo má svůj pozemek je jeho třeba 20km hluboko a jestli tam má vodu nebo zlato nebo ropu je jeho takže my jsme se z toho práva na svůj pozemek nějak vymkli

   • Nevim kdo zprznil zákony,ale když si koupim pozemek,tak ho určitě nekupuju půl metru hluboko a ostatní je státní,to by bylo velmi podivné a bude to třeba změnit novou vládou

  • Za odebranou vodu ze studny (zatím) neplatíte. Ale úřad vám může omezit množství, které můžete odebrat.

   Spíš mne vytáčí to, že v našem okolí má vrty okresní město. Takže nám tady vodu krade.

  • Dobrý den přesně jak píšete. Nic v dnešní době nehlásit. To je jako s kotlem a na tuhý paliva.

 2. S manželem jsme začali stavět rodinný dům v r. 1969 a nejdříve jsme začali sami (mne 18let a manželovi 24let) kopat na koupené zahradě studni žádné povolení jste od nikoho nepotřeboval – proutkař vyznačil a tak jsme kopali a vzhledem k tomu, že jsme dělali betonovou tak se za každý den vykoval 1m a musel se hned ten den zabetonovat a tak to pokračovalo 20dní protože studna je (doposud) 20 metrů hluboká – natáhlo se do ní 1,8m vody a nikdy se nevyčerpala a to se kropila zeleninová zahrada, myli 2 auto každou sobotu a normální spotřeba. Postavili rodinný domek do 3 let od státu za včasné dostavění dostali 4tis. Kč a dluh jsme měli zaplacený za 5 let. A pořídili jsme si 3 děti. Jo to byla zlatá komunistická doba.

  • To dneska nechce nikdo slyšet proto že to podle dnešních vyjádření špatná doba.Po 89 roce se doatali k moci rychlo zbohatlíci a zbytek prodali.Ti co poctivě pracovali zas nic nemajía nemakačenka bohatnou.

  • No jo no. Lidé vždy chtějí co nemají. Za komančů se brečelo, že se nemůže svobodně říct vlastní názor a cestovat kamkoliv. Tak jsme to vyměnili za konzumní život a diktát Bruselu.

 3. Za komunistů při vyřizování stavebního povolení jste byli dotázáni, kde budete brát vodu. Odpověděl jste, že z vlastní studny, kterou si zřídíte na vlastním pozemku. Bylo to zapsáno do stavebního povolení a tím to bylo vyřízeno. A rozbor vody jste si případně potom zajistili sami na své náklady za pár korun.

  • .. a pak jste třeba strhli pramen sousedovi, který o vodu přišel. Nebo někdo studnu vykopal vedle Vás a přišli jste o vodu Vy. Nebo Vám do studny někdo začal vypouštět žumpu, za těch zlatých starých časů

 4. Ještě dodám, za plotem bylo a stále je pole . Dříve JZD. Voda v pořádku, ještě před dvaceti roky také bez závad. Nyní posledni roky hospodaří na poli soukromá zem. firma a voda dle rozboru ani po převaření nevhodná pro domácnost. Zlatí komunisti.

 5. Hydrogeologický průzkum na pozemku se konal tak, že geolog na pozemku ani nebyl. Pak jsem dostal zprávu, kde byly staré mapy a nějaký popis, který nevím jaký má vliv na studnu. Stejné přišel proutkař, který našel pramen a vrtala se studna, ale „hydrogeologický“ průzkum si nechali pěkně zaplatit.

 6. Pěkný bordel, když vodoměr, tak i již stávající studny. To pak mají ostatní sousedi na háku, jenom já bych byl regulován.

  • Jan Mně nevadí, že má soused kozu a já nemám. Já kozu nechci. Jen chci, aby chcípla sousedovi.

  • Ty jsi dobrej vtipálek! A když ty máš v garáži „ekologický“ nesmysl – elektrokrám, tak ať sousedovi zakážou jeho „téměř veterána“.

 7. U nás máme v Obecním vodovodu pitná 15kč m3
  A to jen díky tomu že pan starosta nepodléhá nabídce lobistů typu veolia.

  • Váš starosta evidentně pouze ignoruje zákon. Ten mu nakazuje, aby tvořil prostředky na obnovu vodovodu. Kdyby to dělal a tvořil je, tak nemáte vodu za 15 Kč.

 8. Múj soused má studnu postavenou na černo, bez stavebního povolení a samozřejmě be povolení čerpat vodu. Na naší stížnost úředníci reagovali tak že provedli kontrolu a měření naší studny, přesto že jsme předložily veškerá povolení. Soused studnu bez povolení a v rozporu se stavebními předpisy, užívá dál. Tak to je v našem státu běžná praxe.

 9. Prostě tento stát po nás bude chtít brzy abychom platili daň za používání chodníku a dýchání vzduchu.

 10. Milí přátelé.Špatné a nesmyslné zákony,které tvoří poslanci,ne nadvakrát obdařeni z húry ,je povinné ignorovat a netrápit se jimi.
  Jinými slovy ,strčte si ty povinnosti do ….a přestaňte obtěžovat a okrádat občany.

 11. Autor článku by se měl podívat do vodního zákona. Aktuálně platí, že měření odběru je nařízeno při množství větším, než 100 m3/měsíc nebo 1000 m3/rok. Dalším nesmyslem je, že vrtané studny hlubší, než 30 m, povoluje Krajský úřad. U studní vrtaných s hloubkou přes 30 m a studní kopaných hlubších, než 3 m se jedná pořád o vodní dílo, pouze budované hornickým způsobem. Povoluje ji pořád místně příslušný vodoprávní úřad, je ale třeba vyjádření Báňského úřadu (při elektronickém podání trvá 1-2 dny) a dokumentace musí být navíc autorizována i báňským specialistou. Jak jsem napsal, podívat se do legislativy a nekrmit čtenáře nesmyslnými bludy.

  • Musíme konstatovat, že nepřesné údaje ohledně studní předkládá náš čtenář. Podle zákona je měření odběru nařízeno firmám se spotřebou nad 500 m3 za měsíc, případně 6000 m3 ročně. Místně příslušný vodoprávní úřad však může měření nařídit i maloodběratelům, i když se tak děje při mimořádných situacích. Povinné osazování měřáků u nových studní je však běžné také u maloodběratelů v oblastech, kde např. hrozí sucho. Projekt studny hlubší než 30 m schvaluje také odbor životního prostředí krajského úřadu.
   Redakce

 12. A co mi jako zabrani hodit si do studny cerpadlo a vesele cucat? Mimo vodomer 🙂 narizujte si co chcete je nam to fuk.

 13. Vzhledem k tomu jaká je vymahatelnost práva v tomto státě, tak bych se nějakým úřadováním vůbec netrápila. Když se stavby načerno řeší dodatečným stavebním povolením – jak je vůbec něco takového možné a spousta dalších zákonů nahrávajícím jen různým zájmovým skupinám, tak se vůbec nedivím, že lidi na tyhle nařízení a zákony zvysoka kašlou. A myslím, že všichni známe případy, kdy stát, nebo firma svým zásahem do krajiny “strhl” vodu ve studních nejen jednotlivci, ale třeba celé obci. A většinou se neděje nic. Za té strašné totality se u nás při rekultivacích stalo něco podobného. A okamžitě se začalo se stavbou obecního vodovodu. Dnes by lidem zbyly jen oči pro pláč a prázdné studny.

 14. Na vodu, kyslík a svobodný pohyb musí mýt člověk právo zdarma. Pokud si někdo dělá nárok omezovat jiného člověka, aby se směl umít, nebo napít čerstvé vody je to trestuhodný čin. To by nám za chvíli určovali kolik kyslíku můžem vydýchat deně. Co si všechno necháme líbyt od těch socanů. Toto začal Zeman, když byl předsedou vlády.

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odesláním vyslovujete souhlas s dokumentem Všeobecné podmínky používání webových stránek

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Další z rubriky Právo

Konec týrání, jatka budou na kamerách

Česká vláda udělala další krok směrem k ochraně zvířat. Od začátku roku 2026 budou provoz na všech tuzemských jatkách monitorovat kamery. Ministerstvo zemědělství si od tohoto kroku slibuje výrazné omezení týrání …

Se šéfem se stačí dohodnout ústně

Vždyť jsme se přece se šéfem jasně dohodli! Takto můžete, patrně rozčíleni, reklamovat nesplněné představy o mzdě či dnech na home office, které vám byly vaším nadřízeným ústně přislíbeny. A nerealizovány ve stylu, …

Nejčtenější

Kurzovní lístek
Chci nakoupit
Chci nakoupit
Chci prodat
EUR
EUR
USD
GBP
CHF
JPY
DKK
NOK
SEK
CAD
AUD
PLN
HUF
HRK
RUB